ISIKLIKUD VALIKUD TÖÖTURUL - PowerPoint PPT Presentation

Isiklikud valikud t turul
Download
1 / 21

 • 201 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ISIKLIKUD VALIKUD TÖÖTURUL. Avakoosolek, 20.07.2011 Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik. AVASÕNAD. Külli Mäe. PÄEVAKAVA. 13.15 – 13.50 Projekti ideest alguseni, püstitatud eesmärgid Programmi "Isiklikud valikud tööturul" tutvustus Külli Mäe (EPRÜ)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

ISIKLIKUD VALIKUD TÖÖTURUL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Isiklikud valikud t turul

ISIKLIKUDVALIKUDTÖÖTURUL

Avakoosolek, 20.07.2011

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik


Avas nad

AVASÕNAD

KülliMäe

Isiklikud valikud tööturul


P evakava

PÄEVAKAVA

 • 13.15 – 13.50Projekti ideest alguseni, püstitatud eesmärgid

 • Programmi "Isiklikud valikud tööturul" tutvustus

  Külli Mäe (EPRÜ)

 • 13.50 – 14.00Tervitussõnad projekti partnerilt

  Ene Jõesaar (PER Psühhiaatriakliinik,

  EÕL Psühhiaatriaõdede Seltsing)

 •  14.00 – 14.30Ülevaade projekti tegevustest ja ajakavast

  Anna Toots (InterAct Projektid & Koolitus OÜ)

 • 14.30 – 15.30 Kohvilaud

Isiklikud valikud tööturul


Isiklikud valikud t turul

 • PROJEKTI IDEEST ALGUSENI, PÜSTITATUD EESMÄRGID

 • PROGRAMMI “ISIKLIKUD VALIKUD TÖÖTURUL” TUTVUSTUS

  Külli Mäe

Isiklikud valikud tööturul


Tervituss nad projekti partnerilt

TERVITUSSÕNAD PROJEKTI PARTNERILT

Ene Jõesaar


Levaade projekti tegevustest ja ajakavast

ÜLEVAADEPROJEKTITEGEVUSTEST JA AJAKAVAST

AnnaToots

Isiklikud valikud tööturul


Ldandmed

ÜLDANDMED

 • Projektinimi: Pikaajaliste ja psüühilise erivajadustega töötute tööpraktikad ja tööle rakendamine juhtumikorralduse ja mentorluse toel – „Isiklikud valikud tööturul“

 • Projekti number: 1.3.0102.11-0330

 • Taotleja: MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing

 • Projekti toetab: Euroopa Sotsiaalfond meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“

 • Periood: 01.02.2011-31.12.2012 (26 kuud)

 • Maksumus: 307 684 EUR

 • Projektiakronüüm ?

Isiklikud valikud tööturul


Eesm rgid

EESMÄRGID

 • Üldeesmärk: Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurenemine läbi psüühilise erivajadusega inimeste suurema võimetekohase töölerakendumise tööpraktika ja tugiteenuste (juhtumikorraldus ja mentorlus) kaudu.

 • Spetsiifilised eesmärgid:

 • Tööpraktika ja tugiteenuste kaudu tõuseb pikaajaliste psüühilise erivajadusega töötute kaasatus ühiskonda, enesehinnang ja valmisolek asuda tööle. Kaasatakse 90 pikaajalist töötut.

 • Tööpraktika ja tugiteenuste kaudu tõuseb võimetekohanetööga hõivatuse määr 30%-ni projekti sisenenud töötute hulgast.

 • Paraneb koostöö ja infovahetus koostöövõrgustikus, sh riiklike teenuseid osutavate ja sihtgrupi enesealgatusel põhinevate initsiatiivgruppide vahel.

Isiklikud valikud tööturul


Koost partnerid

KOOSTÖÖPARTNERID

 • Eesti Õdede Liidu Psühhiaatriaõdede Seltsing

  • Sihtgrupi informeerimine, motiveerimine, nõustamine ja suunamine tööhõiveprogrammiga liitumiseks

 • SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik, Tartu psühhiaatriakliinik, SA Viljandi Haigla, SA Jõhvi Haigla

  • sihtgrupi toetavate nõustamistegevuste korraldamine koostöös kogemusnõustajatega/ mentoritega ning juhtumikorralduse meeskonna loomine

  • individuaal- ja grupinõustamise ja tööklubide tegevuseks ruumide kasutamise võimaldamine.

