Osnove varstva pred ionizirajo im sevanjem
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 80

OSNOVE VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OSNOVE VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM. mag. Bogdan Pucelj Institut Jožef Stefan. Vsebina. Zgodovinski utrinki Načela varstva pred IS Izpostavitve sevanju - naravno sevanje - medicinska diagnostika (RTG itd.) - poklicne izpostavitve - jedrski objekti - letalski poleti

Download Presentation

OSNOVE VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OSNOVE VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM

mag. Bogdan Pucelj

Institut Jožef Stefan


Vsebina

 • Zgodovinski utrinki

 • Načela varstva pred IS

 • Izpostavitve sevanju

  - naravno sevanje

  - medicinska diagnostika (RTG itd.)

  - poklicne izpostavitve

  - jedrski objekti

  - letalski poleti

  - poskusne jedrske eksplozije

  - Černobil (Čornobil)


Wilhelm Conrad RoentgenŽarki X (1895)


Henri Becquerelnaravna radioaktivnost (1896)


Victor Hesskozmično sevanje (1912)


“Radijeva” dekleta (1917+)


Manhattan Project – Trinity 16.7.1945

Fat Man

“I am become Death, the Destroyer of Worlds”

Dr. J. Robert Oppenheimer, Director of Los Alamos


6.8.1945

9.8.1945


Hirošima 6. avgust 1945

15 kt TNT


Černobil, 26.4.1986


MEDNARODNA VODILAZA VARSTVO PRED IS


Mednarodna vodila

•Recommendations ICRP 60 (1990)

(International Commission on Radiological Protection)

•Basic Safety Standards BSS 115 (1996)

(FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, WHO)

•Council Directive 96/29/EURATOM

(European Union 13 May 1996)


Biološke posledice sevanja

 • Deterministični učinki

  - akutni: lahko smrtno nevarni

 • Stohastični učinki

  - zakasneli: rak, levkemija

  - dedne posledice pri potomcih


Deterministični učinki

 • akutni radiacijski sindrom ARS

  - hematopoietski (2 – 10 Gy)

  - gastrointestinalni (10 – 50 Gy)

  - centralni živčni sistem (>50 Gy)

 • kožne poškodbe

 • katarakta

 • sterilnost


Značilnosti stohastičnih učinkov

 • rak, levkemija, dedne posledice

 • latentna doba (nekaj let, desetletje)

 • verjetnost narašča z dozo (LNT)


EPIDEMIOLOGIJA


Hirošima, Nagasaki – rak levkemija (1950 – 1990)


Dozimetrija - 1

Biološke posledice so sorazmerne

absorbirani energiji


Dozimetrija - 2

Fizikalna količina

Absorbirana doza D

D = E/m = J/kg

1 Gray = 1 J/kg = 1 Gy


Dozimetrija - 3

Odvisnost od vrste sevanja

Ekvivalentna doza HT

HT = Σ wRDR

utežni faktor sevanja wR

1 Sievert = 1 J/kg = 1 Sv


Utežni faktorji sevanja wR


Dozimetrija - 4

Odvisnost od občutljivosti tkiva

(stohastični učinki)

Efektivna doza E

E = Σ wTHT

utežni faktor tkiva wT

1 Sievert = 1 J/kg = 1 Sv


Tkivni utežni faktorji wT(stohastični učinki)


Kategorije izpostavljenih

•poklicni delavci z viri IS

•medicina (pacient)

•prebivalstvo


Poklicno delo z viri IS

•umetni viri

- naprave (RTG, reaktor, LINAC itd.)

- radioizotopi (medicina, industrija, raziskave)

•naravni viri

- radon (rudniki urana, Postojnska jama)

- tehnološko koncentrirani naravni izotopi

- kozmično sevanje (letalski poleti)


Medicina - pacient

•diagnostika

RTG, nuklearna medicina (izotopi)

E ~ mSv

•terapija

teleterapija, brahiterapija

HT > 100 Sv


Prebivalci

•naravno sevanje

(K-40, U+, Th+, kozmično sevanje)

•umetni viri

- nadzorovani

(medicina, industrija, raziskave, transport)

- nenadzorovani

(atomske eksplozije, Černobil)


Sistem radiološke zaščite - 1

NAMEN

•preprečitev determinističnih posledic

•zmanjšanje stohastičnih posledic na ”sprejemljivo” vrednost


Sistem radiološke zaščite - 2

NAČELA

•opravičitev dejavnosti (justification)

•optimizacija – ALARA

As Low As Reasonably Achievable

•dozne omejitve


Dozne omejitve

Naravno sevanje in medicinske izpostavitve niso všteti!


IZPOSTAVITVE SEVANJU

 • naravno sevanje

 • poklicne izpostavitve

 • medicina

 • poskusne jedrske eksplozije

 • Černobil

 • NEK, TRIGA


Načini izpostavitve

 • zunanje obsevanje (prodorni viri v okolici)

 • - radioaktivni izotopi (sevanje gama)

 • - kozmično sevanje

 • - naprave (RTG, reaktor, Linak)

 • notranje obsevanje (vnos v organizem)

 • - inhalacija

 • - ingestija (hrana, pijača)

 • - koža, rane


NARAVNO SEVANJE


Naravno sevanje

 • naravni radioaktivni izotopi

 • - zemeljski (K-40, Th-232+, U-238+)

 • - kozmogeni (H-3, C-14)

 • kozmično sevanje

 • - primarno – nad atmosfero (protoni)

 • - sekundarno – v atmosferi (nevtroni, mioni)


JEDRSKEELEKTRARNE


NEK


EKSOTIKA


VSAKDANJE ŽIVLJENJE


Σ = 2,4 mSv/leto


Medicina - pacient

 • RTG E = ΣwTHT (μSv)

 • roka, noga <10

 • zobje 20

 • prsni koš 40

 • kolk 300

 • abdomen1400

 • CT abdomen7300

 • barijev kontrast8700


 • Vpliv NEK na okolje

  • atmosferski izpusti<1 μSv na leto

  • izpusti v Savo<0,1 μSv na leto


  Izpostavitve IS pri letalskih poletih


  Letalski poleti

  • nadmorska višina

  • ekvator > pol

  Evropa – ZDA~40 μSv


  JEDRSKE EKSPLOZIJE


  ~32000 Mt

  Potres 26.12.2004

  (500 – 32.000) Mt TNT

  Hirošima 15 kt TNT


  Banda Aceh, Sumatra 2004


  Test BAKER - Maršalovi otoki 194623 kt TNT - 27 metrov pod vodo


  Operation "Crossroads“ (1946)(dekontaminacija ladje “Prinz Eugen")

  1mSv/dan

  Danes 20 mSv/leto


  IJS 2005(dekontaminacija "vročih" celic)


  Test BRAVODoze zaradi useda v 96 h


  ČERNOBIL26.4.1986


  Nekdanji černobilski reaktorji


  Zemljevid kontaminacije


  "Red forest"

  Direction of the main trace


  Izpostavitve sevanju


  SLO Mobilna enota - Černobil 1999

  From Chernobile with love


 • Login