halkla l k ler
Download
Skip this Video
Download Presentation
HALKLA İLİŞKİLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

HALKLA İLİŞKİLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 352 Views
 • Uploaded on

HALKLA İLİŞKİLER. KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ EĞİTİM BİRİMİ. HALKLA İLİŞKİLER NEDİR? İster özel ister kamu kuruluşu olsun her kuruluş toplumsal bir çevre içinde yer alır. Bu nedenle bir yandan çevreyi etkiler bir yandan da çevreden etkilenir. HALKLA İLİŞKİLER

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HALKLA İLİŞKİLER' - carlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
halkla l k ler

HALKLA İLİŞKİLER

KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ

EĞİTİM BİRİMİ

slide2

HALKLA İLİŞKİLER NEDİR?

İster özel ister kamu kuruluşu olsun her kuruluş toplumsal bir çevre içinde yer alır.

Bu nedenle bir yandan çevreyi etkiler bir yandan da çevreden etkilenir.

slide3

HALKLA İLİŞKİLER

 • Kuruluşun çevresiyle ilişkilerini,
 • Çevrenin de kuruluşa ilişkin amacını, işlevini öğrenmesini,
 • Kuruluşun içinde bulunduğu çevreyi etkilemeye çalışmasını

İçeren bir kavramdır.

slide4

Halkla ilişkiler;

 • Kuruluş yönetiminin çevreyi bilmesi,
 • Değerlendirmesi
 • Çevredeki değişimler karşısında önlemler alması
 • Kuruluşun amaç, politika ve etkinliklerinin çevreye anlatılması ve benimsetilmesinde önemli bir role sahiptir.

Halkla ilişkiler bu iki yönlü özelliği ile kuruluşların çevreleriyle ilişkileri içinde yer alan bir yönetsel işlevdir.

slide5

Halkla ilişkileri tanımlamak neden zordur?

 • Uygulama alanının geniş olması
 • Reklam, Pazarlama ve Propaganda kavramlarına yakın olması
slide6

Halkla ilişkilerin temel özellikleri nelerdir?

 • Çağımızın mesleği olarak kabul edilmektedir
 • Kamu ve özel sektör kuruluşları için zorunlu bir ihtiyaçtır.
 • Her şey kamuoyunun önünde gerçekleştiği için halkla ilişkilere daha fazla ihtiyaç vardır.
slide7

Halkla ilişkiler ne değildir?

 • Dar anlamda sadece bilgi vermek değildir
 • Kuruluşların çalışma ve işlemlerini halka onaylatma mekanizması değildir
 • Temelinde iletişim olgusu vardır
 • iki yönlü ve karşılıklı olmalıdır
 • Doğruluk, inandırıcılık ve karşılıklı yarar ilkelerine dayanmalıdır.
slide8

Halkla ilişkilerin tanımı

Tanım 1-) Bir örgütle kamu kuruluşu arasında karşılıklı anlayışın kurulması amacını taşıyan, önceden düşünülüp tasarlanmış planlı ve sürekli çabadır.

Tanım 2-) Bir işletmenin ya da özel ve kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini sağlamak amacı ile yönetici ve girişimcilerin başvurduğu yöntemlerin tümüdür.

Tanım 3-) Kuruluşu halka tanıtmak ve halkı tanıma sanatıdır.

slide9

Halkla ilişkilerin tanımı

Halkla ilişkilerde amaç yalnızca kuruluşu halka kabul ettirme ya da halkın her istediğini yapma değildir.

Amaç; her iki tarafın birbirini etkileyebilmesi, bunun için aralarında karşılıklı olarak bilgi akışının sağlanmasıdır.

Bu gereklilik halkla ilişkilerin iki yönlü oluşu ile anlatılır.

slide10

Halkla ilişkilerin tanımı

Çoğu tanım, halkla ilişkilerin, kuruluşun haklılığını ispatlama aracı olarak algılanmasına yol açmaktadır.

Kuşkusuz, halkla ilişkilerde kuruluşun politika ve etkinliklerinin doğru olduğunun anlatılmasını içeren bir yön bulunmaktadır.

Ancak burada önemli olan bu tutumun gerçekten doğru olması, kamu yararını yansıtmasıdır.

