R esultatvisaren
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

R esultatvisaren PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

R esultatvisaren. Ett utvärderingsinstrument för Styrning, uppföljning och resultat. Resultatvisaren består av tre delar :.

Download Presentation

R esultatvisaren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Resultatvisaren

Ett utvärderingsinstrument för

Styrning, uppföljning och resultat


Resultatvisaren består av tre delar:

 • Jämförbara resultatmåttMed hjälp av utvalda mått ur nationell statistik och sådana som kommunerna själva måste ta fram vid utvärderingen, sammanställs en analys över hur kommunens resultatbild ser ut. Denna bild är jämförbar med andra utvärderade kommuner.

 • Kommunens egna resultatmåttAlla kommuner arbetar med unika mått i, t.ex. egna brukarundersökningar och utvärderingar. Resultatvisaren gör analys för hur dessa "egna" beskriver kommunens resultat och hur dessa resultat utvecklas över tid.

 • Kommunens styr- och uppföljningssystemResultatvisaren gör en analys för hur resultatmått används för att skärpa och effektivisera kommunens styr- och uppföljningssystem.


En del i nomineringsprocessen till Sveriges kvalitetskommun

Kommunkompassen + Resultatvisaren


Flera Resultatvisarnätverk – t.ex. Linköping, Eskilstuna, Örebro, Jönköping, Västerås


Enskilda kommun analyser


Delar i ”Handbok för Kommunens Kvalitet i Korthet”


Resultatstyrning


?

Att sätta mål…..


Vad blev resultatet?


Styrning - uppföljning

Styrning

Resultat

MÅL

Uppföljning


Budget – så här mycket får det kosta, det här vill vi uppnåBokslut – så här mycket kostade det, så här blev resultatet


Behöver vi mäta?

Om du inte kan mäta resultat kan du inte skilja framgångar från misslyckande

Om du inte kan se framgångar kan du heller inte belöna dem

Om du inte kan belöna framgångar belönar du förmodligen misslyckanden

Om du inte kan se framgångar kan du inte lära dig från dem

Om du inte kan känna igen misslyckanden kan du heller inte korrigera dem

(Ray C. Rist)

www.skl.se/rayrist


Mått

Mått

Mått

Mått

Mått

Mäta resultat

Verkligheten

Analys, dialog, förklaringar


Antalet mått

Antal mått

Verksamhet

Nämnd

KF


Utmaning….

Enkelhet!


Vad är det vi mäter……

(aktiviteter, prestationer)


Kategorisering mått


Kategorisering av mått


Kategorisering av mått


Kategorisering


Kan jag påverka det jag mäter?


Var och hur ska måtten styra?

Måttet anges i kommunövergripande budget (KF)

Måttet anges i nämndsbudget

Måttet anges i annat kommunövergripande måldokument än budgetdokument, t.ex. policy, strategi, handlingsplan etc.

Måttet är angivet med en specifik målnivå som kommunen förväntas uppnå


Hur och var ska måtten följas upp?

Måttet följs upp och redovisas i kommunövergripande årsbokslut (KF)

Måttet följs upp och redovisas i kommunövergripande delårsbokslut

Måttet följs upp och redovisas i verksamhetsbokslut på nämndsnivå

Måttet följs upp och redovisas i förhållande till en förväntad målnivå, åtminstone på helårsbasis

Måttet finns redovisat för åren 2010 och 2009 med värden som utgår från samma definition


Jämförbarhet

Att jämföra är att skaffa sig en skala!


Jämförelser

 • Arbetar kommunen övergripande med att kontinuerligt jämföra sig med andra kommuner? (Med hjälp av resultatindikatorer)

 • Jämförs kommunens egna enheter regelbundet med varandra för att identifiera skillnader i kvalitet, resultat och effektivitet?

 • Jämförs kommunens egna enheter regelbundet med ickekommunala enheter och andra kommuners enheter för att identifiera skillnader i kvalitet, resultat och effektivitet?

 • Möjliggörs jämförelser av enheter utifrån ett brukarperspektiv?


Jämförbarhet


Kommunens Kvalitet i Korthet


Jämförelser med andra


Att styra …………………….


Resultatvisaren


www.kolada.se


Samlad ingång till uppgifter från myndigheter, SKL och kommuner och landsting

SCB

?

Kolada

Socialstyrelsen

SKL

Skolverket

Enskilda komm. & landsting


Utmaning….


Att skapa ett visuellt index

Utgå från enskilda värden


Sortera…

… och, voilá:


Visuellt index sorterar….

(aktiviteter, prestationer)


Fördelar visuellt index

 • Visar resurser – resultat i samma bild (effektivitet?)

 • Medger olika perspektiv

 • Möjliggör avvikelsehantering – fokus på ”svagheter”

 • Sammanvägning utan sammanblandning

 • Är oberoende av antalet indikatorer

 • Full tillgång till underliggande data

 • Kan hantera jämförelser och tidsserier


Stöd till analys


Åtgärder


Hur går vi vidare?

 • Testversion på RKA:s hemsida

 • Utvärdera synpunkter

 • Pröva det visuella indexet som analysstöd i Nätverk för Resultat

 • Eventuellt integrera som en modul i Kolada

  • Möjlighet att lägga till och ta bort indikatorer


 • Login