A enerx a nuclear
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

A ENERXÍA NUCLEAR PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A ENERXÍA NUCLEAR. Gloria Arias Fraga 1º BACHARELATO 2009-2010 Ciencias para o Mundo Contemporáneo IES Otero Pedrayo. Ourense. Profesora: Carmen Cid Manzano. ÍNDICE:. 1. Introdución. 2. Enerxía nuclear de fisión. 3. Principais vantaxes e inconvintes.

Download Presentation

A ENERXÍA NUCLEAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A ENERXÍA NUCLEAR

Gloria Arias Fraga

1º BACHARELATO 2009-2010

Ciencias para o Mundo Contemporáneo

IES Otero Pedrayo. Ourense

Profesora: Carmen Cid Manzano


ÍNDICE:

 • 1. Introdución.

 • 2. Enerxía nuclear de fisión.

 • 3. Principais vantaxes e inconvintes.

 • 4. A enerxía nuclear en España.

 • 5. Residuos radioactivos.

 • 6. Centrais de 4ª xeración.

 • 7. Enerxía nuclear e cambio climático.


 • 8. Enerxía nuclear e desenvolvemento sostible.

 • 9. Motivos do debate.

 • 10. Fontes de documentación.


1. Introducción:

Hoxe en día debido á gran demanda de enerxía no mundo é preciso atopar a maneira de satisfacer a necesidade da sociedade.

A enerxía nuclear de fisión pode cubrir esta demanda. Con tan só un quilo de uranio pódese producir tanta enerxía coma 1000 toneladas de carbón.

Pero, é segura?


2. Enerxía nuclear de fisión

A enerxía conséguese facendo impactar un neutrón co núcleo dun átomo de uranio ou plutonio. Orixínanse así dous núcleos máis lixeiros e unha gran cantidade de enerxía. Despréndense do núcleo neutróns que chocan contra outros núcleos e prodúcese unha reacción en cadea.


Xeración de electricidade nunha central nuclear

No núcleo do reactor dunha central nuclear, os átomos pesados de uranio ou plutonio se fisionan. Os átomos e partículas resultantes teñen unha masa lixeiramente menor que antes da fisión; ese “defecto de masa” convertese en enerxía en forma de calor que fai para pasar a auga líquida a auga vapor, que se aproveitase para mover as turbinas que xeran electricidade.


Partes dunha central nuclear

Xerador de corrente eléctrica

Turbina

Circuíto primario

Circuíto secundario

Torre de arrefriamento

Reactor onde se atopa o uranio

Condensador

Xerador de vapor


3. Principais vantaxes e inconvintes

Vantaxes:

 • Ten un alto poder calorífico.

 • É unha alternativa á queima de combustibles fósiles.

 • A enerxía dunha tonelada de uranio equivale a 25000 toneladas de carbón. Úsase pouco material para obter moita enerxía.

 • Evítase a expulsión de dióxido de carbono á atmosfera.


Desavantaxes:

 • Os residuos xerados son perigosos debido á súa radioactividade.

 • Os custos de construción son moi elevados.

 • En malas mans podería dar lugar a terrorismo internacional.

 • Se fallan os sistemas de control provocaríase unha explosión radioactiva.


4. A enerxía nuclear en España

En España existen oito reactores nucleares que representan o 18,29% do total da enerxía no noso país. A enerxía nuclear é a segunda fonte de produción enerxética.

Torres de refrixeración da central nuclear de Cofrentes, España, expulsando vapor de auga [Central Nuclear en Wikipedia]


4. A enerxía nuclear en España


5. Residuos radiactivos:

 • Un dos principais inconvintes da enerxía nuclear é que nas centrais nucleares xéranse residuos radioactivos, que se non se tratan debidamente, resultan altamente perigosos para a poboación.

 • Estes residuos radioactivos pódense clasificar segundo as súas características físicas e químicas e pola súa actividade.


 • A Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA)é a empresa que se encarga en España da xestión destes residuos e está definida no Plan Xeral de Residuos aprobado polo Parlamento.


Os residuos pódense clasificar como:

 • 1. Residuos nucleares de alta actividade: compostos polos elementos do combustible.

 • 2. Residuos nucleares de media actividade: producidos no proceso de fisión nuclear.

 • 3. Residuos nucleares de baixa actividade: ferramentas, roupas e material diverso utilizado para o mantemento da central nuclear.


 • 1. Residuos de alta actividade

 • Almacénanse temporalmente nunha piscina de auga ou en almacenes en seco dentro da propia central ata definir unha localización definitiva.

 • Para a localización definitiva unha das solucións que máis se aceptan é o Almacenamento Xeolóxico Profundo (AXP), en minas escavadas en formacións xeolóxicas estables.