Oysa kuruluşlar da yanılabilir ve hatalı olabilir.

slide11

Halkla İlişkilerde Reklâm ve Propaganda

REKLAM

Bir malın veya hizmetin değişik özelliklerini ve faydalarını halka tanıtmak için girişilen kâr amaçlı bir faaliyettir.

slide12

Reklamın özellikleri

 • Kendi malına talebi artırma yarışı vardır
 • İkna edici bir iletişim türüdür
 • Üreten ya da satan tarafın yararı önde gelir
 • Bir ürüne olan tüketim talebini artırmayı amaçlar
 • Var olan eğilimi artırmayı ya da değiştirmeyi amaçlar
 • Tek yönlü iletişim vardır
slide13

Halkla ilişkiler ile Reklamın Benzerlikleri

 • İletişim ve ikna özelliklerinin olması
 • Halkın tanınması, ihtiyaçlarının ve eğilimlerinin belirlenmesi, kampanyaların planlanması, sonucun değerlendirmesi
slide14

Halkla İlişkilerde Reklâm ve Propaganda

PROPAGANDA

Dikkat dağılımın etkileyerek dikkatin bir konuya çekilmesine yönelik etkileme aracıdır.

slide15

PROPAGANDANIN ÖZELLİKLERİ

 • İkna edici iletişim vardır
 • Daha çok siyasal alandaki iletişim için kullanılır
 • İnsanların düşünce ve davranışlarını etkilemek temel amaçtır
 • Karşılıklı anlayış yaratmak yerine önerilen düşünce ya da davranışın kesin kabulünün sağlamaya yöneliktir
 • Tek yönlü iletişime dayalıdır
slide16

PROPAGANDANIN ÖZELLİKLERİ

 • Genellikle duygusal sözler kullanılır
 • Bir fikir ya da düşünce birçok kez tekrar edilerek halk üzerinde belli davranışların özendirilmesi amaçlanır
 • Ahlaki olma zorunluluğu yoktur
slide17

Halk (Kamu)

 • Halkla ilişkilerde halk (kamu) sözcüğü ile bir kuruluşun etkinliklerinden, davranışından doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da olumsuz olarak etkilenen; kanaat ve eylemleriyle kuruluşu olumlu ya da olumsuz, doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen; ortak davranış ve çıkarlara sahip birey, grup ve kuruluşlar anlatılmaktadır. Her kuruluş bu anlamda birden çok “kamu”ya sahiptir, onları etkiler ve onlardan etkilenir.
slide18

Halkla İlişkilerin Anlamı

Halkla İlişkiler üç anlama gelmektedir.

 • İlk anlam bir durum saptamadır. Bir kuruluşun kamuları oluşturan birey ya da gruplarla ilişkileridir.
 • İkinci anlam, hem bir bütün olarak, hem tek tek farklı kamularla kuruluşun ilişkisini değerlendirmeyi içerir.
 • Üçüncü anlam ise halkla ilişkiler etkinliklerinin hangi noktadan hareket edeceğini, hangi hedefe yöneleceğini gösterir.
slide19

HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI

A. HALKLA İLİŞKİLERDE GENEL AMACLAR

 • Kamuoyunun kuruluşa ilişkin eğilimlerini, tutum ve beklentilerini saptayarak kuruluşta uygun iyileştirmelerin yapılması için önerilerde bulunmak,
 • İnsan davranış ve tutumlarının gerçek nedenlerini anlamak,
 • Örgüte ilişkin olarak, kamuoyunda ortaya çıkmış olan yanlış anlamaları önlemek,
slide20

HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI

A. HALKLA İLİŞKİLERDE GENEL AMACLAR

 • Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duyguları geliştirmek,
 • Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak,
 • Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
slide21

HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI

 • HALKLA İLİŞKİLERDE GENEL AMACLAR
 • Örgütün kurumsal kimliğinin oluşturulması ve benimsetilmesine yardımcı olmak,
 • Demokratik değerlerin gelişmesine katkıda bulunmak.
slide22

HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI

 • KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI
 • Kamuoyunu aydınlatmak,
 • Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak
 • Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak
slide23

HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI

 • KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI
 • Alınacak kararların daha yerinde olmasını sağlayacak bilgileri halktan elde etmek
 • Yasaklar üzerinde aydınlatıcı bilgiler vererek, yurttaşların yasaklara uymasını sağlamak
 • Hizmetlerin görülmesinde halkın işbirliğini sağlamak
slide24

HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI

 • KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI
 • Yasalardaki, yönetsel yöntemlerdeki aksaklıkların saptanmasında, giderilmesinde halkın dileklerinden, örgütlenmelerinden, yakınmalarından yararlanmak.
slide25

HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI

 • YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI
 • Vatandaşlara, yerel yönetim kuruluşunun hizmet politikaları ve uygulamalarına ilişkin olarak bilgi vermek
 • Yerel yönetim kuruluşlarınca kesin kararlar alınmadan önce , önemli yeni projeler hakkında vatandaşlara görüşlerini belirtme fırsatı vermek
slide26

HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI

 • YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI
 • Yerel yönetimlerin sistemi ve işleyişi ile kendi hak ve sorumlulukları konularında vatandaşları aydınlatmak
 • Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek
slide27

HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI

Bir kuruluş ile ilgili olduğu hedef kitle arasında karşılıklı anlayış, uyum ve iyi niyeti gerçekleştirme, kuruluş amaçları ile toplumun gereksinim tutum ve davranışlarını kamu yararı etrafında bütünleştirme ve böylece toplumda görüş birliğini sağlamaktır.

slide28

HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ

 • DÜRÜSTLÜK
 • İNANDIRICILIK
 • YİNELEME
 • BÜTÇE
slide29

HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ

1-) DÜRÜSTLÜK

 • Halkla ilişkilerde kandırmak, belli bir yöne itmek için her yola başvurmak söz konusu değildir
 • Bu nedenle beyin yıkama ve propagandadan farklıdır
 • Yalnızca gerçek olan duyurulur ve tanıtılır.
slide30

HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ

2-) İNANDIRICILIK

İnandırıcı olmak için;

 • Hedef kitleyi tanımak, onun özelliklerini, beklentilerini, isteklerini iyi bilmesi
 • Mesajları veren kişinin dilini rahatlıkla ve özenle kullanabilmesi gerekmektedir.
slide31

HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ

3-) YİNELEME (TEKRAR)

 • Sağlam bir dostluğun sağlanmasında olduğu gibi halkla ilişkilerde de zamana ve sabırlı olmaya ihtiyaç vardır.
slide32

HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ

4-) BÜTÇE

 • Çağdaş kamu yönetimi anlayışı demokratiklik, karlılık ve verimlilik ilkelerini ön plana çıkarır.
 • Yapılan çalışmalar işin genişlik ve yoğunluğuna göre bir harcamayı gerektirir.
 • Bunun için kurum kaynakları bu yeterli değilse sponsorluk gibi yardım arayışlarına gidilmelidir.
slide33

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • Bilgi Toplama
 • Planlama
 • Uygulama (İletişim)
 • Değerlendirme
slide34

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • BİLGİ TOPLAMA
 • İlişki kurulacak hedef hakkında bilgi sahibi olmaktır.
 • Araştırma ve bilgi toplama sayesinde hedef kitle hakkında bilgi toplanarak çalışmalara başlanmalıdır.
slide35

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • BİLGİ TOPLAMA
 • Hedef kitlenin;
 • Özellikleri, eğilimleri, düşünceleri, toplumsal ve kültürel yapıları hakkında bilgi toplanır.
 • Araştırma ve bilgi toplama çalışmalarının psikoloji ve sosyoloji bilimi ile yakından ilgisi vardır.
slide36

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • BİLGİ TOPLAMA
 • Araştırmada kullanılacak araç ve yöntemlerin güvenilir olduğundan emin olunmalıdır.
 • Araştırmada; Anket, Görüşme (telefonla ya da yüzyüze olabilir) gibi teknikler kullanılır.
slide37

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • BİLGİ TOPLAMA
 • Araştırmada kullanılacak araçlar en uygun ve en verimli şekilde kullanılmalıdır.
 • Araştırmada hedef kitle ile ilgili kitap, makale, inceleme gibi yayınlardan ya da o toplumun içinde yaşamış kişilerden yararlanılabilir.
slide38

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • PLANLAMA
 • Amaçlara ulaşmak için nelerin, ne zaman, nerede, neyle ve kimlerle, nasıl yapılacağının belirlenmesidir.
slide39

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • PLANLAMA
 • Planlar, uzun, orta ve kısa vadeli olabilir.
 • Uzun ve orta dönemli planlar bir kuruluşun halkla ilişkiler politikasını oluşturur.
 • Kısa dönemli planlar daha güncel noktalarda yoğunlaşır.
 • Kısa dönemli planlar genel planların ayrıntıları ya da bunlara ulaşma yollarıdır.
slide40

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • UYGULAMA (İLETİŞİM)
 • Hedef kitlelere bilgi aktarmak ya da onları etkileme sürecidir.
 • Bu süreç iletişim temellidir.
slide41

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • UYGULAMA (İLETİŞİM)
 • İletişim;
 • Ortak semboller yoluyla anlamların, duygu, düşünce ve davranışların aktarılması sürecidir.
slide42

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • UYGULAMA (İLETİŞİM)
 • İletişim süreci 4 öğeden oluşur;
 • Kaynak
 • İleti (mesaj)
 • Kanal (araç)
 • Alıcı
slide43

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

 • DEĞERLENDİRME
 • Uygulanan programın etkilerinin ölçülmesi ve programın amaca ulaşma derecesi saptanır.
 • Elde edilen sonuçlar sonraki çalışmalar için çok değerli veri oluşturur. Sonraki program için bilgi toplama aşaması görevini görür.
slide44

