2. Přednáška TZD - PowerPoint PPT Presentation

2 p edn ka tzd
Download
1 / 53

 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2. Přednáška TZD. Budete umět správně označit vlákennou směs ve výrobku Budete umět správně pojmenovat délkové textilie použité v textilním výrobku. Rozeznáte jednotlivé efektní nitě. Zkratky vláken – staré značení (zrušeno v roce 1998). ba, ln, vl, ph – přírodní vlákna

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

2. Přednáška TZD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2 p edn ka tzd

2. Přednáška TZD

Budete umět správně označit vlákennou směs ve výrobku

Budete umět správně pojmenovat délkové textilie použité v textilním výrobku.

Rozeznáte jednotlivé efektní nitě.


Zkratky vl ken star zna en zru eno v roce 1998

Zkratky vláken – staré značení(zrušeno v roce 1998)

 • ba, ln, vl, ph – přírodní vlákna

 • VS, AT – chemická vlákna z přírodních polymerů

 • PAD, POP, PES, PAN – chemická vlákna ze syntetických polymerů


Zkratky vl ken zna en eu v b r

Zkratky vláken značení EU (výběr)

 • CO – bavlna

 • LI – len

 • WO – vlna

 • WK – vlna velbloudí

 • SI – sisal

 • SE – přírodní hedvábí

 • CC – kokos

 • CV – viskóza

 • PES – polyester

 • PA – polyamid

 • PP – polypropylen

 • PAN – akryl

 • ME – kovové vlákno

 • CUP - měďnaté vlákno

 • EL - elastan

  ČSN ISO 2076 Chemická vlákna- druhové názvy


Ozna ov n vl ken ve v robku

Označování vláken ve výrobku

Způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu (vyhláška č. 92)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 29.dubna 1999


Typy vl ken

Typy vláken

 • Jsou určeny vyhláškou, je jich 44

 • Není dovoleno uvádět obchodní názvy vláken


Ozna ov n jednoho druhu vl kna 2

Označování jednoho druhu vlákna §2

 • „100%“ + název vlákna

 • „čistá“ + název vlákna

 • „pouze z“ + název vlákna

 • Takto označený výrobek může obsahovat 2% cizích vláken (5% u mykaných přízí)


Ozna ov n textiln ho v robk ze dvou a v ce druh vl ken 3

Označování textilního výrobků ze dvou a více druhů vláken §3

Příklad, kdy jeden druh tvoří minimálně 85%

 • Název druhu + údaj o hmotnosti v %

 • Název druhu + „minimálně 85%“

  V tomto případě ostatní vlákna ve směsi nejsou nijak určena

 • Úplný údaj o materiálovém složení

  V tomto případě ostatní vlákna ve směsi jsou přesně hmotnostně v % určena


Ozna ov n textiln ho v robk ze dvou a v ce druh vl ken 4

Označování textilního výrobků ze dvou a více druhů vláken §4

Příklad, kdy výrobek, který neobsahuje žádný druh vlákna v o celkové hmotnosti 85% :

 • Název + % minimálně dvou hlavních druhů vláken

 • Za tímto údajem jsou další druhy vláken uvedena v sestupném pořadí podle hmotnostního podílu


Ozna ov n textiln ch v robk s obsahem vlny 5

Označování textilních výrobků s obsahem vlny §5

 • Vlněný výrobek může být označen „střižní vlna“ pokud je výhradně z poprvé použité střižní vlny

 • Výraz „střižní vlna“ se toleruje ve směsích do 25% obsahu jiných vláken a pokud se vlna mísí pouze s jedním dalším vláknem


Symbol pro istou st i n vlnu

Symbol pro čistou střižní vlnu

čistá střižní vlna


St i n vlna s p m s

střižní vlna s příměsí

 • střižní vlna s příměsí 50- 99% vlny

 • střižní vlna s příměsí 30-49% vlny


Ozna ov n textiln ch v robk slo en ch ze dvou a v ce st 7

Označování textilních výrobků složených ze dvou a více částí §7

 • U výrobku složeného ze 2 nebo 3 částí s rozdílným složením materiálu se materiálové složení uvede pro každou část. Z částí které tvoří méně než 30% celkové hmotnosti se povinně označují pouze hlavní podšívky.


