NIEZAWODNOŚĆ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

NIEZAWODNOŚĆ PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NIEZAWODNOŚĆ. to zdolność do ciągłego wykonywania wyznaczonych funkcji. PROJEKTOWANIE A NIEZAWODNOŚĆ:. korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań. korzystaj z prostych rozwiązań. korzystaj z komponentów o wysokiej niezawodności. korzystaj z części rezerwowych.

Download Presentation

NIEZAWODNOŚĆ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Niezawodno

NIEZAWODNOŚĆ

to zdolność do ciągłego wykonywania

wyznaczonych funkcji

Zarządzanie produkcją


Niezawodno

PROJEKTOWANIE A NIEZAWODNOŚĆ:

korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań

korzystaj z prostych rozwiązań

korzystaj z komponentów o wysokiej niezawodności

korzystaj z części rezerwowych

korzystaj z systemów odpornych na uszkodzenia

korzystaj ze sprawdzonych metod wykonywania

Zarządzanie produkcją


Niezawodno

NIEZAWODNOŚĆ

typy uszkodzeń

Uszkodzenie całkowite

Uszkodzenie częściowe

Uszkodzenie stopniowe

Uszkodzenie nagłe

Zarządzanie produkcją


Niezawodno

NIEZAWODNOŚĆ

Analiza symptomów, skutków oraz wagi skutków uszkodzeń

FMECA

TRZY ELEMENTY ANALIZY

Symptom uszkodzenia

Skutek uszkodzenia

Waga skutków uszkodzenia

Zarządzanie produkcją


Niezawodno

NIEZAWODNOŚĆ

FMECA

Etapy analizy:

 • Identyfikacja komponentów produktu lub systemu

 • Ustalenie wszystkich możliwych symptomów uszkodzenia dla każdego komponentu

 • Ustalenie skutków uszkodzeń w funkcjonowaniu produktu lub systemu

 • Ustalenie możliwych przyczyn dla każdego symptomu

Zarządzanie produkcją


Niezawodno

NIEZAWODNOŚĆ

FMECA

Etapy analizy:

 • Oszacowanie symptomów uszkodzenia

P - prawdopodobieństwo

S - waga skutków

D - trudność wykrycia uszkodzenia przed dostarczeniem konsumentowi

 • Obliczenie wskaźnika wagi skutków uszkodzenia

C = P x S x D

 • Wskazanie działań naprawczych i ustalenie zakresu odpowiedzialności

Zarządzanie produkcją


Niezawodno

NIEZAWODNOŚĆ

Miary niezawodności:

NIEZAWODNOŚĆ R(t)

liczba produktów funkcjonujących w czasie t

R(t) =

liczba produktów czasie t = 0

SKUMULOWANY ROZKŁAD USZKODZEŃ F(t)

F(t)

=

1 – R(t)

skumulowana liczba uszkodzeń do czasu t

F(t)

=

liczba produktów czasie t = 0

Zarządzanie produkcją


Niezawodno

NIEZAWODNOŚĆ

Miary niezawodności:

GĘSTOŚĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWA USZKODZENIA f(t)

liczba produktów uszkodzonych w jednostce czasu w czasie t

f(t) =

liczba produktów w czasie t = 0

INTENSYWNOŚĆ USZKODZEŃ λ(t)

liczba produktów uszkodzonych w jednostce czasu w czasie t

λ(t) =

liczba produktów funkcjonujących w czasie t = 0

Zarządzanie produkcją


Niezawodno

NIEZAWODNOŚĆ

KRZYWA WANNOWA

intensywność uszkodzeń

czas

faza

niemowlęca

faza sprawnego życia

faza zużycia

Zarządzanie produkcją


Niezawodno

NIEZAWODNOŚĆ

Oczekiwany czas pracy między uszkodzeniami

MTBF

okres oceny

MTBF =

liczba uszkodzeń w okresie oceny

ogólny wzór funkcji niezawodności – rozkład Weibulla

γ -

parametr położenia

β -

parametr kształtu

α -

parametr skali

Zarządzanie produkcją


Niezawodno

NIEZAWODNOŚĆ

SYSTEMU

System szeregowy

A

R1

R2

B

RAB = R1 x R2

System równoległy

R1

A

B

R2

RAB = 1 –(1 - R1) x (1 - R2)

Zarządzanie produkcją


 • Login