Velkommen til temadag i b rum 25 april primus line
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Velkommen til temadag i Bærum 25. april : ”Primus Line” PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Velkommen til temadag i Bærum 25. april : ”Primus Line”. SSTTs visjon: SSTT vil medvirke aktivt til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling SSTTs misjon:

Download Presentation

Velkommen til temadag i Bærum 25. april : ”Primus Line”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Velkommen til temadag i b rum 25 april primus line

Velkommen til temadag i Bærum25. april : ”Primus Line”

 • SSTTs visjon:

  • SSTT vil medvirke aktivt til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling

 • SSTTs misjon:

  • SSTT vil medvirke til å bevare, vedlikeholde og bygge ut de skandinaviske lands enorme investeringer i infrastruktur med et minimum av miljøbelastning og sjenanse for omgivelsene.

  • SSTT arbeider med å fremme kunnskap om, utvikling av, og utbredelse av NoDig teknologi.


Hva er sstt

Hva er SSTT

 • SSTT er et åpent forum og en møteplass for diskusjon, erfaringsutveksling, spredning av informasjon og utvikling innen gravefri ledningsteknikk / NoDig-metoder.

 • Medlemmer er aktører innen faget

  • Ledningseiere

  • Leverandører

  • Entreprenører

  • Konsulenter


Hovedm l for sstt

Hovedmål for SSTT

 • SSTT arbeider aktivt for en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling, der infrastrukturen vedlikeholdes og bygges ut med et minimum av miljøbelastning og sjenanse for omgivelsene.

 • I SSTT drøftes fordeler og ulemper omkring nyanlegg, vedlikehold og fornyelse. Både teknisk og økonomisk. 


Hva arbeider sstt med

Hva arbeider SSTT med

 • Informasjonsformidling, erfaringsutveksling og utvikling for gravefri teknologi (NoDig)

  • Få fram erfaringer med metoder – NoDig Guiden

  • Forbedre konkurransegrunnlag

  • Dokumentere gode tekniske løsninger, eksempelvis gjennom samarbeide med andre (VA-miljøblad mm)

  • Erfaringsbanker,

  • Når graver vi, og når renoverer vi – kjøreregler

 • Se nettside;http://www.sstt.no


Hva gj r sstt

Hva gjør SSTT

 • SSTT arrangerer nettverksmøter, temadager, årsmøter og fellesreiser til konferanser og utstillinger.

 • Scandinavian Society for Trenchless Technology

  • Skandinavisk samarbeid - startet i 1989

  • Arbeidsgrupper i Danmark, Norge og Sverige.

  • SSTT samarbeider med tilsvarende foreninger over hele verden, og er organisert i ISTT.


Nodig info og web side

NoDig Info og WEB-side

http://www.sstt.no


Velkommen til rsm te og rskonferanse i stockholm 16 17 april

Velkommen til årsmøte og årskonferanse i Stockholm 16.-17. april

Konkurranse om Årets beste NoDig prosjekt!!

Hallingtreff 2012 - SSTT


Velkommen til temadag i b rum 25 april primus line

Styresammensetning SSTT 2011 - 2012


Sstts nasjonale arbeidsgrupper

SSTTs nasjonale arbeidsgrupper

Live Johannessen


Sstt nsker flere medlemmer

SSTT ønsker flere medlemmer!

 • Dagens medlemsmasse er i hovedsak:

  • Ledningseiere, entreprenører og konsulenter

 • SSTT ønsker også medlemmer fra:

  • Kabeletater og andre infrastrukturbyggere som fjernvarme, bossug og veieiere

 • Hvorfor bli medlem?

  • Det vil lønne seg for din kommune og dine kunder/innbyggere

  • Det vil bidra i den faglige utvikling og gi deg tilgang til:

   • Et personlig nettverk og erfaringer fra andre

   • Tilgang til ISTT erfaringsdatabase (internasjonale erfaringer – kunnskapsbase)

   • Se også nettside: http://www.sstt.no


Bli medlem i sstt

Bli medlem i SSTT!

Fra årsmøtet i Bergen 2010

 • Et firmamedlemskap koster NOK 2.800,-og følgende personmedlemskap NOK 900,-

 • Bli medlem nå, så din kompetanse kan bli en del av vårt nettverk og vår kunnskap.

 • Kontakt det norske sekretariat v/Odd Lieng: odd.lieng@rorsenter.no

 • Telefon: +47 32 80 79 30

 • Innmelding også via nettside http://www.sstt.no


 • Login