Praktick p klad ozna ov n sm s

Praktický příklad označování směsí:

 • Tkanina dodaná zahraničním výrobcem je označena takto (nesprávně):

  12%CO, 15% Chemlon, 20% RA, 5%VSs, 45% vlna, 3% Lycra

  Jak správně označit pro budoucího českého spotřebitele?


P klad

Příklad

Původní zadání:

12%CO, 15% Chemlon, 20% RA, 5%VSs, 45% vlna, 3% Lycra

Správné řešení:

vlna 45%, ramie 20%, polyamid 15%, bavlna 12%, viskóza 5%, elastan 3%


D lkov textilie definice

Délkové textiliedefinice

 • Délková textilie je textilní útvar, jehož jeden rozměr je řádově větší než dva zbývající rozměry, které jsou řádově souměřitelné.


Z kladn pojmy norma sn 80 0001

ZÁKLADNÍ POJMY (norma ČSN 80 0001)

 • textilní vlákno je délková textilie látkově homogenní, jejíž mikrorozměry nepřekročí zpravidla 0,1 mm

 • staplové vlákno – střiž

 • spřadatelné vlákno je vlákno omezené délky, které lze v souboru vláken stejné délky spřádat: a) elementární b) technické

 • nespřadatelné vlákno je vlákno, které v souboru vláken stejné délky nelze spřádat pro jeho malou délku (vločkové vlákno - pro tvorbu vlasového povrchu)

 • nekonečné vlákno je vlákno neomezené délky


Z kladn pojmy norma sn 80 00011

ZÁKLADNÍ POJMY(norma ČSN 80 0001)

 • monofil je chemické nekonečné vlákno látkově homogenní, patří sem i vlasec jehož mikrorozměry jsou zpravidla větší než 0,1 mm

 • multifil je chemické vlákno složené z  více nekonečných vláken o celkové jemnosti do 2000 dtex

 • hedvábí termín pouze pro označení přírodního hedvábí, dříve se takto označovala nekonečná chemická vlákna


Z kladn pojmy

ZÁKLADNÍ POJMY

 • textilní pásek - neomezené délky, látkově homogenní, přibližně obdélníkového průřezu (podle technologických postupů výroby máme pásek: řezaný, vytlačovaný, fibrilovaný)

 • kabílek - z nekonečných vláken, podstatně tenčí než kabel, v celkové jemnosti zpravidla

  od 2000 dtex do 10 000 dtex

 • kabel z nekonečných vláken, v celkové jemnosti více než 10 ktex, určená zejména pro zpracování na konvertoru nebo k řezání na spřadatelná vlákna


Z kladn pojmy1

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Pramen - složený ze spřadatelných vláken, která jsou vzájemně spojena přirozenou soudržností

 • Přást - složený ze spřadatelných vláken, zpevněná zákrutem nebo zaoblováním, a to jen natolik, že při jeho přetrhu nedochází k přetrhu jednotlivých vláken


Z kladn pojmy2

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Příze - složená ze spřadatelných vláken, zpevněná zákrutem nebo pojením tak, že při přetrhu příze dochází i k přetrhu jednotlivých vláken

 • Objemovaná příze jepříze vyrobená z vláken různé sráživosti, u které se vysrážením dosáhlo většího objemu ve srovnání s výchozím stavem


Z kladn pojmy3

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Nit - pojem pro přízi, hedvábí, multifil, kabílek a některé další druhy d.t., kterého se používá pouze v případech, kdy je třeba vyjádřit obecně vnější tvar výrobku bez zřetele na jeho vnitřní uspořádání, charakteristické vlastnosti apod.