 • EPRÜ Kogemusnõustajate võrgustik

  • kogemusnõustamise valdkonna nõustaja

Isiklikud valikud tööturul


Tegevused

TEGEVUSED

1. Projekti käivitamine

 • Meeskonnaprofiili kujundamine, hanked, lepingud

 • supervisioonisüsteemi väljatöötamine

 • avakoosoleku läbiviimine ja projekti esmane avalikustamine

 • Tarbijate Nõukoja moodustamine

 • Individuaalse töölerakendumise programmi „Isiklikud valikud tööturul“ juhendmaterjalide koostamine ja tutvustamine Tarbijate Nõukojas

Isiklikud valikud tööturul


Tegevused 2

TEGEVUSED (2)

2. Osalejate värbamine programmi „Isiklikud valikud tööturul“

 • Teavitusplaan

 • Kodulehekülg

 • Infokandjad (voldikud, A4 infolehed, visiitkaardid)

 • Uudiskiri

 • Dokumendihaldussüsteemi loomine

 • Sooviavalduste vastuvõtmine (alates 15. juulist 2011)

  3. Tööpraktikaks ja tööle asumiseks ettevalmistava kuue 3-päevase sissejuhatava koolituse ettevalmistus, läbiviimine ja tulemuste analüüs

 • kokku 90-le osalejale

 • Isiklikud valikud tööturul


  Tegevused 3

  TEGEVUSED (3)

  4. Juhtumikorraldus ja mentorlus tööpraktika ja tööleasumise ettevalmistamiseks ja toetamiseks

  • Käivitamine - metoodikakoosolekud

  • Osalejal õigus taotleda juhtumikorraldaja

   ja mentori tuge keskmiselt 204 tunni ulatuses

   kuue kuu vältel

  • Juhtumite jooksev monitooring ja hindamine

   5. Tööpraktikakoha leidmine ja programmis

   osaleja seostamine tööpraktikaga

 • Praktikakohtade kaardistamine - isiklikest

  tugevustest ja piirangutest lähtuv

 • Tööandja nõustamine

 • Isiklikud valikud tööturul


  Tegevused 4

  TEGEVUSED (4)

  6. Tööklubide rakendamine

  • Tartus, Tallinnas, Viljandis ja Jõhvis

  • Vabatahtlikud kaasatud

   7. Töö nõustamiskeskustes

  • Töövaldkonna nõustamine

  • Vabatahtlikud kaasatud

   8. Õppekäik Soome

  • Koostööpartner Soome Vaimse Tervise Keskliit

  • Töönõustamise keskustesse ja taastumiskursustele

  • Kuuele meeskonnaliikmele

   9. Projekti sisehindamise ja monitooringu teostamine

  Isiklikud valikud tööturul


  Meeskonnaprofiil

  MEESKONNAPROFIIL

  • Ekspert-karjäärinõustaja

   • Programmi „Isiklikud valikud tööturul“ metoodiline koostamine ja juhtimine

   • Meeskonna komplekteerimine ja sisulise töökorralduse tagamine

   • Meeskonna sisulise tööjuhendamise ja supervisioonikorralduse tagamine

   • Tarbijate Nõukoja ja vabatahtlike tegevuse koordineerimine, sh juhendamise ja supervisiooni tagamine

  Isiklikud valikud tööturul


  Meeskonnaprofiil 2

  MEESKONNAPROFIIL (2)

  • Projekti- ja finantsjuht

   • tegevuste ja ajaplaani jälgimine ja meeskonnatöö koordineerimine (sh meeskonnakoosolekud)

   • koostööpartneritega suhtlemine (info projekti arengutest)

   • hangete läbiviimine

   • lepingute vormistamine

   • finantsjärelvalve (koostöös taotleja raamatupidajaga)

   • väljamaksetaotluste koostamine

   • indikaatorite saavutamise monitooring

   • seirearuannete ja lõpparuande koostamine koostöös projekti meeskonnaga

  • Raamatupidaja

  Isiklikud valikud tööturul


  Meeskonnaprofiil 3

  MEESKONNAPROFIIL (3)

