Utnyttelse av naturgass i norge carsten s rlie interconsult asa
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA. Gjesteforelesning SIG4032 NATURGASS 4. September 2001 NTNU. NATURGASS I NORGE. NORGE, EN ENERGISTORMAKT Norges andel av energiproduksjon i Vest-Europe (EU+Norge) 30% av vannkraftproduksjonen 45% av gassreservene

Download Presentation

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utnyttelse av naturgass i norge carsten s rlie interconsult asa

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGECarsten SørlieInterconsult ASA

Gjesteforelesning

SIG4032 NATURGASS

4. September 2001

NTNU


Naturgass i norge

NATURGASS I NORGE

 • NORGE, EN ENERGISTORMAKT

 • Norges andel av energiproduksjon i Vest-Europe (EU+Norge)

  • 30% av vannkraftproduksjonen

  • 45% av gassreservene

  • 75% av oljereservene

 • Norge har i dag kontraktsfestede leveranser av naturgass på ca. 70 GSm3/år

  • Det norske forbruket utgjør kun 1% av det europeiske!

  • Ressursen forventes å gi grunnlag for norsk gassvirksomheten i opp mot 100 år


Naturgass i norge1

NATURGASS I NORGE

 • Tre ilandføringssteder for naturgass:

 • Kårstø: (20 GSm3/yr)

  • Statpipe, Sleipner Condensate, Åsgard Transport

  • Norpipe, Europipe II

 • Kollsnes: (25 GSm3/yr)

  • Troll gas

  • Zeepipe, Franpipe, Europipe I

 • Tjeldbergodden: (0,7 Gsm3/yr)

  • Heidrun

  • Tjeldbergodden industripark


Naturgass i norge2

INTERCONSULT ASA

Interconsult ASA er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med mer enn 700 medarbeidere fordelt på kontorer i Norge og utlandet

Det internasjonale engasjementet kanaliseres gjennom det heleide datterselskapet Interconsult International AS

Interconsult utøver sin kjerneaktivitet innen sektorene tekniske installasjoner og bygg, infrastruktur og samfunn, samt energi og miljø

Interconsult har vært engasjert som rådgiver i samtlige landbaserte prosjekter i Norge innen distribusjon av naturgass

Gassnor

Naturgass Trøndelag

Stamgass

Naturgass Vest

Grenland

NATURGASS I NORGE


Naturgass i norge3

NATURGASS I NORGE

 • Gasnor:

  • Norsk pioner innen distribusjon av naturgass

  • Hovedkontor på Karmøy i Rogaland

  • Distribusjonsnett i Karmøy og Haugesund kommuner

  • Kundegrunnlaget er primært basert på industribedrifter og større yrkesbygg som sykehus hotell etc., men andre brukere er aktuelle etter hvert som ledningene når nye områder

  • To fyllestasjoner for kjøretøy (CNG) i drift, og leverer naturgass til ca 70 biler og busser

  • Fakta:

   • Antall ansatte9

   • Gassledningsnett29 km

   • Naturgasslev.35,6 mill Sm3 (1999)

   • Transportca 70 kjøretø

   • MiljøgevinsterCO2 ca 27.500 tonn/år

   • (eksempel)SO2 ca 554 tonn/

   • NOx ca 75 tonn/år


Naturgass i norge4

NATURGASS I NORGE


Naturgass i norge5

NATURGASS I NORGE


Naturgass i norge6

NATURGASS I NORGE

 • Naturgass Vest:

  • Høytrykks gassledning fra Troll gassbehandlingsanlegg på Kollsnes til Kollsnes Næringspark (ca 3 km)

  • Kontraktsfestede leveranser på 100 GWh (10 MSm3/år)

  • Kollsnes Næringspark:

   • Naturgass Vest: CNG til mottaksstasjoner i Bergen

   • GE Energy: Teststasjon for gassturbiner

   • Cod Culture Norway : Torskeyngel

   • Andre planer: Akvakultur, veksthus, kraft/varmeverk, LNG (små-skala), luftgassfabrikk, bioprotein

  • Planlegger rørledning til Bergen


Naturgass i norge7

NATURGASS I NORGE

 • Gassregion Midt-Norge:


Naturgass i norge8

NATURGASS I NORGE

 • Tjeldbergodden:

 • Tjeldbergodden industripark

  • Metanol830 000 tonn

  • LNG 10 000 tonn

  • Bioprotein 10 000 tonn

  • Luftgassfabrikk 23 000 tonn

 • Bioparken

  • Akvakultur

   • Piggvar 6 000 tonn

   • Kveite (settefisk)700 000 stk.

  • Multienergi

   • Akva: Overføring av spillvarme til bioparken


Naturgass i norge9

NATURGASS I NORGE

 • Industrikraft Midt-Norge:

  • 800 MW kraft/varmeverk på Skogn

  • Planlegges integrert med ny papirlinje hos Norske Skog


Naturgass i norge10

NATURGASS I NORGE

 • Naturgass Trøndelag:

 • Salg av naturgass til sluttbrukere i Midt-Norge

  • Trondheim

  • Verdal

  • Orkanger


Naturgass i norge11

NATURGASS I NORGE

 • Verdalsregionen: Identifisert 8 forretningsmulighter basert på lokale forutsetninger


Naturgass i norge12

NATURGASS I NORGE


Naturgass i norge13

NATURGASS I NORGE

 • Trondheim: Identifisert markedspotensiale basert på eksisterende energiforbrukere

  • Fase 0: Peterson Ranheim

  • Fase I: Ringnes

   • 9 MSm3/år

  • Fase II: RIT

   • 17 MSm3/år

  • Fase III:Sluppen

   • 11 MSm3/år


Naturgass i norge14

NATURGASS I NORGE

 • Orkanger:

  • Produksjon av Carbon Black

  • Utnyttelse av hydrogen til el-produksjon i brenselcelle


Naturgass i norge15

NATURGASS I NORGE

 • Andre regioner:

  • GRENLAND:

   • Skagerak Energi, Statoil, Hydro Energi og Gasnor gjennomfører nå et forprosjekt for lønnsom distribusjon av naturgass i Grenlandsområdet

   • I forprosjektet skal marked, traseer (for rørledning), tekniske løsninger, kostnader og økonomi kartlegges og beskrives

   • Forprosjektet ferdigstilles i løpet av høsten 2001

  • STAVANGER-OMRÅDET

   • JærGass-prosjektet i regi av Lyse Gass

   • Høytrykksledning over Bokna-fjorden tilkoblet Europipe II

   • Landfall i Risavika i Sola?

   • Risavika Næringspark under vurdering


Naturgass i norge16

NATURGASS I NORGE

 • Transportsektoren:

 • 90% reduksjon i NOX ved overgang fra diesel til naturgass

  • Buss

  • Ferger

  • Annen flåtetrafikk

MS Glutra (LNG)

CNG fyllestasjon


Naturgass i norge17

NATURGASS I NORGE

 • Offentlig satsning for å etablere infrastruktur:

 • SIVA (Selskapet for Industrivekst) har undertegnet en intensjonsavtale med Industrikraft Midt-Norge og Naturgass Trøndelag

  • Ønsker å se på muligheten for å bygge ut et distribusjons-system for naturgass i Midt-Norge

  • Hovedrør fra Tjeldbergodden til Skogn og med grenrør til steder langs Trondheimsfjorden der det er markedsgrunnlag for salg av naturgass

  • Gassrørledningen vil koste mellom 1.3 og 1.5 milliarder kroner

 • Gassutvalgets innstilling:

  • http://www.dna.no/archive/dokumenter/01/01/gassw049.pdf


 • Login