 • Jednoduchá nit - vyrobená jen jednou operací, předením. Po uvolnění zákrutů se příze rozpadá na jednotlivá vlákna

 • Skaná nit - vyrobená ve dvou operacích, v první se vypřede příze jednoduchá, ve druhé operaci se dvě nebo více přízí jednoduchých seskává do skané příze s opačným zákrutem

 • Tkalcovská nebo pletařská nit – rozdíl v zákrutech


Z kladn pojmy4

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Družená nit je délkový útvar, kde jednoduché nitě jsou technologií sdruženy bez zákrutu

 • Tvarovaná nit multi- nebo monofilamentní nit z nekonečných vláken vyznačující se pružností nebo objemností získanou zakrucováním, kadeřením, případně následným zpracováním

 • Jádrová nit - obeskáním jádra přízí nebo přástem z bavlny, jádro je nositelem pevnosti, plášť svými výbornými tepelně izolačními vlastnostmi dovoluje vysokorychlostní zpracování

 • Šicí nit


Zp soby tvarov n chemick ch nekone n ch nit

Způsoby tvarování chemických nekonečných nití

 • Ozubenými koly (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém je zahřívána a obloučkována mezi ozubenými koly)

 • Tvarování proudem vzduchu (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém jsou na nekonečných vláknech prostřednictvím proudu stlačeného vzduchu tvořeny vzájemně propletené smyčky)

 • Pěchováním do vyhřáté komůrky (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém je s předstihem dodávána do vyhřívané komory a v ní pěchována)

 • Tažením přes vyhřátou hranu (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém zahřátá nit prochází přes hranu nože)


Zp soby tvarov n chemick ch nekone n ch nit1

Způsoby tvarování chemických nekonečných nití

 • Nepravým zákrutem (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém je nit vysoce zakrucována, stabilizována teplem a rozkrucována kontinuálním způsobem)

 • Kombinací teplem sráživých a nesráživých vláken (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém jsou kombinovány dvě skupiny nekonečných vláken s různou sráživostí)

 • Tvarování postupem pletení – párání (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém je z nitě upletena textilie, která je stabilizována teplem, pak vypárána a navinuta na cívku)


Efektn nit tvo en

Efektní nitě tvořené

Efektní konstrukcí

Barevným efektem

Kombinací obou

Speciální


Plamenov nit

V určitých vzdálenostech vytvořen kratší nebo delší silnější úsek, příp. i barevně odlišný.

Vzniká přidáním útržků přástu nebo rouna k základnímu materiálu nebo na efektním skacím stroji tím, že se přerušovaně ke dvěma nitím přiskává přást nebo příze určité délky.

PLAMENOVÁ NIT


Plamenov nit1

PLAMENOVÁ NIT


Nopkov nit

NOPKOVÁ NIT

 • Efektu se dosáhne přidáním nopků (shluky chmáčků vláken) do směsi základních vláken a jejich zapředení do příze při zakrucování.


Krepov nit

KREPOVÁ NIT

 • pružná, se zrnitým povrchem.

 • Efektu se dosáhne použitím vysokého počtu zákrutů (přádních nebo skacích)

 • nebo při skaní se souhlasným směrem zákrutu jako zákrut přadní.


Obesk van nit

OBESKÁVANÁ NIT

 • Měkká nit s otevřeným povrchem, členěným na kosočtverce.

 • Efektu se dosáhne při skaní velmi rozdílných jemností nití vstupujících do skaní a jejich různým napětím.


Kryt nit

KRYTÁ NIT

 • povrch má vzhled husté, lesklé spirály. Jádro dodává skané niti potřebnou pevnost, je obeskáváno rychlejším podáváním krycích nití. Na krycí materiál se často používá lesklá viskóza, chemické hedvábí nebo kovové niti.


Spir lov nit

SPIRÁLOVÁ NIT

 • Nit spirálově zřaseného povrchu.

 • Efektu se dosáhne skaním základní jemnější nitě s nití výrazně hrubší, efektní.

 • Pro některé druhy těchto efektních přízí se používají názvy: gimpa, buklé, ondé (mají dlouhotočivý protáhlý a zřasený povrch) a frizé (má krátký spirálově zřasený povrch).


