การบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ โดยหลักการบริหารความเสี่ยง - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 62

 • 269 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ โดยหลักการบริหารความเสี่ยง. Compliance Risk Management In the Revenue Department. ผลลัพธ์. ผู้เสียภาษี. แนวคิดการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่. ประเทศไทย. Compliance Risk Management : (CRM). THAILAND.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ โดยหลักการบริหารความเสี่ยง

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3447225

Compliance Risk Management

In the Revenue Department


3447225

Compliance Risk Management :

(CRM)

THAILAND


3447225

:

PAA

Filing

Post -filing


3447225

Pre-filing

1.

 • 2. (Take proactive actions)

 • knowledge management

 • issue identification

 • issue management


3447225

Fair Play

Federal Minister of Finance

1.

2.

(Pre-filing)

3.

 • Tax advisor


3447225

Horizontal Monitoring in the Netherlands

1. (trust, understanding and transparency)

2.

3.

(It creates a 'green lane' for tax returns)


3447225

What is it all about ? :

RD

RD

Big Change

IT


3447225

:


3447225

:


3447225

:


3447225

Pre-assessment Agreement

PAA


3447225

1.

2.

3. (Pre-filing)


3447225

4.

5. (Mind set)


3447225

Accountant/

Accounting

Office

Taxpayer

CRM

(PAA)

Tax

Officer

New TA


3447225

Compliance Cost

CRM


3447225


3447225

.


3447225

CPA/TA


3447225

.


3447225

Compliance Risk Management : CRM

 • Compliance cost

20


3447225

Compliance Risk Management : CRM ()

-

21


3447225

Compliance costs


3447225

.

.

.

/

./.

.

./.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


3447225


3447225

... , ... , ..., ..., .

. , ..

:


3447225

..., ...

...,

...,

...

...

...

...

:


3447225


3447225


3447225

Filing

Happy Ending

 • .17

 • + +

 • PIT

 • .52,53,59

 • .56

 • .56,57,57,57,62

 • CIT

 • .67

 • .68,68,69

 • VAT

 • .83-83/10

 • SBT

 • .91/10

Post-filing

PAA

.18

. 60


3447225

 • Company Profile

 • ...

 • ... .. ..


3447225


3447225


3447225

Tax Mapping

& Tax manual


3447225

Pre Assessment Agreement


3447225


3447225


3447225

Pre-Assessment Agreement


3447225

Pre-Assessment Agreement


3447225


3447225


Pre assessment agreement paa

Pre-Assessment Agreement (PAA)

 • Horizontal Monitoring

 • :


Pre assessment agreement paa1

Pre-Assessment Agreement (PAA)

:

PAA

PAA


3447225

Pre-Assessment Agreement: PAA


3447225

 • Pre-assessment agreement


3447225

S

Strengths

13

PAA Post audit

Pre audit .


3447225

W

Weaknesses

 • (Post audit)

 • 2.

 • 3.

 • 4. Supply chain


3447225

W

Weaknesses

 • 5. PAA

  • 2

  • PAA

  • PAA

 • 6.

 • PAA

 • Supply chain


3447225

W

Weaknesses

7.

8.

9.


3447225

O

Opportunities

 • Software

  • Software

 • 2.


3447225

O

Opportunities

 • 3.

 • 4.


3447225

T

Threats

PAA


3447225

 • 1.

 • (QA)

 • 2.

  • IT


3447225

 • 3. 13

 • TIN

 • TIN 13

 • 4.


3447225

17


3447225

(Pilot Project)

SMEs

LTO

.


3447225

  • .

 • Supply chain logistic

 • Software house

 • Cash register Vat refund Credit card


3447225

Supply Chain Logistic Program

Up stream

.

Test

...1,2,3

...53

...54

WT

..36

RD

.

Down stream


3447225

Supply Chain Logistic Program

RD

Tax Point

Tax Point

..30

/


3447225

Supply Chain Logistic Program

Cash register

Cash register

Vat Refund

Credit card

RD

.


3447225


3447225

Revenue Department


3447225

Email.taxaudit@rd.go.th

Morbor@rd.go.th


 • Login