Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor
Download
1 / 14

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Partnerskoledag den 9 april 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Partnerskoledag den 9 april 2014 Anders Olsson. Samverkan till ömsesidig nytta. Partnerskolor Ramavtal Övningsskolor - en femårig försöksverksamhet Syfte:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Partnerskoledag den 9 april 2014' - cargan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolorPartnerskoledag den 9 april 2014

Anders Olsson


Samverkan till ömsesidig övningsförskolornytta

 • Partnerskolor

 • Ramavtal

 • Övningsskolor - en femårig försöksverksamhet

 • Syfte:

 • Höja kvaliteten i vfubl a genom att stärka kvaliteten i handledningen och i kontakterna mellan högskola och övningsskola/-förskola

 • Läget

 • Mah har ansökt om deltagande för studenter i alla examina och inriktningar

 • Förvaltningar/skolor har anmält intresse


Villkor för deltagande enligt förordning (2014:2) övningsförskolor

 • Studenter ska fullgöra huvuddelen av sin vfu vid särskilda övningsskolor/-förskolor.

 • En handledare ska ha en utbildning inom handledarskap om minst 7,5 hp. Om det inte finns tillräckligt många utbildade handledare, ska högskolan bidra med handledarutbildning.

 • Högskolan ska sträva efter att det vid varje övningsskola eller övningsförskola finns så många handledare att var och en endast handleder ett fåtal studenter.

 • Högskolan ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare används i vfu och i högskolans lärar- eller förskollärarutbildning i övrigt.


 • Högskolan ska använda ett begränsat antal övningsförskolorövningsskolor/-förskolor så att en hög koncentration av studenter uppkommer vid varje skola.

 • Högskolan ska successivt bygga ut sin försöksverksamhet så att den omfattar minst hälften av studenterna vid försöksverksamhetens slut.

 • Vid högskolan ska finnas vfu-lärare med uppgift att följa och bidra till studenternas utveckling. Vfu-lärarna ska ge handledarna stöd för bedömning av studenterna under vfu.

 • Högskolan ska genom avtal med huvudmännen reglera sina och huvudmännens åtaganden med anledning av vfuinom ramen för deltagandet i försöksverksamheten.


Högskolan övningsförskolorska särskilt försäkra sig om att

1. övningsskolornas/-förskolornas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet,

2. studenterna ges möjlighet att fullgöra vfu vid övningsskolor/-förskolor med olika förutsättningar, och

3. lärarna eller förskollärarna har nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning och handledarutbildning.

En högskola som deltar är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.


 • Malmö högskolas ansvar

 • placera många studenter på samma skola/förskola

 • placera studenterna så att de fullgör huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid övningsskola/övningsförskola

 • organisera seminarier för utbyte mellan olika övningsskolor/ övningsförskolor

 • Övningsskolans/-förskolans ansvar

 • ta emot ett stort antal studenter relaterat till sin storlek

 • ta emot flera studenter i samma antagningsomgång fördelade över samtliga skolformer

 • samverka med annan övningsskola/övningsförskola så att studenterna kan genomföra del av verksamhetsförlagd utbildning i en verksamhet med andra förutsättningar


 • Malmö högskolas ansvar

 • tillhandahålla vfu-lärare som följer, examinerar och bidrar till studenternas utveckling i samråd med handledaren och som gör besök i varje vfu-kurs

 • erbjuda utlokaliserad handledarutbildning

 • Övningsskolans/-förskolans ansvar

 • tillhandahålla så många handledare med handledarutbildning om minst 7,5 högskolepoäng att var och en endast handleder ett fåtal studenter samt att dessa har adekvat lärar- respektive förskollärarutbildning

 • i dialog med högskolan upprätta en plan för handledare att delta i handledarutbildning om minst 7,5 högskolepoäng utifrån definierat behov


 • Sträva efter att särskilt och god handledarkompetens.yrkesskickliga lärare och förskollärare används i vfu och i högskolans lärar- eller förskollärarutbildning i övrigt