Spir lov nit1

SPIRÁLOVÁ NIT


Smy kov nit frot

SMYČKOVÁ NIT – FROTÉ

 • Na povrchu jsou rozmístěny drobné smyčky.

 • Smyčky se tvoří tím, že k základní niti je přiskávána rychleji dodávaná smyčková nit.

 • Vytvořené smyčky mohou být upevněny dalším skaním křížkovací nití


Smy kov nit loop

SMYČKOVÁ NIT – LOOP

 • Na povrchu jsou větší smyčky.

 • Smyčky se tvoří tím, že k základní niti je přiskávána rychleji dodávaná smyčková nit.


Smy kov nit loop1

SMYČKOVÁ NIT – LOOP


Smy kov nit st apcov

SMYČKOVÁ NIT – STŘAPCOVÁ

 • Na povrchu jsou dlouhé smyčky.

 • Smyčky se tvoří tím, že k základní niti je přiskávána rychleji dodávaná smyčková nit.


Smy kov nit st apcov1

SMYČKOVÁ NIT – STŘAPCOVÁ


Knofl kov nit

KNOFLÍKOVÁ NIT

 • V určitých vzdálenostech rozmístěny shluky závitů v podobě „knoflíků“

 • Efektního shluku nití se docílí přerušením dodávky nití, které knoflík netvoří. „Knoflík“ je tvořen jednou z  nití.


Knofl kov nit1

KNOFLÍKOVÁ NIT


Inylka

ŽINYLKA

 • nit s hustým vlasem kolmým k ose niti.

  výroba

skaním

tkaním

pletením

lepením


Inylka skan

ŽINYLKA SKANÁ

 • Žinylka skaná se vyrábí na speciálním žinylkovacím stroji.

 • Mezi dvě nosné nitě mezi které se vkládají multifily, které jsou zároveň se stáčením řezány.


Inylka pleten

ŽINYLKA PLETENÁ

 • na osnovních pletařských strojích

 • základní nit plete řetízek a vlasová nit provazuje střídavě mezi jednotlivými řetízky. Po upletení se vlasová nit rozřeže.


Inylka tkan

ŽINYLKA TKANÁ

 • Dnes historie!

 • Předdílo se tkalo v perlinkové vazbě a po zatkání se útky rozřežou na pásy, nosným elementem nitě je pak 4-6 osnovních nití, útky tvoří vlas.


Mulin

MULINÉ

 • Na povrchu se v pravidelné spirále prolínají nejméně dva barevné odstíny.

 • Efektu je dosaženo skaním nejméně dvou jednoduchých nití stejné jemnosti, barevně odlišných.


Fl mkov nit

FLÁMKOVÁ NIT

 • Nit s různobarevnými úseky.

 • Efektu se může dosáhnout potištěním nebo stříkáním přaden několika barevnými odstíny


Mel melan

MELÉ, MELANŽ

 • Vyrábí se ze směsi barevných vláken, nejméně ze dvou odstínů - nit má v konečném výsledku barevně pestrý vzhled.


Vigur

VIGURÉ

 • Efektu se dosáhne spřádáním potištěných česanců.

 • Tato vícebarevná efektní niť (barevně pestrého avšak klidného vzhledu) se používá zejména k výrobě vlnařských tkanin. Na rozdíl od melé může mít každé vlákno několik barev.


2 p edn ka tzd

OMBRÉ

 • na niti se střídavě opakují dva nebo více barevných odstínů. Efektu je dosaženo obarvením části přaden na různé barevné odstíny, které se často duhově prolínají – stínují.


2 p edn ka tzd

ŽASPÉ

 • Na povrchu se ve volné šroubovici prolínají dva barevné odstíny.

 • Efektu se dosáhne spojením dvou různobarevných přástů při dopřádání.


Marengo

MARENGO

 • Černá nit s příměsí 2-5% bílých vláken


Leonsk nit

LEONSKÁ NIT

 • Jádro nitě z vigoňové příze je obtočeno kovovým páskem stříbrným, zlatým nebo jiným kovovým páskem.


P t p edn ka

Příští přednáška:

 • Vzory a úpravy tkanin


 • Login