PLACEMENT TEST - PowerPoint PPT Presentation

Placement test
Download
1 / 34

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PLACEMENT TEST. About 190 minutes Computer interface Including four sections: Reading – Listening – Speaking - Writing. Điền số báo danh vào ô Student ID. Điền Họ và Tên ( không dấu ) vào ô Student Name. Nhấp chuột vào để bắt đầu làm bài . Phần Reading.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PLACEMENT TEST

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Placement test

PLACEMENT TEST

About 190 minutes

Computer interface

Including four sections:

Reading – Listening – Speaking - Writing


Placement test

 • Điền số báo danh vào ô Student ID

 • ĐiềnHọvàTên(khôngdấu) vàoô Student Name

 • Nhấp chuột vào để bắt đầu làm bài


Ph n reading

Phần Reading

 • Thời gian làm bài 60 phút, gồm 3 đoạn văn

 • Tổng số lượng câu hỏi và số lượng câu hỏi cho từng đoạn văn được hiển thị ở trang Reading Section Directions

 • Nhấp nút để bắt đầu làm bài


Ph n reading1

Phần Reading

 • Hiển thị bài đọc

 • Hiển thị đồng hồ đếm ngược để biết thời gian làm bài

 • Nhấp nút để chuyển qua phần câu hỏi


Ph n reading2

Phần Reading

 • Bên trái hiển thị bài đọc, bên phải hiển thị câu hỏi

 • Nhấp vào ô tròn ngay trước câu trả lời đúng để chọn câu trả lời

 • Trong cùng 1 đoạn văn có thể nhấp nút để quay lại trả lời các câu hỏi trong cùng 1 đoạn văn

 • Lưu ý: Khi đã sang bài đọc mới thì không thể quay lại bài đọc cũ.


Placement test

 • Sau khi làm xong phần reading, nhấp OK để chuyển qua phần Listening


Placement test

Phần Listening

 • Luôn luôn có 2 conversations và 4 lectures với 34 câu hỏi

 • Hiển thị thời gian trả lời câu hỏi

 • Nhấp vào để bắt đầu làm bài


Placement test

Phần Listening

 • Khi nghe, phải tự ghi chú nội dung của bài nghe

 • Câu hỏi chỉ hiện lên sau khi bài nghe kết thúc

 • Nhìn thanh hiển thị thời gian để biết độ dài của bài nghe


Placement test

Phần Listening

 • Hiển thị lần lượt từng câu hỏi, nhấp vào ô tròn để chọn câu trả lời đúng

 • Nhấp để qua các câu hỏi kế tiếp


Placement test

Phần Listening

 • Có thể nhấp để quay lại các câu hỏi trong cùng 1 bài nghe

 • Nếu không chọn câu trả lời, đến một thời gian nhất định hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi khác và bài nghe khác

 • Lưu ý: Khi đã sang bài nghe mới thì không thể quay lại bài nghe cũ.


Placement test

 • Sau khi làm xong phần listening, nhấp OK để chuyển qua phần Speaking


Placement test

Phần Speaking

 • Có 6 bài nói

 • Hệ thống sẽ tự động chạy theo thời gian đã được lập trình


Placement test

Sửdụngbànphímđểthubàinói

 • Bài nói 1, tớitrangResponse Time, SV bấmnútHOMEđểthubài 1. Nóixongbài 1 bấmnútPAUSEđểngưngthuâm.

 • Bài nói 2, tớitrangResponse Time, SV bấmnútHOMEđểthubài 2. Nóixongbài 2 bấmnútPAUSEđểngưngthuâm.

 • Bài nói 3, tớitrangResponse Time, SV bấmnútHOMEđểthubài 3. Nóixongbài 3 bấmnútPAUSEđểngưngthuâm.

 • Bài nói 4, tớitrangResponse Time, SV bấmnútHOMEđểthubài 4. Nóixongbài 4 bấmnútPAUSEđểngưngthuâm.

 • Bài nói 5, tớitrangResponse Time, SV bấmnútHOMEđểthubài 5. Nóixongbài 5 bấmnútPAUSEđểngưngthuâm.

 • Bài nói 6, tớitrangResponse Time, SV bấmnútHOMEđểthubài 6. Nóixongbài 6 bấmnútPAUSEđểngưngthuâm

 • CuốicùngbấmnútENDđểkếtthúcbàithi nói.


Placement test

Phần Speaking

Sample:

Preparation: 15 seconds

Response: 45 seconds

 • Hiển thị câu hỏi, máy đọc câu hỏi


Placement test

Phần Speaking

Preparation: 15 seconds

 • Thời gian chuẩn bị: 15 giây


Placement test

Phần Speaking

Response: 45 seconds

 • Thời gian trả lời: 45 giây

 • BấmnútHOMEsaukhinghetiếng‘BEEP’đểthubài 1


Placement test

Phần Speaking

 • Bấm nút PAUSE để ngưng thu âm


Placement test

Phần Speaking

 • Đọc bài đọc trong vòng 45 giây

 • Sau 45 giây, bài đọc biến mất


Placement test

Phần Speaking

 • Nghe bài conversation có liên quan tới bài đọc


Placement test

Phần Speaking

Preparation: 30 seconds

Response: 60 seconds


Placement test

Preparation: 30 seconds

Response: 60 seconds

 • Tương tự như câu hỏi số 3

 • Nghe bài lecture có liên quan tới bài đọc


Placement test

Phần Speaking

 • Nghe 1 bài conversation, 1 người nêu problem, 1 người nêu 2 solutions/ suggestions


Placement test

Phần Speaking

Preparation: 20 seconds

Response: 60 seconds

 • Nghe câu hỏi, chuẩn bị và trả lời


Placement test

Phần Speaking

 • Nghe 1 bài lecture về một chủ đề nào đó


Placement test

Phần Speaking

Preparation: 20 seconds

Response: 60 seconds

 • Nghe câu hỏi, chuẩn bị và trả lời


Placement test

Phần Speaking

 • BấmnútENDđểkếtthúcbàithi nói


Placement test

PhầnWriting

 • Nghe hướng dẫn làm phần writing

 • 2 câu hỏi: 1 Integrated + 1 Independence


Placement test

PhầnWriting

 • Writing 2: Independence writing

 • Đọc bài đọc trong vòng 3 phút

 • Ghi chú để nắm nội dung


Placement test

PhầnWriting

 • Nghebài nghe có nội dung liên quan tới bài đọc


Placement test

PhầnWriting

 • Kết hợp thông tin của bài đọc và bài nghe để viết bài

 • Thời gian viết: 20 phút


Placement test

PhầnWriting

 • Sau khi viết bài xong, nhắp print, chờ giáo viên đến lưu

 • bài thi


Placement test

PhầnWriting

 • Writing 2: Independence writing

 • Thời gian viết: 30 phút


Placement test

PhầnWriting

 • Sau khi viết bài xong, nhắp print, chờ giáo viên đến lưu

 • bài thi


 • Login