A ENERXÍA NUCLEAR - PowerPoint PPT Presentation

A enerx a nuclear
Download
1 / 32

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A ENERXÍA NUCLEAR. Gloria Arias Fraga 1º BACHARELATO 2009-2010 Ciencias para o Mundo Contemporáneo IES Otero Pedrayo. Ourense. Profesora: Carmen Cid Manzano. ÍNDICE:. 1. Introdución. 2. Enerxía nuclear de fisión. 3. Principais vantaxes e inconvintes.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A ENERXÍA NUCLEAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A enerx a nuclear

A ENERXÍA NUCLEAR

Gloria Arias Fraga

1º BACHARELATO 2009-2010

Ciencias para o Mundo Contemporáneo

IES Otero Pedrayo. Ourense

Profesora: Carmen Cid Manzano


Ndice

ÍNDICE:

 • 1. Introdución.

 • 2. Enerxía nuclear de fisión.

 • 3. Principais vantaxes e inconvintes.

 • 4. A enerxía nuclear en España.

 • 5. Residuos radioactivos.

 • 6. Centrais de 4ª xeración.

 • 7. Enerxía nuclear e cambio climático.


A enerx a nuclear

 • 8. Enerxía nuclear e desenvolvemento sostible.

 • 9. Motivos do debate.

 • 10. Fontes de documentación.


A enerx a nuclear

1. Introducción:

Hoxe en día debido á gran demanda de enerxía no mundo é preciso atopar a maneira de satisfacer a necesidade da sociedade.

A enerxía nuclear de fisión pode cubrir esta demanda. Con tan só un quilo de uranio pódese producir tanta enerxía coma 1000 toneladas de carbón.

Pero, é segura?


A enerx a nuclear

2. Enerxía nuclear de fisión

A enerxía conséguese facendo impactar un neutrón co núcleo dun átomo de uranio ou plutonio. Orixínanse así dous núcleos máis lixeiros e unha gran cantidade de enerxía. Despréndense do núcleo neutróns que chocan contra outros núcleos e prodúcese unha reacción en cadea.


A enerx a nuclear

Xeración de electricidade nunha central nuclear

No núcleo do reactor dunha central nuclear, os átomos pesados de uranio ou plutonio se fisionan. Os átomos e partículas resultantes teñen unha masa lixeiramente menor que antes da fisión; ese “defecto de masa” convertese en enerxía en forma de calor que fai para pasar a auga líquida a auga vapor, que se aproveitase para mover as turbinas que xeran electricidade.


A enerx a nuclear

Partes dunha central nuclear

Xerador de corrente eléctrica

Turbina

Circuíto primario

Circuíto secundario

Torre de arrefriamento

Reactor onde se atopa o uranio

Condensador

Xerador de vapor


3 principais vantaxes e inconvintes

3. Principais vantaxes e inconvintes

Vantaxes:

 • Ten un alto poder calorífico.

 • É unha alternativa á queima de combustibles fósiles.

 • A enerxía dunha tonelada de uranio equivale a 25000 toneladas de carbón. Úsase pouco material para obter moita enerxía.

 • Evítase a expulsión de dióxido de carbono á atmosfera.


A enerx a nuclear

Desavantaxes:

 • Os residuos xerados son perigosos debido á súa radioactividade.

 • Os custos de construción son moi elevados.

 • En malas mans podería dar lugar a terrorismo internacional.

 • Se fallan os sistemas de control provocaríase unha explosión radioactiva.


A enerx a nuclear

4. A enerxía nuclear en España

En España existen oito reactores nucleares que representan o 18,29% do total da enerxía no noso país. A enerxía nuclear é a segunda fonte de produción enerxética.

Torres de refrixeración da central nuclear de Cofrentes, España, expulsando vapor de auga [Central Nuclear en Wikipedia]


A enerx a nuclear

4. A enerxía nuclear en España


A enerx a nuclear

5. Residuos radiactivos:

 • Un dos principais inconvintes da enerxía nuclear é que nas centrais nucleares xéranse residuos radioactivos, que se non se tratan debidamente, resultan altamente perigosos para a poboación.

 • Estes residuos radioactivos pódense clasificar segundo as súas características físicas e químicas e pola súa actividade.


A enerx a nuclear

 • A Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA)é a empresa que se encarga en España da xestión destes residuos e está definida no Plan Xeral de Residuos aprobado polo Parlamento.


A enerx a nuclear

Os residuos pódense clasificar como:

 • 1. Residuos nucleares de alta actividade: compostos polos elementos do combustible.

 • 2. Residuos nucleares de media actividade: producidos no proceso de fisión nuclear.

 • 3. Residuos nucleares de baixa actividade: ferramentas, roupas e material diverso utilizado para o mantemento da central nuclear.


A enerx a nuclear

 • 1. Residuos de alta actividade

 • Almacénanse temporalmente nunha piscina de auga ou en almacenes en seco dentro da propia central ata definir unha localización definitiva.

 • Para a localización definitiva unha das solucións que máis se aceptan é o Almacenamento Xeolóxico Profundo (AXP), en minas escavadas en formacións xeolóxicas estables.