2 e 3 : Residuos de media e baixa actividade:

 • Estes residuos introdúcense en bidóns de aceiro que se trasladan ó Centro de Almacenamento de O Cabril (Córdoba) xestionado por ENRESA.

 • Estes almacenamentos de residuos radioactivos están vixiados e controlados rigorosamente.

O Cabril.


6. Centrais de 4ª xeración

Obxectivos:

1. Aumentar a seguridade da utilización da enerxía nuclear.

2. Producir menos residuos e de menos toxicidade.

3. Incrementar a súa competitividade económica con respecto ás centrais actuais.

4. Que non se favoreza a proliferación de armas nucleares.


Circuíto dunha central nuclear de 4ª xeración.


Vantaxes desta nova xeración:

 • Alternativa real a un petróleo cada vez máis caro e escaso.

 • Os actuais niveis de seguridade e transparencia da industria fan case imposibles accidentes como o de Chernobil.

 • As novas centrais diminuirán a cantidade de residuos radioactivos.


 • As estimacións máis optimistas apuntan que este tipo de centais funcionaran para o 2030, aínda que o ano pasado, Francia afirmou que o seu obxectivo era logralo en 2020.

 • Para elo, o consorcio Generation IV International Forum (GIF) reúne desde o 2000 ás principais potencias nucleares e a outros países interesados nesta nova tecnoloxía.


Principais proxectos de cuarta xeración:

 • A tecnoloxía de cuarta xeración céntrase en seis tipos de reactores que se poden separar en dous grupos:

  1. Reactores termais:

 • Reactor de moi alta temperatura.

 • Reactor supercrítico de auga.

 • Reactor de sal fundida.

  2. Reactores rápidos:

 • Reactor rápido refrixerado por gas.

 • Reactor rápido refrixerado por sodio.

 • Reactor rápido refrixerado por chumbo.


7. Enerxía Nuclear e Cambio Climático

A emisión dos “gases do efecto invernadoiro” ten moito que ver co quentamento global.

Os gases que máis inflúen son o Dióxido de Carbono e os oxidos de nitróxeno.


Concentración de dióxido de carbono no mundo.


Medidas para frear

o quentamento global:

Redución do uso de combustibles fósiles que se utilizan para producir a maioría da enerxía eléctrica que se consume.


 • A enerxía nuclear no tema do quentamento global é ideal xa que non produce nada de dióxido de carbono nin óxidos de nitróxeno. Produce moita enerxía sen contaminar a atmosfera.

As nubes que saen polas súas chemineas son só vapor de auga.


8. Enerxía Nuclear e Desenvolvemento Sostible

 • A demanda de enerxía crece cada ano pero as fontes de enerxía son limitadas e a súa produción ten un gran impacto no medio ambiente.

 • Para chegar a un Desenvolvemento Sostible é preciso crear un plan de estratexia enerxética que garanta un suministro suficiente, á vez que combine distintas fontes para producir o menor impacto posible para o medio ambiente.


Uso da enerxía eléctrica no mundo.


9. Motivos do debate

 • Se a Enerxía Nuclear é a solución aos nosos problemas de suministro de enerxía de forma limpa e sen impacto medioambiental, ¿por qué existe un profundo debate en canto ao seu desenvolvemento e utilización?

 • Preocupación da opinión pública:

  -Posibles usos bélicos.

  -O risco de accidentes que orixinen consecuencias tan graves como o acontecido na central de Chernobil.

  -O alto nivel de radioactividade das diferentes fases do ciclo nuclear, sobre todo na eliminación de residuos.


Aos políticos resúltalles moito máis fácil convencer á xente de que un reactor é seguro que intentar que use menos o coche ou cambie o seu modelo de vida.


10. Fontes de documentación

 • http://www.formaselect.com/areas-tematicas/Medio-Ambiente/La-Energia-Nuclear-a-Debate.htm

 • http://www.energia-nuclear.net/es/accidentes_nucleares.html

 • http://www.energia-nuclear.net/es/situacion/energia_nuclear_en_el_mundo.html

 • http://www.energia-nuclear.net/es/gestion_de_residuos_nucleares.html

 • http://www.energia-nuclear.net/es/centrales_nucleares.html


 • http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2008/10/29/181062.php

 • http://etaja.es/archivo/ciencia/la-seguridad-de-las-centrales-nucleares

 • http://www.energia-nuclear.net/es/ventajas_e_inconvenientes_de_la_energia_nuclear.html

 • http://www.energia-nuclear.net/es/como_funciona_la_energia_nuclear.html

 • http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear_en_Espa%C3%B1a


 • Login