Met Recht praten over Zekerheid - PowerPoint PPT Presentation

Met Recht praten over Zekerheid
Download
1 / 16

 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Met Recht praten over Zekerheid. Met Recht praten over Zekerheid. Grondslag problematiek. Iedereen die werkt in Nederland is werknemer. Solidariteitsbeginsel. Ongelijkheidscompensatie. ----------------------------------------- Wij zijn economisch afhankelijk van werkgever en

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Met Recht praten over Zekerheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Met recht praten over zekerheid

Met Recht praten over Zekerheid

Met Recht praten over Zekerheid


Met recht praten over zekerheid

Grondslag problematiek

Iedereen die werkt in Nederland is werknemer

Solidariteitsbeginsel

Ongelijkheidscompensatie

-----------------------------------------

Wij zijn economisch afhankelijk van werkgever en

dienen beschermd te worden

Transformatie van inkomensbescherming naar arbeidstimulatie

Verzorgingsstaat naar garantiestaat

Criteria

Economische afhankelijkheid

Gezag/gelijkstelling

Rechtsopvolging

Inhoudelijkheid overeenkomst


Met recht praten over zekerheid

Contracten zijn de bevestiging van de relatie tussen u, uw klanten en leveranciers

én definiëren voorwaarden en condities waaronder u producten en diensten levert.

De be- en afhandeling van contracten geschiedt veelal inefficiënt, kostbaar en behoudt veel risico’s.

De meest voorkomende afwijkingen zijn:

Contracten niet getekend

Checklists niet aanwezig/bijgewerkt

Correspondentie ontbreekt

Er wordt gestart voordat dossier op orde is

 • Dossiers zijn incompleet

 • Voorwaarden en afspraken die wettelijk en juridisch niet (meer) kunnen

Hoe kan men jaren met hetzelfde contract werken

(per individu) terwijl regelgeving 2x/jr wijzigt ?!

Arbeidsrecht of verbintenisrecht ?!

 • Aanpassen van bestaande of verlopen contracten gebeurt niet/nauwelijks

Contracten zijn niet aangepast aan eigen laatste

standaard versie

 • Aansprakelijkheid “verdampt” door keten

Des te langer de inhuurketen, des te moeilijker de

verhaalbaarheid

Altijd schade die niet verhaald kan worden

 • Veronderstelde (eigen) waarheden toegekend aan contractomgevingen

Zelfbedrog

Struisvogelpolitiek

Het is vragen om problemen

…………………..

en oplossingen


Met recht praten over zekerheid

Grondslag regelgeving

Definitie van- en misverstanden over VAR

Wet Keten Aansprakelijkheid

Inhoud- en vorm (inleen)overeenkomst

Rechtsopvolging

Onderlinge regionale (Belastinginspectie) afwijkingen

Ontslagrecht (nieuwe KR-formule)

ABU CAO versus algemeen verbindend verklaring


Met recht praten over zekerheid

WKA (Overeenkomst van Opdracht)

Een ondernemer kenmerkt zich door:

 • Een winstoogmerk

 • Ondernemers- en debiteuren risico

Investeringen/reclame/acquisitie

“Resultaatsverplichtingen”/aansprakelijkheid


Met recht praten over zekerheid

Mantel- en Deelovereenkomst

Onderscheid ZZP-ers en ICT-dienstverleners

Inhoud overeenkomst toets inspectie kunnen doorstaan

 • Geen gezagsverhouding

 • Borging premies werknemersverzekeringen

 • Afstorten WKA-depot Belastingdienst

 • G-rekening

 • Accountantsverklaring

 • Verklaring van (goed) Betalingsgedrag


Met recht praten over zekerheid

Ontdek wat juist is

door te vernemen wat onjuist is


Met recht praten over zekerheid

 • Doel: compliant

 • Verwachte resultaten

 • Afwijkingen aanpakken als problemen

 • Oplossing(en) voor ieder probleem

 • Acties definiëren per oplossing

Proces

WERKENDE OPLOSSINGEN


Met recht praten over zekerheid

VAR = Verklaring ArbeidsRelatie

Doel: vrijwaring risico’s t.g.v. beoordeling (fictief)

dienstverband, hetgeen leidt tot navorderingen en boetes

THEMA: VAR

 • Identificatieplicht conform looninspectie

 • 70%-criterium (= 8 á 9 mnd vd jaaromzet)

 • Meerdere opdrachtgevers

 • Gelijkstelling en/of gezagsverhouding

 • Rechtsopvolgend werkgeversschap

 • Inhoud van de overeenkomst (vervanging, opzegtermijn, detachering,

  concurrentiebeding, ter beschikking stellen, CAO, pensioen)

 • Aanvraag versus werkelijkheid (pagina 2 van de VAR !)