  • Juhtumikorraldaja

   • Osalejate sooviavalduste analüüs

   • Sissejuhatava koolituse läbiviimine ( 3 päeva)

   • Tööklubide/ tugigruppide korraldamine

   • Programmis osalejate individuaalne ressursside ja piirangute kõikehõlmav hindamine (töövihik ja käsiraamat)

   • Praktika- ja töökohtade individuaalne kohandamine

   • Tööandjate individuaalne kaasamine, motiveerimine, koolitamine, juhendamine

   • Koostöö nõustamiskeskuse ja vabatahtlikega

   • Osaleda meeskonna töö- ja supervisioonikoosolekutel

   • Töökoht on nõustamiskeskuses/toas (laud, arvuti, tel, internet)

  Isiklikud valikud tööturul


  Meeskonnaprofiil 4

  MEESKONNAPROFIIL (4)

  • Mentor

   • Osalejate sooviavalduste analüüsimisel osalemine

   • Sissejuhatavate koolituse gruppide komplekteerimisel osalemine

   • Sissejuhatava koolituse läbiviimisel osalemine

   • Programmis osalejate individuaalne valmisoleku ja ressursside hindamisele kaasa aitamine tuginedes kogemusnõustamise põhimõtetele

   • Praktika- ja töökohtade individuaalsele kohandamisele kaasa aitamine

   • Tööandjate individuaalne kaasamine, motiveerimine, koolitamine, juhendamine tuginedes kogemusnõustamise põhimõtetele.

  Isiklikud valikud tööturul


  Meeskonnaprofiil 5

  MEESKONNAPROFIIL (5)

  • Töökoormuse näide

   Tööpaar: juhtumikorraldaja (0,4) ja mentor (0,4).

   Arvestatud töötasu 17 kuuks, käsundusleping suunatud lõpptulemusele, vahekontroll iga kuu lõpus.

   Lõpptulemus:15 inimest praktikale ja 5 tööle (16-17 kuu jooksul).

   Lõpptulemus arvestuslikes tundides: 2x1088 tundi (projektis arvestuslik töömaht 0,4 kohale): 17 kuuga.

   Kuus keskmiselt 2 x 64 tundi . Individuaal- ja grupitöö, töö-ja supervisioonikoosolekud.

   Üks klient keskmiselt programmis: 6 kuud

   Korraga töös: 5 -15 klienti

  Isiklikud valikud tööturul


  Oodatavad tulemused

  OODATAVADTULEMUSED

  • Tööle rakendunud inimesi 27 (30 % projektis osalenud inimestest kokku)

  • Kõik programmis osalejad (90 osalejat) läbivad individuaalse tööpraktika soovitatavalt tulevase tööandja juures.

  • 90% programmis osalenutest väidab, et nende motivatsioon ja oskused tööturule sisenemiseks ning seal püsimiseks on kasvanud 50% võrra võrreldes programmi algusega

  • Väljatöötatud supervisioonisüsteem

  • Moodustatud Tarbijate Nõukoda

  • Koostatud on 2 000 projekti tutvustavat voldikut, 2 000 A4 infolehte, 1 000 visiitkaarti

  Isiklikud valikud tööturul


  Oodatavad tulemused 2

  OODATAVADTULEMUSED (2)

  • Väljatöötatud IT-põhine dokumendihalduse süsteem 

  • Sissejuhatav koolitus on läbiviidud 90 osalejale

  • Projektis osalejatele on tagatud juhtumikorraldaja ja mentori tugi keskmiselt 204 tunni ulatuses kuue kuu jooksul 

  • Läbi on viidud 5-päevane õppekäik Soome 6 inimesele

  • Läbi on viidud 14 kuu jooksul (á 4 tööklubi ehk üks tööklubi nädalas) kuues grupis – kokku 336 tööklubi kohtumise korda

  Isiklikud valikud tööturul


  Edukaid isiklikke ja t alaseid valikuid

  Edukaidisiklikkejatööalaseidvalikuid!

  Isiklikud valikud tööturul


  ad
 • Login