Plany dzia a na lata 2007 2008 dla komponentu regionalnego programu operacyjnego kapita ludzki
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PLANY DZIAŁAŃ na lata 2007-2008 dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD. Plan działania na lata 2007-2008. Główne założenia Planu działania. Plan działania na lata 2007-2008. Struktura Planu działania.

Download Presentation

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Plany dzia a na lata 2007 2008 dla komponentu regionalnego programu operacyjnego kapita ludzki

PLANY DZIAŁAŃ na lata 2007-2008dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Główne założenia Planu działania


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Struktura Planu działania


Priorytet vi rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VIRynek pracy otwarty dla wszystkich


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Preferowane formy wsparcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Preferowane formy wsparcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Cele przewidziane do osiągnięcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Plan finansowy


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Wskaźniki planowane do osiągnięcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Beneficjenci i grupy docelowe

Projekty systemowe

Projekty konkursowe


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Kryteria dostępu w projektach konkursowych


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Kryteria strategiczne w projektach konkursowych


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Projekty konkursowe dodatkowo wyodrębnione


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Tryb i harmonogram konkursów


Priorytet vii promocja integracji spo ecznej

Priorytet VIIPromocja integracji społecznej


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Preferowane formy wsparcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Preferowane formy wsparcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Cele przewidziane do osiągnięcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Plan finansowy


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Wskaźniki planowane do osiągnięcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Beneficjenci i grupy docelowe

Projekty systemowe

Projekty konkursowe


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Kryteria dostępu w projektach konkursowych


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Kryteria strategiczne w projektach konkursowych


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Tryb i harmonogram ogłaszanych konkursów


Priorytet viii regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIIIRegionalne kadry gospodarki


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Preferowane formy wsparcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Preferowane formy wsparcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Cele przewidziane do osiągnięcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Plan finansowy


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Wskaźniki planowane do osiągnięcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Beneficjenci i grupy docelowe

Projekty systemowe

Projekty konkursowe


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Kryteria dostępu w projektach konkursowych


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Kryteria strategiczne w projektach konkursowych

Projekty konkursowe dodatkowo wyodrębnione


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Tryb i harmonogram ogłaszanych konkursów


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach

Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Preferowane formy wsparcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Preferowane formy wsparcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Preferowane formy wsparcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Cele przewidziane do osiągnięcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Plan finansowy


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Plan finansowy


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Wskaźniki planowane do osiągnięcia


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Beneficjenci i grupy docelowe

Projekt systemowy

Projekty konkursowe


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Kryteria dostępu w projektach konkursowych


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Kryteria strategiczne w projektach konkursowych


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Projekty konkursowe dodatkowo wyodrębnione


Wydzia europejskiego funduszu spo ecznego umwd

Plan działania na lata 2007-2008

Tryb i harmonogram ogłaszanych konkursów


  • Login