A enerx a nuclear

2 e 3 : Residuos de media e baixa actividade:

 • Estes residuos introdúcense en bidóns de aceiro que se trasladan ó Centro de Almacenamento de O Cabril (Córdoba) xestionado por ENRESA.

 • Estes almacenamentos de residuos radioactivos están vixiados e controlados rigorosamente.

O Cabril.


6 centrais de 4 xeraci n

6. Centrais de 4ª xeración

Obxectivos:

1. Aumentar a seguridade da utilización da enerxía nuclear.

2. Producir menos residuos e de menos toxicidade.

3. Incrementar a súa competitividade económica con respecto ás centrais actuais.

4. Que non se favoreza a proliferación de armas nucleares.


A enerx a nuclear

Circuíto dunha central nuclear de 4ª xeración.


A enerx a nuclear

Vantaxes desta nova xeración:

 • Alternativa real a un petróleo cada vez máis caro e escaso.

 • Os actuais niveis de seguridade e transparencia da industria fan case imposibles accidentes como o de Chernobil.

 • As novas centrais diminuirán a cantidade de residuos radioactivos.


A enerx a nuclear

 • As estimacións máis optimistas apuntan que este tipo de centais funcionaran para o 2030, aínda que o ano pasado, Francia afirmou que o seu obxectivo era logralo en 2020.

 • Para elo, o consorcio Generation IV International Forum (GIF) reúne desde o 2000 ás principais potencias nucleares e a outros países interesados nesta nova tecnoloxía.


A enerx a nuclear

Principais proxectos de cuarta xeración:

 • A tecnoloxía de cuarta xeración céntrase en seis tipos de reactores que se poden separar en dous grupos:

  1. Reactores termais:

 • Reactor de moi alta temperatura.

 • Reactor supercrítico de auga.

 • Reactor de sal fundida.

  2. Reactores rápidos:

 • Reactor rápido refrixerado por gas.

 • Reactor rápido refrixerado por sodio.

 • Reactor rápido refrixerado por chumbo.


7 enerx a nuclear e cambio clim tico

7. Enerxía Nuclear e Cambio Climático

A emisión dos “gases do efecto invernadoiro” ten moito que ver co quentamento global.

Os gases que máis inflúen son o Dióxido de Carbono e os oxidos de nitróxeno.


A enerx a nuclear

Concentración de dióxido de carbono no mundo.


A enerx a nuclear

Medidas para frear

o quentamento global:

Redución do uso de combustibles fósiles que se utilizan para producir a maioría da enerxía eléctrica que se consume.


A enerx a nuclear

 • A enerxía nuclear no tema do quentamento global é ideal xa que non produce nada de dióxido de carbono nin óxidos de nitróxeno. Produce moita enerxía sen contaminar a atmosfera.

As nubes que saen polas súas chemineas son só vapor de auga.


8 enerx a nuclear e desenvolvemento sostible

8. Enerxía Nuclear e Desenvolvemento Sostible

 • A demanda de enerxía crece cada ano pero as fontes de enerxía son limitadas e a súa produción ten un gran impacto no medio ambiente.

 • Para chegar a un Desenvolvemento Sostible é preciso crear un plan de estratexia enerxética que garanta un suministro suficiente, á vez que combine distintas fontes para producir o menor impacto posible para o medio ambiente.


A enerx a nuclear

Uso da enerxía eléctrica no mundo.


9 motivos do debate

9. Motivos do debate

 • Se a Enerxía Nuclear é a solución aos nosos problemas de suministro de enerxía de forma limpa e sen impacto medioambiental, ¿por qué existe un profundo debate en canto ao seu desenvolvemento e utilización?

 • Preocupación da opinión pública:

  -Posibles usos bélicos.

  -O risco de accidentes que orixinen consecuencias tan graves como o acontecido na central de Chernobil.

  -O alto nivel de radioactividade das diferentes fases do ciclo nuclear, sobre todo na eliminación de residuos.


A enerx a nuclear

Aos políticos resúltalles moito máis fácil convencer á xente de que un reactor é seguro que intentar que use menos o coche ou cambie o seu modelo de vida.


10 fontes de documentaci n

10. Fontes de documentación

 • http://www.formaselect.com/areas-tematicas/Medio-Ambiente/La-Energia-Nuclear-a-Debate.htm

 • http://www.energia-nuclear.net/es/accidentes_nucleares.html

 • http://www.energia-nuclear.net/es/situacion/energia_nuclear_en_el_mundo.html

 • http://www.energia-nuclear.net/es/gestion_de_residuos_nucleares.html

 • http://www.energia-nuclear.net/es/centrales_nucleares.html


A enerx a nuclear

 • http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2008/10/29/181062.php

 • http://etaja.es/archivo/ciencia/la-seguridad-de-las-centrales-nucleares

 • http://www.energia-nuclear.net/es/ventajas_e_inconvenientes_de_la_energia_nuclear.html

 • http://www.energia-nuclear.net/es/como_funciona_la_energia_nuclear.html

 • http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear_en_Espa%C3%B1a


 • Login