 • Strengere controle en minder snel gewenste VAR


Met recht praten over zekerheid

THEMA: RECHTSOPVOLGING

Ex-werknemer aansluitend inhuren als freelancer

 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst (niet)

 • Mantel- en deelovereenkomst (wel)

Overname personeel gefailleerde bedrijven

 • Jurisprudentie over doorstart en keten


Met recht praten over zekerheid

Artikel 3 KB

Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking (juni 2006)

Rechtszaken: Linda de Mol BA8945, LJN BI5886, BI0998, BG5857, BF0150.

VAR ONGELDIG

(non-compliancy aanvraag/werkelijkheid)

 • Wat kunt u doen ?

 • Wat kan/moet de zelfstandige ter bescherming van zichzelf doen ?

 • Rechten/plichten voortvloeiend uit (gelijkstelling) arbeidsverhouding

 • CAO en/of bedrijfsreglement

 • Goede tijden versus slechte tijden; vaststellingsverklaring !


Met recht praten over zekerheid

Foutieve behandeling/uitvoering of verwaarlozing leidt tot een verhoogd risico op navorderingen, gebrek aan structuur en een afbraakproces van de continuïteit.

The ComplianceFactory helpt bij het

inregelen en borgen van contract

compliance

 • Contracten en processen transparant (verantwoordelijken, prijzen, routing, etc.)

 • Contracten verbeterd (inhoud, arbeidsverhoudingen bekend)

 • De status en historie van de contracten direct bekend

 • Toekomst preventief en pro-actief benaderd (de juiste versie + juiste moment)

 • Kennis wordt dmv processen en kennismanagement overdraagbaar

 • Organisatie zal in staat zijn om in afzienbare tijd het

  • Contractmanagement zelfstandig uit te voeren en meetbare verbeteringen realiseren


Met recht praten over zekerheid

Moeten we dan blij zijn met het automatisch verlengen van de VAR door de Belastingdienst ?

Is het duidelijk dat de risico’s, in geval van een achteraf bepaalde arbeidsverhouding, NIET alleen bij de Zelfstandige ligt ?!

Wat gaat 2012 ons bieden ? Of …. kosten ?

Voorstel om naast Inlenersaansprakelijkheid ook een van

“Inhuurdersaansprakelijkheid” vorm te geven

Strakker beleid/controle mbt pensioensgaranties (ABU, STIPP)

Jurisprudentie over VAR

Meer bewijs van non-compliancy ten gevolge van faillissementen

Hogere kwaliteitsnormen (meer waarde aan certificaten, beroepsethiek)


Met recht praten over zekerheid

Rol van

The ComplianceFactory

Denken

Heroverweging overeenkomsten

Opdrachten met zelfstandigen > 9 mnd

Arbeidsrechtelijke situatie ingehuurde

Doen

Audit

Inrichten Contractadministratie

The Compliance Factory neemt plaats in overeenkomstketen

Doorgaan

The Compliance Factory Helpdesk, seminars, workshops

Ieder half jaar toetsen

Bewaken aantal opdrachtgevers


Met recht praten over zekerheid

Wijdanken u vooruwtijd en aandacht en vertrouwener op

0345-531700

dat u met dezepresentatie de bevestiginggevondenheeftdat:

 • The Compliance Factory u ietstebiedenheeft, wijverkopenniet, wijlevereneenbesparing bij en op de inkoop

 • U met The Compliance Factory een partner in huisheeft die rendeert

 • Uworganisatieerbeter van wordt


Met recht praten over zekerheid

Prijsseweg 23, 4105 LE Culemborg, T: 0345-531700, F: 0345-535511

W: www.compliancefactory.nl , E: info@compliancefactory.nl

Uw contractadministratie geoptimaliseerd

CC : een product van The ComplianceFactory

Contract Compliance


 • Login