OSNOVE VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM - PowerPoint PPT Presentation

Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem
Download
1 / 80

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OSNOVE VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM. mag. Bogdan Pucelj Institut Jožef Stefan. Vsebina. Zgodovinski utrinki Načela varstva pred IS Izpostavitve sevanju - naravno sevanje - medicinska diagnostika (RTG itd.) - poklicne izpostavitve - jedrski objekti - letalski poleti

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OSNOVE VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

OSNOVE VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM

mag. Bogdan Pucelj

Institut Jožef Stefan


Vsebina

Vsebina

 • Zgodovinski utrinki

 • Načela varstva pred IS

 • Izpostavitve sevanju

  - naravno sevanje

  - medicinska diagnostika (RTG itd.)

  - poklicne izpostavitve

  - jedrski objekti

  - letalski poleti

  - poskusne jedrske eksplozije

  - Černobil (Čornobil)


Wilhelm conrad roentgen arki x 1895

Wilhelm Conrad RoentgenŽarki X (1895)


Henri becquerel naravna radioaktivnost 1896

Henri Becquerelnaravna radioaktivnost (1896)


Victor hess kozmi no sevanje 1912

Victor Hesskozmično sevanje (1912)


Radijeva dekleta 1917

“Radijeva” dekleta (1917+)


Manhattan project trinity 16 7 1945

Manhattan Project – Trinity 16.7.1945

Fat Man

“I am become Death, the Destroyer of Worlds”

Dr. J. Robert Oppenheimer, Director of Los Alamos


Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

6.8.1945

9.8.1945


Hiro ima 6 avgust 1945

Hirošima 6. avgust 1945

15 kt TNT


Ernobil 26 4 1986

Černobil, 26.4.1986


Mednarodna vodila za varstvo pred is

MEDNARODNA VODILAZA VARSTVO PRED IS


Mednarodna vodila

Mednarodna vodila

•Recommendations ICRP 60 (1990)

(International Commission on Radiological Protection)

•Basic Safety Standards BSS 115 (1996)

(FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, WHO)

•Council Directive 96/29/EURATOM

(European Union 13 May 1996)


Biolo ke posledice sevanja

Biološke posledice sevanja

 • Deterministični učinki

  - akutni: lahko smrtno nevarni

 • Stohastični učinki

  - zakasneli: rak, levkemija

  - dedne posledice pri potomcih


Deterministi ni u inki

Deterministični učinki

 • akutni radiacijski sindrom ARS

  - hematopoietski (2 – 10 Gy)

  - gastrointestinalni (10 – 50 Gy)

  - centralni živčni sistem (>50 Gy)

 • kožne poškodbe

 • katarakta

 • sterilnost


Zna ilnosti stohasti nih u inkov

Značilnosti stohastičnih učinkov

 • rak, levkemija, dedne posledice

 • latentna doba (nekaj let, desetletje)

 • verjetnost narašča z dozo (LNT)


Epidemiologija

EPIDEMIOLOGIJA


Hiro ima nagasaki rak levkemija 1950 1990

Hirošima, Nagasaki – rak levkemija (1950 – 1990)


Dozimetrija 1

Dozimetrija - 1

Biološke posledice so sorazmerne

absorbirani energiji


Dozimetrija 2

Dozimetrija - 2

Fizikalna količina

Absorbirana doza D

D = E/m = J/kg

1 Gray = 1 J/kg = 1 Gy


Dozimetrija 3

Dozimetrija - 3

Odvisnost od vrste sevanja

Ekvivalentna doza HT

HT = Σ wRDR

utežni faktor sevanja wR

1 Sievert = 1 J/kg = 1 Sv


Ute ni faktorji sevanja w r

Utežni faktorji sevanja wR


Dozimetrija 4

Dozimetrija - 4

Odvisnost od občutljivosti tkiva

(stohastični učinki)

Efektivna doza E

E = Σ wTHT

utežni faktor tkiva wT

1 Sievert = 1 J/kg = 1 Sv


Tkivni ute ni faktorji w t stohasti ni u inki

Tkivni utežni faktorji wT(stohastični učinki)


Kategorije izpostavljenih

Kategorije izpostavljenih

•poklicni delavci z viri IS

•medicina (pacient)

•prebivalstvo


Poklicno delo z viri is

Poklicno delo z viri IS

•umetni viri

- naprave (RTG, reaktor, LINAC itd.)

