- præsentation,
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

diagnosebegrebet PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

- præsentation, problematisering og perspektivering Reservelæge Thomas Dalsgaard Clausen Medicinsk Center, Amager Hospital. diagnosebegrebet. (gr. diagnōsis afgørelse, sondring) bestemmelse af en sygdoms art. ”diagnosis, diagnose”. historisk.

Download Presentation

diagnosebegrebet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


- præsentation,

problematisering og

perspektivering

Reservelæge Thomas Dalsgaard Clausen

Medicinsk Center, Amager Hospital

diagnosebegrebet


(gr. diagnōsis afgørelse, sondring)

bestemmelse af en sygdoms art

”diagnosis, diagnose”


historisk

 • kliniske diagnoser; ex. phthisis (=henfald) om svindsot (lungeTB)

 • patoanatomiske; ex. ulcus ventriculi (mavesår)

 • patofysiologiske; ex. hyperthyreoidose

 • mikrobiologiske; ex. TB p.b.a. infektion med m. tuberculosis


diagnostiske klasser

 • patoanatomisk/-histoloisk (ulcus ventriculi)

 • patogenetisk/-fysiologisk (hyperthyreoidisme)

 • mikrobiologisk (TB)

 • immunologisk (allergi)

 • paraklinisk i øvrigt (ex. rtg.)

 • klinisk (febrilia)

 • symptom (hovedpine)

 • syndrom (reumatoid arthritis)


eksempel; åndenød

65-årig mand, mangeårig ryger (nu ophørt), henvender sig grundet åndenød og hoste.

kendt med

 • hjertesvigt på baggrund af tidl. AMI,

 • KOL,

 • DM type 2 og

 • forhøjet blodtryk


eksempel; åndenød

 • akut respirationsinsufficiens (åndenød)

 • hoste

 • gangbesvær

 • mb. cordis incompensatus sin. (kronisk ve-sidigt hjertesvigt)

 • KOL (kronisk bronkitis)

 • DM type 2

 • hypertensio arterialis (forhøjet blodtryk)


eksempel; åndenød

 • ”akut cardiopulmonal tilstand”

  • respirationsinsufficiens (åndenød)

  • hoste (forværret)

  • hypoxi (iltmangel)

  • blandet acidose (syreophobning i blodet)

  • pneumoni o.p. (mistanke om lungebetændelse)

  • incompensatio cordis acuta o.p. s.f.a. AMI o.p. (... hjertesvigt p.b.a. blodprop i hjertet)

  • embolia pulmonum o.p. (... blodprop i lunge)

  • KOL cum exacerbatione o.p. (... opblussen af bronkitis)

  • c. pulmonis o.p. (... lungecancer)

 • mb. cordis incompensatus sin. (kronisk ve-sidigt hjertesvigt)

 • KOL (kronisk bronkitis)

 • DM type 2

 • hypertensio arterialis (forhøjet blodtryk)


eksempel; åndenød

 • ”akut cardiopulmonal tilstand”

 • mb. cordis incompensatus sin. (kronisk ve-sidigt hjertesvigt)

  • stasis pulmonum (”vand i lungerne”)

   • funktionsdyspnø (åndenød ved anstrengelse)

  • mb. cordis incompensatus dx. (kronisk hø-sidigt hjertesvigt)

   • ødemtendens

 • KOL (kronisk bronkitis)

 • DM type 2

 • hypertensio arterialis (forhøjet blodtryk)

 • medicinbivirkning (ACE-inhibitorbehandling)

  • kronisk tør hoste


eksempel; åndenød

 • ”akut cardiopulmonal tilstand”

 • mb. cordis incompensatus sin. (kronisk ve-sidigt hjertesvigt)

 • KOL (kronisk bronkitis)

  • ....

