Katedra aplikovanej ekológie Študijný program Ekológia a využívanie krajiny - PowerPoint PPT Presentation

Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny
Download
1 / 35

 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY. TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE. Katedra aplikovanej ekológie Študijný program Ekológia a využívanie krajiny. Naša práca. VÝUČBA prednášky cvičenia terénne cvičenia bakalárske práce diplomové práce. VÝSKUM krajina a ekosystémy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Katedra aplikovanej ekológie Študijný program Ekológia a využívanie krajiny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

FAKULTA EKOLÓGIE

A ENVIRONMENTALISTIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Katedra aplikovanej ekológieŠtudijný program Ekológia a využívanie krajiny


Na a pr ca

Naša práca

VÝUČBA

prednášky

cvičenia

terénne cvičenia

bakalárske práce

diplomové práce

VÝSKUM

krajina a ekosystémy

využitie výsledkov výskumu vo výučbe


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Pedagogická činnosť

NÁUKA O KRAJINE A EKOLÓGIA KRAJINY

Fyzická geografia – geológia a geomorfológia

Fyzická geografia –pedológia

Fyzická geografia – klimatológia

Základy socioekonomickej geografie

Základy lesníctva

Lesný ekosystém

Meliorácie

Ekologická únosnosť krajiny

Vývoj kultúrnej krajiny

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Vybrané problémy praktickej ochrany prírody

Starostlivosť o chránené územia

Chránené územia Slovenska

Ochrana fauny Slovenska

Národné parky sveta

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Metódy environmentálnej výchovy


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

PREDNÁŠKY sú základom každého predmetu


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Na cvičeniach študenti získavajú praktické zručnosti


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

CVIČENIA

Meliorácie

Ekológia krajiny


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

CVIČENIA

Ekológia krajiny


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

CVIČENIA v praxi

Vybrané problémy praktickej ochrany prírody


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Banská Štiavnica

Sitno

1009 m n. m.

CVIČENIA

GIS 1 (Idrisi)

GIS 2 (Arc GIS9)

Vývoj kultúrnej krajiny (ArcView 3.2)


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

HLAVNÉ CVIČENIA

Na hlavných cvičeniach študenti aplikujú získané poznatky

Ochrana prírody


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

HLAVNÉ CVIČENIA

Základy socio-ekonomickej geografie


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

PROJEKTOVÁ VÝUČBA

Dôraz sa kladie na tímovú prácu


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Pedagogická činnosť

EXKURZIE

Ekologický institut Veronica

Hostětín, ČR

ZOO Bojnice


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Bakalárske a diplomové práce


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Vývoj využitia krajiny

Letecké snímky

Historické mapy


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Vybraná časť BR Tatry: Vysoké Tatry a Podtatranská kotlina

Kalamita v Tatrách


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Vplyv prírodných podmienok na výskyt vegetácie


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Vplýva hospodárenia v lesoch na ekosystém

TVP Skalie

Štiavnické vrchy

vplyv holorubného spôsobu

na štruktúru spoločenstiev

lesných bezstavovcov

Výskumná plocha

LHC Kysihýbel

vplyv zmenenej druhovej skladby

lesných porastov na štruktúru

spoločenstiev lesných bezstavovcov


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Imisné zaťaženie lesných ekosystémov

TVP Skalie, Štiavnické vrchy


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Vplyva

klimatických zmien

na fenofázy drevín


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyll, 1861)

Isophya modesta (Frivaldsky, 1868)

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Vplyv využívania krajiny na biodiverzitu

+ základný výskum

 prvonálezy


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Scarites terricola Bonelli, 1813

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Leptothorax albipenis (Curtis, 1854)

Leptothorax nadigi Kutter, 1925

Formica glauca Ruzsky, 1896


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Pisidium hibernicum Westerlund, 1894

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Arion lusitanicus – invázny druh

Základný a aplikovaný výskum malakofauny


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Vplyv kosby a pastvy na trávne spoločenstvá


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Vedecko-výskumná činnosť 2003 – 2007

Integrovaný manažment povodí


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Vedecké monografie za ostatné roky


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

Spolupráca so zahraničím

Fachhochshule Weihenstephan, Freising (Nemecko)

EnTraCoP (Enhancing Training in Collaborative Planning)

Leonardo da Vinci project (ČR, Nemecko, Fínsko, Holandsko, Írsko)


Spolupr ca s odborn mi organiz ciami

SPOLUPRÁCA s odbornými organizáciami

Ústav krajinnej ekológie SAV (Nitra, BA)

Ústav ekológie lesa SAV (Zvolen)

Národné lesnícke centrum (Zvolen)

Botanický ústav SAV (Bratislava)

Archeologický ústav SAV (Nitra)

Prírodovedecká fakulta UK (Bratislava)

SHMÚ (Banská Bystrica)

Správy CHKO, NP, ŠOP SR, SAŽP

Botanická záhrada (Blatnica)

Arborétum Borová hora (Zvolen)

Slovenské národné múzeum (BA)

Slovenské múzeum ochrany prírody

a jaskyniarstva (L. Mikuláš)


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

SPOLUPRÁCA so

Slovenskou agentúrou životného prostredia


Katedra aplikovanej ekol gie tudijn program ekol gia a vyu vanie krajiny

SPOLUPRÁCA

s mimovládnymi organizáciami

 • Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

 • EKOTREND

 • www.biospotrebitel.sk

 • Centrum pre podporu trvalo udržateľných aktivít


Spolupr ca s u ite mi

SPOLUPRÁCA s učiteľmi

 • Metodické centrum B. Bystrica

 • - kurzy pre učiteľov

 • Metodické materiály/dni

 • metodické dni pre pedagógov

 • časopis Ďalekohľad

 • Špinďúra v kráľovstve Čistoty


Podpora mimo kolsk ch aktiv t

Podpora mimoškolských aktivít

Súťaž Študentský fotoobjektív FEE

Výstavy fotografií

Slavka Turečeková

„Takto to vidím ja“

Juraj Žiak

Jozef Pažitný: „Zamyslenie“

„Jarné návraty“


Podpora mimo kolsk ch aktiv t1

Podpora mimoškolských aktivít

Výstavy karikatúr „Spod lavice“

Autori:

Réka Bajuszová, Zuzana Uhrinová, Gabriel Fabián,

Jozef Hričovec, Andrej Súľovský, Peter Graus


Tvoriv dielne pre tudentov fee spolupr ca so slovensk m bansk m m zeom

Tvorivé dielne pre študentov FEE - spolupráca so Slovenským banským múzeom

Téma:

Využitie prírodného a odpadového materiálu

v environmentálnej výchove


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Viac na www.tuzvo.sk/fee/kae


 • Login