Ruchome grafiki
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

Ruchome grafiki W LOGO KOMENIUSZ PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ruchome grafiki W LOGO KOMENIUSZ. Zespół Szkół w Dydni 2013. Ruchome grafiki W LOGO KOMENIUSZ.

Download Presentation

Ruchome grafiki W LOGO KOMENIUSZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ruchome grafiki

W LOGO KOMENIUSZ

Zespół Szkół w Dydni

2013


Ruchome grafiki W LOGO KOMENIUSZ

Tematem projektu były: „Ruchome grafiki w Logo Komeniuszu”. Pomysł na realizację takiego działania zrodził się podczas zajęć informatycznych, na których uczniowie wykazywali bardzo duże zainteresowanie tematyką programowania. Projekt realizowała wspólna  grupa uczniów z klas drugich i trzecich gimnazjum oraz klasy piątej i szóstej szkoły podstawowej. Liderami grup uczniowskich były uczennice kl. II gimnazjum: Magdalena Drozd i Karolina Toczek. Przed ustaleniem dokładnej tematyki projektu uczniowie podczas burzy mózgów określili czego chcą się nauczyć.

Cel ogólny projektu: Poznanie przez uczniów sposobu tworzenia procedur z parametrami na przykładach z zastosowaniem figur geometrycznych.

Uczniowie starsi swoją wiedzę i umiejętności przekazują uczniom młodszym.


LOGO KOMENIUSZ jest komputerowym środowiskiem służacym do tworzenia figur geometrycznych, różnego typu rysunków, animacji, melodii. Umożliwia definiowanie pojęć matematycznych, figur geometrycznych, funkcji i badanie ich właściwości.

LOGO KOMENIUSZ doskonale nadaje się do modelowania i symulowania procesów fizycznych, ekonomicznych, biologicznych.

Język LOGO KOMENIUSZ tworzą procedury i funkcje pierwotne. Są to słowa, które system LOGO KOMENIUSZ rozumie i wie, jak wykonać.

Czym jest LOGO KOMENIUSZ?


PRZYKŁADY GRAFIK


Ruchome grafiki W LOGO KOMENIUSZ

 • Plan działań podczas realizacji projektu polegał na przeprowadzeniu trzech lekcji o następującej tematyce:

 • - Lekcja 1: Procedura z jednym parametrem i sposoby jej wywoływania.

 • - Lekcja 2: Rysowanie okręgów przy pomocy procedury z parametrem.

 • Lekcja 3: Procedury z dwoma parametrami.


Ruchome grafiki W LOGO KOMENIUSZ

Lekcje odbyły się w marcu, kwietniu i maju.

W okresie pomiędzy lekcjami uczniowie wykonali zadania domowe. Monitoring i ewentualna korekta błędów nastąpiła poprzez komunikatory internetowe oraz pocztę elektroniczną. Praca uczniów była oceniana poprzez wpisanie dodatkowych ocen cząstkowych z informatyki. Kryteria oceniania były takie same jak z przedmiotowego systemu oceniania z informatyki.


Ruchome grafiki W LOGO KOMENIUSZ

Podstawy teoretyczne


GRAFICZNE PROCEDURY PIERWOTNE


Kod kolorów i okno wyboru kolorów


Okno grubości linii pisaka:


Proste rysunki


Poruszanie się

w Logo Komeniuszu


Poruszanie się

w Logo Komeniuszu


Procedury

w Logo Komeniuszu

KWADRATPROSTOKĄTTRÓJKĄT

pżpżpż

np 100np 50np. 100

pw 90pw 90pw 120

np 100np 100np. 100

pw 90pw 90pw 120

np 100np 50np. 100

pw 90pw 90pw 120

np 100np 100

pw 90pw 90


Poruszanie się

w Logo Komeniuszu

ROMBKOŁO

pżnp 1

pw 45pw 1

np 100( i tak 360 razy !)

pw 135rozwiązanie za pomocą procedur!

np 100powtórz 360 [ np 1 pw 1 ]

pw 45

np 100

pw 135

np 100

pw 45


Ruchome grafiki

W LOGO KOMENIUSZ

- Lekcja 1: Procedura z jednym parametrem i sposoby jej wywoływania.

Oto kwadrat1 : bok

Powtórz 4 [np : bok pw 90]

Już

Oto kwadrat2 : bok

Powtórz 4 [np : bok lw 90]

Już

Oto kwadrat3 : bok

pod

ws : bok/2 lw 90

np. : bok/2 pw 90

opu

kwadrat1 : bok

pod

pw 90 np : bok/2 lw 90 np : bok/2

opu

już


Ruchome grafiki

W LOGO KOMENIUSZ

- Lekcja 1: Procedura z jednym parametrem i sposoby jej wywoływania.


Ruchome grafiki

W LOGO KOMENIUSZ

- Lekcja 1: Procedura z jednym parametrem i sposoby jej wywoływania.


Ruchome grafiki

W LOGO KOMENIUSZ

- Lekcja 2: Rysowanie okręgów przy pomocy procedury z parametrem.

Oto okrąg1 :bok

Powtórz 36 [ np :bok pw 10]

Już

Oto okrąg2 :bok

Pod np :bok pw 95 opu

Okrąg1 :bok

Pod lw 95 ws :bok opu

Już


Ruchome grafiki

W LOGO KOMENIUSZ

- Lekcja 2: Rysowanie okręgów przy pomocy procedury z parametrem.


Ruchome grafiki

W LOGO KOMENIUSZ

- Lekcja 2: Rysowanie okręgów przy pomocy procedury z parametrem.


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

 • Lekcja 3: Procedury z dwoma parametrami.

Oto prostokąt :a :b

Powtórz 2 [ np :a pw 90 np :b pw 90]

Już

Oto wielokąt :ile :bok

Powtórz :ile [np. :bok pw 360/ :ile]

już


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Efekty prac


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Efekty prac


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Efekty prac


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Efekty prac


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Efekty prac


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Szkoła z klasą 2.0 w sieci Internet


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Szkoła z klasą 2.0 w sieci Internet


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Szkoła z klasą 2.0 w sieci Internet


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Szkoła z klasą 2.0 w sieci Internet - Blogi


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Szkoła z klasą 2.0 w sieci Internet - Blogi


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Szkoła z klasą 2.0 w sieci Internet - moderator


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Źródła

 • http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GBq9oagLqAEJ:x1x.eu.interia.pl/LOGO.ppt+logo+komeniusz+ppt

 • cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=plhttp://kosmok.republika.pl/komeniusz.html

 • Materiały własne


Ruchome grafiki

LOGO KOMENIUSZ

Szkoła z klasą 2.0 w sieci Internet - Blogi

Dziękujemy za uwagę


 • Login