Ίδρυμα Πληροφοριών των Ευρωπαϊκών Μουσείων - PowerPoint PPT Presentation

Ίδρυμα Πληροφοριών των Ευρωπαϊκών Μουσείων
Download
1 / 15

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ίδρυμα Πληροφοριών των Ευρωπαϊκών Μουσείων. ΕΜΙΙ. Εισαγωγή. Η Ευρώπη έχει απίστευτα πλούσια πολιτιστική κληρονομιά . Η χρησιμοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας κάνει προσιτή την πολιτιστική κληρονομιά . Αλλ ά υπάρχουν και προβλήματα:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ίδρυμα Πληροφοριών των Ευρωπαϊκών Μουσείων

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3667540

Ίδρυμα Πληροφοριών των Ευρωπαϊκών Μουσείων

ΕΜΙΙ


3667540

Εισαγωγή

Η Ευρώπη έχει απίστευτα πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Η χρησιμοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας κάνει προσιτή την πολιτιστική κληρονομιά.

Αλλά υπάρχουν και προβλήματα:

 • Δεν υπάρχει τρόπος να προσδιοριστεί η ύπαρξη και η θέση του υλικού.

 • Το σύνθετο σχέδιο της πνευματικής ιδιοκτησίας καθιστά δύσκολη τη δημιουργία και εκμετάλλευση των ψηφιακών πόρων.

 • Υπάρχει σύγχιση των τεχνικών και άλλων προτύπων, που προσπαθούν να δημιουργήσουν ψηφιακούς πόρους.

  Αυτά τα προβλήματα πρέπει να υπερνικηθούν εάνπρόκειται να εκμεταλλευτούμε την αφθονία της πολιτιστικής κληρονομιάς.


3667540

Το ίδρυμα πληροφοριών των ευρωπαϊκών μουσείων

Είναι ένα δίκτυο βασικών πολιτιστικών οργανώσεων της Ευρώπης, που συνεργάζεται για να προάγει την καλύτερη πρακτική και την αποτελεσματικότερη χρήση των προτύπων στη διαχείριση πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών και των συνδεμένων χωρών.


3667540

Στόχοι

 • Να καθιερώσει και να ενισχύσει τις μακροπρόθεσμες συνεργασίες μεταξύ των μουσείων και των άλλων ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργάνων.

 • Να προάγει μια ευρωπαϊκή εστίαση για τις διεθνείς πρωτοβουλίες.

 • Να διευκολύνει την ανοικτή πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

  Το ίδρυμα EMII στοχεύει να μετατρέψει το υπάρχον δίκτυό του σε ένα δυναμικό διανεμημένο κέντρο της πείρας που αφιερώνεται για να διευκολύνει την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.


3667540

Στρατηγικές

Το ίδρυμα EMII εξουσιοδοτεί τις πολιτιστικές οργανώσεις κληρονομιάς να διαθέσουν το πολιτιστικό περιεχόμενό τους σε ένα ευρύτερο ακροατήριο:

 • Εξασφαλίζοντας ότι η καλύτερη πρακτική στην πολιτιστική διαχείριση πληροφοριών εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 • Με την προώθηση τηs συνεργασίαs και τη διανομή της πείρας μεταξύ των συνεργατών EMII.

 • Να ενθαρρύνει τη χρήση των προτύπων που αναπτύσσονται στη συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα πολιτιστικής κληρονομιάς για να υποστηρίξει τις διαδικασίες ψηφιακής αναλογικής μεταλλαγής.

 • Να αυξήσει τη συνειδητοποίηση, διαδίδοντας τις πληροφορίες, και εκπαιδεύοντας τους πολιτιστικούς επαγγελματίες κληρονομιάς για τις πιo πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της νέας τεχνολογίας ιδιαίτερα σχετικά με την πολιτιστική διαχείριση πληροφοριών.

 • Να εργάζεται σε συνεργασία με άλλα υπάρχοντα δίκτυα και διεθνείς οργανώσεις προτύπων για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διαλειτουργικότητα μεταξύ των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων .


