Zaj mav probl my sou asn fyziky a spolupr ce fjfi na nich
Download
1 / 16

Zajímavé problémy současné fyziky a spolupráce FJFI na nich. - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Zajímavé problémy současné fyziky a spolupráce FJFI na nich. ANTIHMOTA. Šaur Miroslav. Obsah prezentace. Základní údaje o antihmotě Způsoby výroby antihmoty Hlavní experimenty. Základní informace o antihmotě I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zajímavé problémy současné fyziky a spolupráce FJFI na nich.' - candace-petty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Obsah prezentace
Obsah prezentace nich.

 • Základní údaje o antihmotě

 • Způsoby výroby antihmoty

 • Hlavní experimenty


Z kladn informace o antihmot i
Základní informace o antihmotě I nich.

 • Antičástice má stejnou hmotnost, spinové číslo, dobu života a izospin, avšak její náboj a magnetický moment jsou opačné

 • Každá částice má svůj anti-protějšek, výjimku tvoří foton a graviton – jsou sdruženy sami k sobě

 • Některé částice mají vlastní, speciální název:

  elektron – pozitron

 • Většina částic se však označuje předponou "anti" a vlnovkou "~" nad symbolem částice


Z kladn informace o antihmot ii
Základní informace o antihmotě II nich.

 • Pozitron Poprvé predikována Paulem Diracem který předpověděl existenci pozitronu(1931), který byl v roce 1932 pozorován C. D. Andersonem(v roce 1936 objevuje i mion)

  Diracova rovnice:

 • m – klidová hmotnost částice (relativistický invariant)

 • c – rychlost světla

 • h – redukovaná Planckova konstanta

 • γμ – Diracovy γ matice

 • σ - parciální derivace


Z kladn informace o antihmot iii anihilace i
Základní informace o antihmotě III nich.Anihilace I

Dochází při setkání částice s její odpovídající anti-částicí

Při tomto jevu dochází k přeměně původních částic na nosiče elementárních vazbových sil které odnášejí vzniklou energii

NEDOCHÁZÍ TEDY K ČISTÉMU „ZNIČENÍ“ PŮVODNÍCH ČÁSTIC

Příklad: Při reakci elektronu a pozitronu vznikají dva fotony každý o energii 0.5MeV


Z kladn informace o antihmot iv anihilace ii
Základní informace o antihmotě IV nich.Anihilace II

 • Zároveň dochází k zachování základních zákonů fyziky – k zákonu zachování energie

 • Jedná se však o absolutní energii dané částice

 • S čím vyšší energií částice do reakce vstupují, tím „exotičtější“ částice jsou produktem – například páry lepton-antilepton, pár kvark-antikvark, …


Hlavn metody v roby antihmoty i z kladn stice
Hlavní metody výroby antihmoty I nich.Základní částice

Výroba základní anti-částic je relativně jednoduchá

Pozitrony vznikají rozkladem zářené beta, tudíž lze najít pouze vhodný radioaktivní izotop

Anti-protony se produkují srážkami protonů s velmi těžkými jádry při rychlostech blízkých rychlosti světla


Hlavn metody v roby antihmoty ii v roba anti vod ku
Hlavní metody výroby antihmoty II nich.Výroba anti-vodíku

 • Anti-vodík je základním prvkem používaným pro experimenty

 • První jeho syntetizace se povedla v roce 1996

 • Hlavní postup je zpomalení anti-protonů a pozitronů natolik, aby se mezi nimi mohli vytvořit vazebné síly a tak došlo k vytvoření atomu anti-vodíku

 • Ke zpomalení dochází v přístroji zvaném „zpomalovač“ – opak urychlovače

 • Částice jsou zpomalovány do teplot blízkých absolutní nule


Hlavn experimenty
Hlavní experimenty nich.

 • ALPHA "Antihydrogen Laser PHysics Apparatus„

 • ASACUSA " Atomic Spectroscopy and Collisions using Slow Antiprotons„

 • ATRAP "Cold Antihydrogen for Precise Laser Spectroscopy„

 • AEGIS „Antihydrogen experiment gravity interferometry spectroscopy “


Hlavn experimenty spole n c le
Hlavní experimenty nich.Společné cíle

 • Všechny výše popsané experimenty s antihmotou mají stejný základní cíl – experimentálně ověřit proč došlo k porušení CP-symetrie, potažmo CPT-teorému


Hlavn experimenty alhpa a atrap
Hlavní experimenty nich.ALHPA a ATRAP

 • Hlavním cílem projektu je pomocí spektrografických metod zjistit zda vodík a anti-vodík mají stejné vlastnosti

 • Anti-vodík je používán z důvodu že se jedná o nejjednodušší anti-prvek


Hlavn experimenty alhpa a atrap1
Hlavní experimenty nich.ALHPA a ATRAP

 • Anti-protony a positrony jsou vpuštěny do „pasti“, kde dochází k jejich reakci

 • Celý experiment se opakuje v 100s intervalech


Hlavn experimenty asacusa
Hlavní experimenty nich. ASACUSA

 • Hlavní metodou projektu ASACUSA je spektrografické měření vlastností anti-protonového hélia

 • Anti-protonové hélium je běžný atom hélia kde jeden z elektronů je nahrazen anti-protonem

 • Výroba tohoto atomu je vcelku jednoduchá, stačí „pouze“ nasměrovat anti-proton a atom hélia na sebe, anti-proton nahradí elektron

 • U většiny prvků by došlo k okamžitému pádu anti-elektronu do jádra, hélium je však vyjímkou

 • V 3% případů anti-protonové hélium má životnost až několik milióntin sekundy


Hlavn experimenty aegis
Hlavní experimenty nich.AEGIS

 • Hlavním cílem projektu AEGIS je změření gravitačního zrychlení na antivodík

 • Bude tak zjištěno, zda antihmota reaguje s gravitačním polem stejně jako klasická hmota a tak se chová dle CP-symetrie

 • Na tomto projektu spolupracuje skupina pod vedením RNDR. Vojtěcha Petráčeka, CSc.


Mo nosti vyu it antihmoty
Možnosti využití antihmoty nich.

 • V současné době se využívá v Pozitronové emisní tomografie

 • Možnosti využívání antihmoty jako zdroje energie jsou v současné době nemožné

 • Stejně tak možnosti pro vojenské využití


Zdroje
Zdroje nich.

 • http://public.web.cern.ch/public/

 • http://livefromcern.web.cern.ch/livefromcern/antimatter/factory/AM-factory00.html

 • http://aegis.web.cern.ch/aegis/

 • http://ojs.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/antivodik/svetantisvet.html


ad