ธนิต สรณ์ จิระพรชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมระบบ - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 9

  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ. ธนิต สรณ์ จิระพรชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. การพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองต่อ PMQA. แนวทางการบรรยาย. บรรยายด้วยภาพ - สร้างความจำ. ชวนให้วิเคราะห์ - สร้างความรู้.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ธนิต สรณ์ จิระพรชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมระบบ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5978776

PMQA


5978776

-

-

-

-

-


5978776

What

Why

?

Relation

How to


5978776


5978776

Charter

Vision/Mission

Objective/Strategy/Policy

Charter

Vision/Mission

Objective/Strategy/Policy

Culture/

Paradigm/

HRD

Structure

Shared

Vision/Value

Process

& Systems

Tools

Monitoring & Evaluation System

4

2


5978776

Demographic/

economic

environment

Technological/

physical

environment

Q

Quality

G

Governance

Value

and

Satisfaction

Marketing Management Concept

F

Financing

Product

Needs,

Wants,

and

Demands

Target

Customers

Place

Price

Publics

Organization

SCM

CRM

SRM

Offerings

and

Brands

Target Markets

Promotion

Segmentation

Products,

services,

Information,

and

experiences

Social/

cultural

environment

Political/

legal

environment

Positioning


5978776

PMQA

High Performance Org.

5.

2.

1.

7.

Driving Force

6.

3.

Learning Org.

4.


5978776

.

Shinkansen Model

Shinkansen

Shinkansen34


5978776

Thanitsorn Chirapornchai

Center of Systems Innovations

126 Pracha-utid Road, Bangmod, Toongkru, Bangkok 10140, Thailand

Homepage http://www.kmutt.ac.th

Tel. 0-2470-8455-7

Fax. 0-2470-8038

Mobile : 08-1808-6820

E-mail Address :

thanitsorn.chi@kmutt.ac.th

24


  • Login