3667540

Δίκτυο

Το ίδρυμα πληροφοριών των ευρωπαϊκών μουσείων - EMII - είναι ένα ιδεατό δίκτυο που διαμορφώνεται από τα βασικά ιδρύματα της ευρωπαϊκής ένωσης. Αρχικά η συνεργασία καθιερώθηκε το 1999, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και, πιo συγκεκριμένα η εργασία των μουσείων μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση.Το EMII λαμβάνει οικονομική υποστήριξη από τα μέλη του και με τα κέρδη του από την επιχορήγηση χρηματοδοτεί σώματα, όπως η ευρωπαϊκή επιτροπή, για την ανάπτυξή τους.


Emi dcf

Πρόγραμμα του διανεμημένου ικανοποιημένου πλαισίου(EMI-DCF)

Η πιό πρόσφατη πρωτοβουλία του ιδρύματος EMII είναι το πρόγραμμα του διανεμημένου ικανοποιημένου πλαισίου ( EMI-DCF) . Το πρόγραμμα EMI-DCF πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2002 μέχρι τον Νοέμβριο του 2003. Είναι πεποίθηση του ιδρύματος ότι αυτό το πρόγραμμα του, θα συμβάλει σημαντικά στην εξουσιοδότηση του πολιτιστικού τομέα να διαχειριστεί και να διαπραγματευτεί τα δικαιώματά του καθιστώντας το ψηφιακό υλικό του, διαθέσιμο στο Διαδίκτυο


3667540

ΣΧΕΤΙΚΑΙΔΡΥΜΑΤΑ

 • CTIC

  Common threads: Collections and connections in cyberspace(Συλλογές και συνδέσεις στον κυβερνοχώρο).

  Περιγραφή: Οκτώ βρετανικά μουσεία παρέχουν πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά μέσω διαδικτύου, που επιτρέπει στο χρήστη να εξερευνήσει χειροποίητα αντικείμενα από ποικίλα θέματα. Τα μουσεία αυτά επιλέχτηκαν επειδή συλλέγουν αντικείμενα που είναι εθνικής και διεθνής σπουδαιότητας. Αυτές οι εικόνες συνδυάζονται με τις πληροφορίες που κρατούνται σε μια βάση δεδομένων, για να παρέχεται ευκολότερη πρόσβαση στο χρήστη.

 • VCA

  Virtual Museums of Canada(Εικονικά μουσεία του Καναδά).

  Περιγραφή: Το εικονικό μουσείο του Καναδά στοχεύει στη διασκορπίσει της Καναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι μια συνεργασία μεταξύ των Καναδικών μουσείων .

 • CLEF

  Cross Language evolution forum(Διαγλωσσικόμέροςαξιολόγησης).

  Περιγραφή: Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη της πρόσβασης πολύγλωσσων πληροφοριών σε ευρωπαϊκές ψηφιακές βιβλιοθήκες με την παροχή μιας πλατφόρμας για την αξιολόγηση μονό γλωσσών και διαγλωσσικών συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών.


3667540

Πρόγραμμαδιανεμημένου ικανοποιημένου πλαισίου

Ο γενικός στόχος του προγράμματος ήταν να ερευνήσει τη δυνατότητα της δημιουργίας ενός πλαισίου εργασίας για το ψηφιακό πολιτιστικό υλικό και να δημιουργήσει επιτεύξιμους όρους και οδηγίες, τις οποίες οι κάτοχοι μπορούν να προσυπογράψουν κατά τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χρηματοδοτεί τα προγράμματα έρευνας.

Μέσα σε αυτόν το γενικό στόχο, το πρόγραμμα είχε τρεις πιο συγκεκριμένους στόχους:

 • Να προσδιορίσει τις ανάγκες των ερευνητών και άλλων που θα ωφεληθούν από την πρόσβαση τους στο ψηφιακό περιεχόμενο.

 • Να διευκρινίσει θέματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και να αναπτύξει πρότυπα για τις άδειες που θα προσαρμόσουν τις απαιτήσεις των χρηστών και θα υποστηρίξουν τα δικαιώματα των κατόχων.