HALKLA İLİŞKİLERİN YAPILANIŞI

 • Halkla ilişkiler içinde yer aldığı kuruluşun amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunabilmesi için önce bir yönetsel işlev olarak kabul edilmeli sonra da kendi gereklerine uygun olarak yapılandırılmalıdır.
 • Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olmasının ilk şartı çalışmaları yürütecek bir birimin varlığıdır. Bu birimin kuruluşun üst kademelerine yakın bir yerde olması başarı için gereklidir.
 • Halkla ilişkilerin yönetim işlevi olmasının ikinci koşulu birimin örgütlenmesidir.
 • Halkla ilişkilerin amaçlarının gerçekleşebilmesi için üçüncü koşul süreçtir.
slide45

HALKLA İLİŞKİLERİN YAPILANIŞI

 • Halkla ilişkilerin amaçlarının gerçekleşebilmesi için üçüncü koşul “halkla ilişkiler süreci” olarak nitelenen ve her biri farklı, ama iç içe geçen eylemleri içeren aşamaların gerçekleştirilmesidir.
 • Bu aşamalar Bilgi toplama (Araştırma), planlama ve değerlendirmedir. Ancak sürecin anlaşılmasını kolaylaştırmak için yukarda sayılan her aşamanın ayrı olarak ele alınması gerekir.
slide46

HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR

 • 1. YAZILI VE BASILI ARAÇLAR
  • Gazeteler
  • Dergiler
  • Broşürler
  • El kitapları veya kılavuzlar
  • Bültenler
  • Yıllıklar
  • Mektuplar
  • Afişler (Posterler)
  • Pankartlar
  • El ilanları
  • Yönlendirici ve yol göstericiler
slide47

HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR

 • 2. YAYIM VE GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLAR
  • Radyo ve televizyon
  • Sergiler
 • 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
  • Yarışmalar
  • Geziler
  • Destek verme (Sponsorluk)
 • EĞİTİM
 • Hizmetiçi urslar, okuma yazma, yabancı dil, müzik kursları gibi.
slide48

ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

 • A. KURUM İÇİ İLİŞKİLER
 • Bütün personel hakla ilişkilerin amacını iyi bilmeli ve işbirliği içinde olmalıdır.
 • Personelin yetenek ve becerileri sonuna kadar kullanılarak kuruluşun çalışmalarına katkıda bulunması sağlanmalıdır.
slide49

ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

 • A. KURUM İÇİ İLİŞKİLER
 • Personel ile yönetim arasında sağlıklı bilgi akışı sağlanmalıdır.
 • Personelin günlük çalışmalarında, hakla olan ilişkilerinde özenli olmaları geekmektedir.
slide50

ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

 • A. KURUM İÇİ İLİŞKİLER
 • İşlerin kolay ve hızlı yürümesi için personel bu konuda önceden bilgilendirilmelidir.
 • Personel, işle ilgili birimlerin yerleri hakkında bilgilendirilmelidir.
slide51

ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

 • A. KURUM İÇİ İLİŞKİLER
 • Halkın işlerini daha kolay yapabilmesi için bina girişinde danışma bürosu olmalıdır.
 • Kuruluşun binaları genel olarak temiz olmalı, çalışanlar temiz ve düzenli olmalıdır.
slide52

ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

 • B. PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER
 • Halkla ilişkiler personelinde olması gereken nitelikler;
 • Görünüş
 • Kişilik
 • Güvenirlik
slide53

ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

 • B. PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER
 • GÖRÜNÜŞ
 • Giyim
 • Temizlik
 • Düzenlilik
 • Sağlık
 • Tedbirli ve Kontrollü olma
slide54

ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

 • B. PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER
 • 2. KİŞİLİK
 • İşbirliği anlayışı içinde çalışabilme
 • Yerinde hareket edebilme
 • Girişim yeteneği
 • Görgü, işleri zamanında bitirme
 • Tolerans, eleştiriye açık olma
 • İyi geçinme
 • Yardımlaşma
slide55

ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

 • B. PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER
 • 2. KİŞİLİK
 • Arkadaşlığa önem verme
 • İş hayatı ile özel hayatı ayırabilme
 • Anlayışlı olma, hoşgörülü olma, nazik olma
 • Güler yüzlü olma,
 • Dedikodudan uzak durma
 • Konuşma tarzı
 • Ses tonu
slide56

ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

 • B. PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER
 • 3. GÜVENİRLİK
 • Çalışma saatlerine uyma
 • İş saatlerinde başka işlerle ilgilenmeme
 • Gizliliğe uygun davranma
 • Sadakat ve yaptığı işe saygı duyma
 • İşleri zamanında ve eksiksiz bitirme
slide57

Sınavda başarılar dilerim…

Her şey gönlünüze göre olsun…

ad