   • funktionsdyspnø (åndenød ved anstrengelse)

 • DM type 2

 • hypertensio arterialis (forhøjet blodtryk)

 • medicinbivirkning (ACE-inhibitorbehandling)


eksempel; åndenød

 • ”akut cardiopulmonal tilstand”

 • mb. cordis incompensatus sin. (kronisk ve-sidigt hjertesvigt)

 • KOL (kronisk bronkitis)

 • DM type 2

  • diabetisk nefropati

   • ødemtendens

   • kronisk anæmi (blodmangel)

    • funktionsdyspnø (åndenød ved anstrengelse)

  • diabetisk polyneuropati (”nervebetændelse”)

 • hypertensio arterialis (forhøjet blodtryk)

 • medicinbivirkning (ACE-inhibitorbehandling)


overblik

uoverskuelighed

regel ...

”- der kan være flere forløbsdiagnoser”


gangbesvær ?

 • akut respirationsinsufficiens (åndenød)

 • hoste

 • gangbesvær

 • ...


gangbesvær ?

 • akut respirationsinsufficiens (åndenød)

 • hoste

 • gangbesvær

 • ...

  __________________________

 • DM type 2

  • diabetisk nefropati

   • ødemtendens

   • kronisk anæmi (blodmangel)

    • funktionsdyspnø (åndenød ved anstrengelse)

  • diabetisk polyneuropati (”nervebetændelse”)

   • gangbesvær


symptomet/diagnosen ...

 • underordnes/skjules

 • hensættes

 • fjernes (behandles/lindres/helbredes)

 • et klassisk symptombillede kan opsplittes til ukendelighed


årsag(er) til åndenød ?

 • nyopstået tilstand (evt flere...)

 • KOL (kronisk bronkitis)

 • mb. cordis incomp. (kronisk hjertesvigt)

 • anæmi (blodmangel)

 • andre.... ex. psykisk komponent, ...


teoretisk håndtérbart og teknisk muligt

overskueligt

afspejler ikke (direkte) den kliniske virkelighed

kun én årsag kan specificeres

hvad siger reglerne ?

”- højst én (direkte) overordnet diagnose”

- altså diagnosetræet forgrener sig KUN nedad.


hvad med tidligere ?

 • ”MI antea” (tidl. blodprop i hjertet)

  • mb. cordis incompensatus sin. (kronisk ve-sidigt hjertesvigt)

 • Tidl. mangeårig tobaksrygning

  • KOL (kronisk bronkitis)


diagnosehierakiet afspejler gældende helbredstilstand

SKS-kombi er statisk

man kan ønske sig ex.

afkræftet

helbredt

status er dynamisk

diagnosebegrebet i G-EPJ

”SKS-kombi”

a) primærkode + evt. tillægskode b) status


- eller anden synsvinkel ?

 • DM type 2

  • iskæmisk hjertesygdom

   • ”MI antea” (tidl. blodprop i hjertet)

    • mb. cordis incompensatus sin. (kronisk ve-sidigt hjertesvigt)

     - hvad er patientens ”grundsygdom” ?


tilgængelighed

prioritet

kausalitet

forskellige

- opfattelser

- synsvinkler

historik

efter udskrivelse?

diagnosehierakiet


risikofaktorer ?

 • tobaksrygning

 • hypertension

 • DM

 • (mandligt køn)

  - er sandsynlige medvirkende årsagsfaktorer til

 • iskæmisk hjertesygdom


alle diagnostiske klasser

gældende ætiologiske relationer

henvisning til øvrige do. (ex. tidl. rygning)

elektronisk relaterede ”kopier” (ex. ”åndenød”)

indhold og funktionalitet tæt forbundet

hvad skal omfattes af diagnosebegrebet?

eller

”hvad skal diagnosehierakiet indeholde?”


fokus på virkning (ex symptomer, følgetilstande)

kan forekomme besværligt

årsagen kan være elimineret, men fortsat gældende

regel ...

”- underordnede diagnoser lukkes først”


perspektivering

 • ét fælles (bredt) diagnosebegreb

 • diskussion af bl.a.

  • de konkrete begreber

  • grad af strukturering

  • hvad hører til i hierakiet

  • organisationen af arbejdet

 • udbyggelse af SKS-kombi

 • fokus på funktionalitet


 • Login