 • Να προσδιορίσει τα κοινά τεχνικά πρότυπα και οδηγίες και έτσι να στηρίξει τη διαλειτουργικότητα και τη συντήρηση των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων.


3667540

Απαιτήσεις χρηστών

 • Δημιουργοί:

 • Μικρές και φτωχές χρηματοδοτημένες οργανώσεις.

 • Δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό και χρειάζονται καθοδήγηση σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και σε τεχνικά ζητήματα.

 • Χρήστες:

 • Πρέπει να καθορίσουν τη θέση του υλικού.

 • Πρέπει να λάβουν άδεια να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά αντίγραφα στην εργασίατους.


3667540

Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εξασφαλίζουν ότι άτομα και οργανώσεις μπορούν να ωφεληθούν από τη δημιουργική ή διανοητική προσπάθεια τους. Ειδικότερα, αποτρέπουν άλλους να ωφεληθούν από την εργασία του δημιουργού. Αυτός που ήταν ένας σχετικά απλός τομέας του νόμου, τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πράγματι πολύ σύνθετος. Η τεχνολογική αλλαγή έχει σημάνει ότι ο τομέας αυτός είναι τώρα πολύ εύκολος, και συνήθως πολύ φτηνός για να κάνουν αντίγραφα. Το ψηφιακό υλικό, ιδιαίτερα, μπορεί να αντιγραφεί και να χρησιμοποιηθεί με σχεδόν κανένα κόστος.

 • Έλεγχος

  Το πρώτο βήμα στη διαχείριση των δικαιωμάτων των πολιτιστικών στοιχείων είναι ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων που υπάρχουν στο υλικό ενός μουσείου, αρχείου ή βιβλιοθήκης.

 • Γραπτές άδειες χρησιμοποίησης υλικού που καθορίζουν:

 • τη φύση και το πεδίο του στοιχείου

 • τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

 • τη διάρκεια της άδειας

 • αμοιβή (όπου χρειάζεται)


3667540

Τρόποι Προστασίας

Mουσεία και άλλες οργανώσεις πρέπει να λάβουν μέτρα ότι δεν θα υπάρξει καμία ανάρμοστη χρήση του υλικού.

 • προειδοποιήσεις ή δηλώσεις για τους όρους χρήσης.

 • για τα πολυτιμότερα ψηφιακά αντικείμενα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται τεχνικές συσκευές για να προστατεύεται το υλικό.


3667540

Τα τεχνικά πρότυπα καλύπτουν

 • την κωδικοποίηση των χαρακτήρων (ASCII, ISO 8859-1, Unicode)

 • την κωδικοποίηση κειμένου (SGML, XML, HTML, Microsoft word, PDF)

 • την κωδικοποίηση εικόνας (BMP/Bitmap, GIF, JPG/ JPEG)

 • την κωδικοποίηση ήχου (MP3/MPEG, WAV/RIFF, Real audio)

 • την κωδικοποίηση βίντεο(MPEG-4, AVI, WMV, ASF, QuickTime)

 • την κωδικοποίηση εικονικής πραγματικότητας (Quick time VR)


3667540

Εφαρμογή των αποτελεσμάτων

Το ίδρυμα πληροφοριών των ευρωπαϊκών μουσείων θα ενθαρρύνει και θα βοηθήσει τους κατόχους του πολιτιστικού περιεχομένου να αναπτύξουν τα ψηφιακά χαρακτηριστικά τους και, κατ' αυτό τον τρόπο, θα βοηθήσουν τους ερευνητές και τους άλλους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πηγές σε ψηφιακή μορφή. Θα είναι ένα ακόμη βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των πληροφοριών.


3667540

Το μέλλον

Το πρόγραμμα διανεμημένου ικανοποιημένου πλαισίου θα συνεχίσει να παρέχει στα μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες και άλλους κατόχους πηγών πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη μια βάση για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών τους.


 • Login