FELADATOK - PowerPoint PPT Presentation

Feladatok
Download
1 / 41

  • 71 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

FELADATOK. Az előadásokon oldandók meg. (Szimulációs modell is tartozik hozzájuk). K.H. FELADAT 1. Tervezzük meg minimális számú NAND kapuval és kapu-bemenettel azt a nem teljesen specifikált, Y kimenetű kombinációs hálózatot, amelynek kimenete a következő mintermek esetén 1 :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

FELADATOK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Feladatok

FELADATOK

Az előadásokon oldandók meg. (Szimulációs modell is tartozik hozzájuk)


K h feladat 1

K.H. FELADAT 1.

Tervezzük meg minimális számú NAND kapuval és kapu-bemenettel azt a nem teljesen specifikált, Y kimenetű kombinációs hálózatot, amelynek kimenete a következő mintermek esetén 1 :

(1, 6, 11, 15)

Ugyanakkor a következő mintermek esetén közömbös a kimenet:

(3, 5, 7, 9, 14)

A mintermeket a bemenetek A,B,C,D sorrendjében kell értelmezni.

2


K h feladat 2

K.H. FELADAT 2.

Tervezzük meg minimális számú NAND kapuval és kapu-bemenettel azt a nem teljesen specifikált, Y kimenetű kombinációs hálózatot, amelynek kimenete a következő mintermek esetén 1 :

(1, 4, 7, 11, 13, 14)

Ugyanakkor a következő mintermek esetén közömbös a kimenet:

(3, 5, 6, 9, 12, 15)

A mintermeket a bemenetek A,B,C,D sorrendjében kell értelmezni.

3


K h fealadat 3

K.H. FEALADAT 3.

Tervezzük meg minimális számú NAND kapuval és kapu-bemenettel azt a nem teljesen specifikált, Y kimenetű kombinációs hálózatot, amelynek kimenete a következő mintermek esetén 1 :

(0, 5, 10, 15) Ugyanakkor a következő mintermek esetén közömbös a kimenet:

(2, 7, 8, 13 )

A mintermeket a bemenetek A,B,C,D sorrendjében kell értelmezni.

4


Sz h feladat 1

SZ.H. FELADAT 1.

1. Tervezzük meg szinkron Pr és Cl bemenetekkel is rendelkező, élvezérelt JK-MS tárolókkal azt a Moore-típusú szinkron sorrendi hálózatot a szimbólum-könyvtárban található elemekkel, a lehető legegyszerűbb változatban, amelynek két bemenete (X1, X2) és egy kimenete (Z) van.

A hálózat az órajel felfutása előtt fogadja a bemeneti kombinációkat. A hálózat Z kimenete akkor lesz 1, ha a bemenetre az ( 1 0 ) kombináció érkezik, de csak abban az esetben, ha az előző óraciklus által fogadott bemeneti kombináció ( 0 1 ) volt.

5


A feladat szimbolikus llapotgr fja

A feladat szimbolikus állapotgráfja

6


Szimbolikus el zetes t sszevont el zetes t k dolt t

Szimbolikus előzetes á.t., összevont előzetes á.t., kódolt á.t.

7


K dolt t s vez rl si t bla

Kódolt á.t. és vezérlési tábla

8


Vez rl si t bla s k t bl k

Vezérlési tábla és K-táblák

9


Realiz ci

Realizáció

10


Sz h feladat 2

SZ.H. FELADAT 2.

4. Tervezzük meg szinkron Pr és Cl bemenetekkel is rendelkező, élvezérelt D-MS tárolókkal azt a Moore-típusú szinkron sorrendi hálózatot a szimbólum-könyvtárban található elemekkel, a lehető legegyszerűbb változatban, amelynek két bemenete (X1, X2) és egy kimenete (Z) van.

A hálózat az órajel felfutása előtt fogadja a bemeneti kombinációkat. A hálózat Z kimenete akkor lesz 1, ha a bemenetre az ( 1 0 ) kombináció érkezik, de csak abban az esetben, ha az előző óraciklus által fogadott bemeneti kombináció ( 0 1 ) volt.