 • Malmö högskolas ansvar

 • organisera medverkan av lärare från övningsskola/övningsförskola i metodiska moment i ämnesdidaktisk högskoleförlagd utbildning

 • anordna seminarier för handledare i såväl ämnesdidaktik som handledning och bedömning

 • Övningsskolans/-förskolans ansvar

 • i dialog med högskolan upprätta en plan för hur särskilt yrkesskickliga lärare ska kunna medverka i metodiska moment i ämnesdidaktisk högskoleförlagd utbildning

 • i dialog med högskolan anordna professionsutvecklande seminarier för studenter i verksamhetsförlagd utbildning


 • Medverkan och god handledarkompetens.i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten

 • Malmö högskolas ansvar

 • upprätta system för årlig uppföljning av försöksverksamheten

 • medverka vid årlig uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten

 • Övningsskolans/-förskolans ansvar

 • årligen lämna underlag till uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten

 • medverka vid årlig uppföljning av försöksverksamheten


Sträva efter att studenters och god handledarkompetens.examensarbeten ska kunna knytas till övningsskolans eller övningsförskolans interna kvalitetsarbete

 • Malmö högskolas ansvar

 • upprätta en struktur för hur studenters examensarbeten ska kunna knytas till övningsskolors/övningsförskolors interna utvecklingsarbete

 • upprätta en struktur för hur högskolans och övningsskolan/övningsförskolan ska kunna samverka för att ge stöd i studenternas genomförande av examensarbeten (t ex i form av seminarier)

 • Övningsskolans/-förskolans ansvar

 • upprätta en plan för att i dialog med högskolan och studenter formulera forskningsbara frågor som kan undersökas inom ramen för ett examensarbete

 • i dialog med högskolan upprätta en struktur för att ge stöd i studenternas genomförande av examensarbeten (t ex genom att inrätta en koordinatorsroll)


Tidplan och god handledarkompetens.

 • Hösten 2013

 • Okt: Informations- och dialogmöte

 • Våren 2014

 • Jan: Förordning

 • Feb: Anvisningar från UHR

 • Mars: Intresseanmälan förskolor/skolor

 • Mah lämnar in ansökan

 • April: Partnerskoledag

 • Besked från UHR

 • Maj: Underlag för ansökan från Mah

 • Aug: Ansökan förskolor/skolor

 • Hösten 2014

 • Sept: Besked från Mah

 • Placering av studenter

 • Okt: Särskilda avtal på plats

 • Försöksverksamheten påbörjas

 • Våren 2015

 • Ny ansökningsomgång inför ht15


Ersättning och god handledarkompetens.

 • En femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

 • (2014-2019, 40 mkr/år)

 • Minst 3 500 kr/student och år utöver ordinarie ersättning

 • Utöver projektledning kommer ersättningen att fördelas mellan högskola och övningsskola/-förskola och användas för kvalitetshöjande insatser som är hållbara över tid såsom

 • utbildning - kompetensutveckling

 • seminarier - mötesplatser

 • samordning - infrastruktur

 • uppföljning och utvärdering


Ansökan och god handledarkompetens.

Kommuner/förvaltningar: förvaltningschef/motsv. anmäler skolor och förskolor

Friskolor: rektor/motsv. anmäler

 • Deltagande

 • Ambition är att de som uppfyller kriterierna ska kunna delta.

 • Om studentvolymen inte räcker kommer ett urval att göras.

 • Skolor och förskolor med olika inriktningar och förutsättningar

 • Geografiska begränsningar

 • Samråd med förvaltningsledning


Att diskutera och god handledarkompetens.

 • Förväntningar

 • Farhågor

 • Frågor

 • Information

 • Reviderat ramavtal på gång

 • Reseersättning – nya rutiner

 • Utlokaliserade handledarutbildningar

 • Handledarträffar – fö16/6, grund 16/9

 • Graderade betyg för alla VFU-kurser?

 • Utökat uppdrag – fler platser ht14

 • Arbetsmarknadsdag den 28/10


ad