- radioizotopi (medicina, industrija, raziskave)

•naravni viri

- radon (rudniki urana, Postojnska jama)

- tehnološko koncentrirani naravni izotopi

- kozmično sevanje (letalski poleti)


Medicina pacient

Medicina - pacient

•diagnostika

RTG, nuklearna medicina (izotopi)

E ~ mSv

•terapija

teleterapija, brahiterapija

HT > 100 Sv


Prebivalci

Prebivalci

•naravno sevanje

(K-40, U+, Th+, kozmično sevanje)

•umetni viri

- nadzorovani

(medicina, industrija, raziskave, transport)

- nenadzorovani

(atomske eksplozije, Černobil)


Sistem radiolo ke za ite 1

Sistem radiološke zaščite - 1

NAMEN

•preprečitev determinističnih posledic

•zmanjšanje stohastičnih posledic na ”sprejemljivo” vrednost


Sistem radiolo ke za ite 2

Sistem radiološke zaščite - 2

NAČELA

•opravičitev dejavnosti (justification)

•optimizacija – ALARA

As Low As Reasonably Achievable

•dozne omejitve


Dozne omejitve

Dozne omejitve

Naravno sevanje in medicinske izpostavitve niso všteti!


Izpostavitve sevanju

IZPOSTAVITVE SEVANJU

 • naravno sevanje

 • poklicne izpostavitve

 • medicina

 • poskusne jedrske eksplozije

 • Černobil

 • NEK, TRIGA


Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

Načini izpostavitve

 • zunanje obsevanje (prodorni viri v okolici)

 • - radioaktivni izotopi (sevanje gama)

 • - kozmično sevanje

 • - naprave (RTG, reaktor, Linak)

 • notranje obsevanje (vnos v organizem)

 • - inhalacija

 • - ingestija (hrana, pijača)

 • - koža, rane


Naravno sevanje

NARAVNO SEVANJE


Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

Naravno sevanje

 • naravni radioaktivni izotopi

 • - zemeljski (K-40, Th-232+, U-238+)

 • - kozmogeni (H-3, C-14)

 • kozmično sevanje

 • - primarno – nad atmosfero (protoni)

 • - sekundarno – v atmosferi (nevtroni, mioni)


Jedrske elektrarne

JEDRSKEELEKTRARNE


Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

NEK


Eksotika

EKSOTIKA


Vsakdanje ivljenje

VSAKDANJE ŽIVLJENJE


Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

Σ = 2,4 mSv/leto


Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

Medicina - pacient

 • RTG E = ΣwTHT (μSv)

 • roka, noga <10

 • zobje 20

 • prsni koš 40

 • kolk 300

 • abdomen1400

 • CT abdomen7300

 • barijev kontrast8700


 • Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

  Vpliv NEK na okolje

  • atmosferski izpusti<1 μSv na leto

  • izpusti v Savo<0,1 μSv na leto


  Izpostavitve is pri letalskih poletih

  Izpostavitve IS pri letalskih poletih


  Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

  Letalski poleti

  • nadmorska višina

  • ekvator > pol

  Evropa – ZDA~40 μSv


  Jedrske eksplozije

  JEDRSKE EKSPLOZIJE


  Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

  ~32000 Mt

  Potres 26.12.2004

  (500 – 32.000) Mt TNT

  Hirošima 15 kt TNT


  Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

  Banda Aceh, Sumatra 2004


  Test baker mar alovi otoki 1946 23 kt tnt 27 metrov pod vodo

  Test BAKER - Maršalovi otoki 194623 kt TNT - 27 metrov pod vodo


  Operation crossroads 1946 dekontaminacija ladje prinz eugen

  Operation "Crossroads“ (1946)(dekontaminacija ladje “Prinz Eugen")

  1mSv/dan

  Danes 20 mSv/leto


  Ijs 2005 dekontaminacija vro ih celic

  IJS 2005(dekontaminacija "vročih" celic)


  Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

  Test BRAVODoze zaradi useda v 96 h


  Ernobil 26 4 19861

  ČERNOBIL26.4.1986


  Nekdanji ernobilski reaktorji

  Nekdanji černobilski reaktorji


  Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

  Zemljevid kontaminacije


  Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem

  "Red forest"

  Direction of the main trace


  Izpostavitve sevanju1

  Izpostavitve sevanju


  Slo mobilna enota ernobil 1999

  SLO Mobilna enota - Černobil 1999

  From Chernobile with love


 • Login