11


A moore h l zat d ms flip flopokkal

A Moore hálózat, D-MS flip-flopokkal

12


Vez rl si t bl k s k t bl k

Vezérlési táblák és K-táblák

13


Realiz ci1

Realizáció

14


Sz h feladat 3

SZ.H. FELADAT 3.

3. Tervezzük meg szinkron Pr és Cl bemenetekkel is rendelkező, élvezérelt JK-MS tárolókkal azt a Mealy-típusú szinkron sorrendi hálózatot a lehető legegyszerűbb változatban, amelynek két bemenete (X1, X2) és egy kimenete (Z) van.

A hálózat az órajel felfutása előtt fogadja a bemeneti kombinációkat. A hálózat Z kimenete akkor lesz 1, ha a bemenetre az ( 0 1 ) bemeneti kombináció után ( 1 0 ) érkezik.

15


Feladatok

16


Mealy dff

MEALY, DFF

17


Feladatok

18


Feladatok

19


Feladatok

20


Sz h feladat 4

SZ.H. FELADAT 4.

4.Tervezzük meg szinkron Pr és Cl bemenetekkel is rendelkező, élvezérelt D-MS tárolókkal a mellékelt állapotgráf szerinti állapot-kimenetű szinkron sorrendi hálózatot a lehető legegyszerűbb változatban. A kezdeti állapotot a gráfon dupla kör jelzi.

21


Egy k dolt gr fos llapot kimenet 1 es s ly k dos specifik ci

Egy kódolt gráfos, állapot-kimenetű, 1-es súlyú kódos specifikáció

22


Megold s

Megoldás

23


Realiz ci2

Realizáció

24


Sz h feladat 5

SZ.H. FELADAT 5.

Tervezzük meg egyes súlyú állapotkóddal, Pr és Cl bemenettel is rendelkező D-MS flip-flopokkal azt az egybemenetű (X) egykimenetű (Z), Moore-típusú szinkron sorrendi hálózatot, amely Z = 1 jelzéssel mutatja meg az 1 0 0 1 bemeneti sorozat megjelenését egy soros bemeneti szalagon

25


A feladat pontos tott specifik ci ja llapotgr ffal

A feladat pontosított specifikációja állapotgráffal

26


1 es s ly llapotk dol s s a vez rl si kifejez sek fel r sa az llapotgr fb l

1-es súlyú állapotkódolás és a vezérlési kifejezések felírása az állapotgráfból

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

a1 0 0 0 0

b0 1 0 0 0

c0 0 1 0 0

d0 0 0 1 0

e0 0 0 0 1

27


A megold s s m ja

A megoldás sémája

28


Sz h feladat 6

SZ.H FELADAT 6.

29


A megold shoz sz ks ges t bl zatok

A megoldáshoz szükséges táblázatok

N

N2=1

2

N

2

N1=0

N0=X

2

¯


A megold s

A megoldás


A h feladat 1

A.H. feladat 1.

Tervezzünk olyan egy bemenetű, (X) egy kimenetű (Z) aszinkron hálózatot, amely a bemenetére érkező impulzusok közül csak minden másodikat továbbítja a kimenetre.

Oldjuk meg a feladatot közvetlenül visszacsatolt KH-val és S-R tárolóval is!

32


Feladatok

Előzetes szimbolikus á.t. , eredménytelenállapot-összevonási kísérlet, és kritikus versenyhelyzet mentes állapot-kódolás

33


A k dolt llapot t bla

A kódolt állapot-tábla

34


K t bl k a szekunder v ltoz k s kimenet lefed s re

K táblák a szekunder változók és kimenet lefedésére

35


Realiz ci3

Realizáció

36


Az s r realiz ci k vez rl si s t bl i

Az S-R realizáció K vezérlési- és táblái

37


Realiz ci s r t rol kkal

Realizáció S-R tárolókkal

38


A h feladat 2 ismerj k e m r ezt a h l zatot

A.H FELADAT 2. Ismerjük-e már ezt a hálózatot?

39


A h feladat 2

A.H FELADAT 2.

0 / 0

̅

X

2


A megold s1

A megoldás


  • Login