Võrrand - PowerPoint PPT Presentation

Võrrand
Download
1 / 13

 • 257 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Võrrand. Võrrand. Sõnastik. Võrrand on võrdus, mis sisaldab üht või rohkem muutujat või tundmatut. Võrrandi kohta ei saa öelda, kas see on tõene või väär nii kaua, kui tundmatu, ei ole asendatud arvulise väärtusega võrrandi lahendihulgast.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Võrrand

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V rrand

Võrrand


V rrand

Võrrand

Sõnastik

 • Võrrand on võrdus, mis sisaldab üht või rohkem muutujat või tundmatut.

 • Võrrandi kohta ei saa öelda, kas see on tõene või väär nii kaua, kui tundmatu, ei ole asendatud arvulise väärtusega võrrandi lahendihulgast.

 • Võrrandi lahendihulk on kõik muutuja arvulised väärtused, mis muudavad antud võrrandi tõeseks võrduseks.


V rrand

Võrrand

Sõnastik

 • Lahendada võrrandit on leida kõik muutuja arvulised väärtused, mis muudavad võrrandi tõeseks võrduseks. Võrrandil võib olla rohkem kui üks lahend.

 • Võrrandi lahendus on arv, mille asendamisel tundmatu muudab võrrandi tõeseks võrduseks. Võrrandil võib olla mitu lahendit, kuid võib olla ka nii, et lahendid puuduvad.


V rrand

Võrrand

Sõnastik

 • Hulk on objektide või arvude kogum. Hulk pannakse kirja objektide abil looksulgudes {}.

 • Element – Iga objekt või arv hulgas on hulga element või hulga liige.

 • Hulki ntähistatakse kasutades suuri tähte. Näiteks hulgad A = {1,2,3,}; B = {6,8,10}; C= {1,2,3,6,8,10}

 • Võrrandi lahendihulk on hulk, mis sisaldab kõiki muutuja arvulisi väärtusi, mis muudavad antud võrrandi tõeseks võrduseks.


V rrand

Võrrand

Sõnastik

 • Võrrand on võrdus, mis näitab, et kaks avaldist on võrdsed. Avaldised võivad olla arvavaldised või tähtavaldised.

Võrrand sisaldab võrdusmärki.

Tähtavaldis

Arvavaldis


V rrand

Võrrand

Võrrandi näide:

Muutuja arvuline väärtus muudab võrrandi tõeseks või vääraks võrduseks.

Paneme 3 võrrandisse x asemele ja lahendame selle.

Tõene, kui x = 3

Paneme7võrrandisse x asemele ja lahendame selle.

Väär, kui x = 7


V rrand

Võrrand

Võrrandi näide:

Muutuja arvuline väärtus muudab võrrandi tõeseks või vääraks võrduseks.

Paneme 3 võrrandisse x asemele ja lahendame selle.

Tõene, kui x = 3

Paneme 2võrrandisse x asemele ja lahendame selle.

Väär, kui x = 2


V rrand

Võrrand

Võrrandi näide:

Leia antud hulga elementide seas võrrandi lahendid.

Asendame võrrandis muutujat x iga väärtusega.

Väär, kui x = 7

Väär, kui x = 5

Tõene, kui x = 6

Võrrandi x + 9 = 15 lahend on x = 6


V rrand

Võrrand

Võrrandi näide:

Leia antud hulga elementide seas võrrandi lahendid.

Asendame võrrandis muutujat x iga väärtusega.

Väär, kui x = 60

Väär, kui x = 58

Väär, kui x = 56

Antud hulgas ei ole võrrandi x - 12 = 42 lahendit.


V rrand

Võrrand

Võrrandi näide:

Leia antud hulga elementide seas võrrandi lahendid.

Asendame võrrandis muutujat x iga väärtusega.

Tõene, kui x = 20

Tõene, kui x = 5

Tõene, kui x = 20

Võrrand 2x = x + x ontõene mis iganes täisarvulise x väärtuse korral. Räägitakse, et võrrandil on lõpmatu palju lahendeid.


V rrand

Võrratus

Sõnastik

 • Võrdus sisaldab võrdusmärki.

 • Matemaatiline lause, mis sisaldab võrratusmärke nagu <, , , või nimetatakse võrratuseks.

 • < “on väiksem kui”,  “on väiksem kui või võrdne”,  “on suurem kui”,  “on suurem kui või võrdne”.

Võrratuse näited


V rrand

Võrratus

Võrratuse näide:

Leia antud hulga elementide seast võrratuse lahendid.

Asendame võrratuses muutujat x iga väärtusega.

Väär, kui x = 10

Tõene, kui x = 8

Väär, kui x = 9

Võrratus x + 3 < 12 on tõene, kui x = 8. Võrratuse x + 3 < 12 üks lahendon {8}.


V rrand

Võrratus

Võrratuse näide:

Leia antud hulga elementide seast võrratuse lahendid.

Asendame võrratuses muutujat x iga väärtusega

Tõene, kui x = 9

Tõene, kui x = 8

Väär, kui x = 7

Võrratus 3x  24 on tõene, kui x = 8 ja x = 9. Võrratuse 3x  24 lahendihulk on {8,9}.


 • Login