Met Recht praten over Zekerheid
Download
1 / 16

Met Recht praten over Zekerheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Met Recht praten over Zekerheid. Met Recht praten over Zekerheid. Grondslag problematiek. Iedereen die werkt in Nederland is werknemer. Solidariteitsbeginsel. Ongelijkheidscompensatie. ----------------------------------------- Wij zijn economisch afhankelijk van werkgever en

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Met Recht praten over Zekerheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Met Recht praten over Zekerheid

Met Recht praten over Zekerheid


Grondslag problematiek

Iedereen die werkt in Nederland is werknemer

Solidariteitsbeginsel

Ongelijkheidscompensatie

-----------------------------------------

Wij zijn economisch afhankelijk van werkgever en

dienen beschermd te worden

Transformatie van inkomensbescherming naar arbeidstimulatie

Verzorgingsstaat naar garantiestaat

Criteria

Economische afhankelijkheid

Gezag/gelijkstelling

Rechtsopvolging

Inhoudelijkheid overeenkomst


Contracten zijn de bevestiging van de relatie tussen u, uw klanten en leveranciers

én definiëren voorwaarden en condities waaronder u producten en diensten levert.

De be- en afhandeling van contracten geschiedt veelal inefficiënt, kostbaar en behoudt veel risico’s.

De meest voorkomende afwijkingen zijn:

Contracten niet getekend

Checklists niet aanwezig/bijgewerkt

Correspondentie ontbreekt

Er wordt gestart voordat dossier op orde is

 • Dossiers zijn incompleet

 • Voorwaarden en afspraken die wettelijk en juridisch niet (meer) kunnen

Hoe kan men jaren met hetzelfde contract werken

(per individu) terwijl regelgeving 2x/jr wijzigt ?!

Arbeidsrecht of verbintenisrecht ?!

 • Aanpassen van bestaande of verlopen contracten gebeurt niet/nauwelijks

Contracten zijn niet aangepast aan eigen laatste

standaard versie

 • Aansprakelijkheid “verdampt” door keten

Des te langer de inhuurketen, des te moeilijker de

verhaalbaarheid

Altijd schade die niet verhaald kan worden

 • Veronderstelde (eigen) waarheden toegekend aan contractomgevingen

Zelfbedrog

Struisvogelpolitiek

Het is vragen om problemen

…………………..

en oplossingen


Grondslag regelgeving

Definitie van- en misverstanden over VAR

Wet Keten Aansprakelijkheid

Inhoud- en vorm (inleen)overeenkomst

Rechtsopvolging

Onderlinge regionale (Belastinginspectie) afwijkingen

Ontslagrecht (nieuwe KR-formule)

ABU CAO versus algemeen verbindend verklaring


WKA (Overeenkomst van Opdracht)

Een ondernemer kenmerkt zich door:

 • Een winstoogmerk

 • Ondernemers- en debiteuren risico

Investeringen/reclame/acquisitie

“Resultaatsverplichtingen”/aansprakelijkheid


Mantel- en Deelovereenkomst

Onderscheid ZZP-ers en ICT-dienstverleners

Inhoud overeenkomst toets inspectie kunnen doorstaan

 • Geen gezagsverhouding

 • Borging premies werknemersverzekeringen

 • Afstorten WKA-depot Belastingdienst

 • G-rekening

 • Accountantsverklaring

 • Verklaring van (goed) Betalingsgedrag


Ontdek wat juist is

door te vernemen wat onjuist is


 • Doel: compliant

 • Verwachte resultaten

 • Afwijkingen aanpakken als problemen

 • Oplossing(en) voor ieder probleem

 • Acties definiëren per oplossing

Proces

WERKENDE OPLOSSINGEN


VAR = Verklaring ArbeidsRelatie

Doel: vrijwaring risico’s t.g.v. beoordeling (fictief)

dienstverband, hetgeen leidt tot navorderingen en boetes

THEMA: VAR

 • Identificatieplicht conform looninspectie

 • 70%-criterium (= 8 á 9 mnd vd jaaromzet)

 • Meerdere opdrachtgevers

 • Gelijkstelling en/of gezagsverhouding

 • Rechtsopvolgend werkgeversschap

 • Inhoud van de overeenkomst (vervanging, opzegtermijn, detachering,

  concurrentiebeding, ter beschikking stellen, CAO, pensioen)

 • Aanvraag versus werkelijkheid (pagina 2 van de VAR !)

 • Strengere controle en minder snel gewenste VAR


THEMA: RECHTSOPVOLGING

Ex-werknemer aansluitend inhuren als freelancer

 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst (niet)

 • Mantel- en deelovereenkomst (wel)

Overname personeel gefailleerde bedrijven

 • Jurisprudentie over doorstart en keten


Artikel 3 KB

Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking (juni 2006)

Rechtszaken: Linda de Mol BA8945, LJN BI5886, BI0998, BG5857, BF0150.

VAR ONGELDIG

(non-compliancy aanvraag/werkelijkheid)

 • Wat kunt u doen ?

 • Wat kan/moet de zelfstandige ter bescherming van zichzelf doen ?

 • Rechten/plichten voortvloeiend uit (gelijkstelling) arbeidsverhouding

 • CAO en/of bedrijfsreglement

 • Goede tijden versus slechte tijden; vaststellingsverklaring !


Foutieve behandeling/uitvoering of verwaarlozing leidt tot een verhoogd risico op navorderingen, gebrek aan structuur en een afbraakproces van de continuïteit.

The ComplianceFactory helpt bij het

inregelen en borgen van contract

compliance

 • Contracten en processen transparant (verantwoordelijken, prijzen, routing, etc.)

 • Contracten verbeterd (inhoud, arbeidsverhoudingen bekend)

 • De status en historie van de contracten direct bekend

 • Toekomst preventief en pro-actief benaderd (de juiste versie + juiste moment)

 • Kennis wordt dmv processen en kennismanagement overdraagbaar

 • Organisatie zal in staat zijn om in afzienbare tijd het

  • Contractmanagement zelfstandig uit te voeren en meetbare verbeteringen realiseren


Moeten we dan blij zijn met het automatisch verlengen van de VAR door de Belastingdienst ?

Is het duidelijk dat de risico’s, in geval van een achteraf bepaalde arbeidsverhouding, NIET alleen bij de Zelfstandige ligt ?!

Wat gaat 2012 ons bieden ? Of …. kosten ?

Voorstel om naast Inlenersaansprakelijkheid ook een van

“Inhuurdersaansprakelijkheid” vorm te geven

Strakker beleid/controle mbt pensioensgaranties (ABU, STIPP)

Jurisprudentie over VAR

Meer bewijs van non-compliancy ten gevolge van faillissementen

Hogere kwaliteitsnormen (meer waarde aan certificaten, beroepsethiek)


Rol van

The ComplianceFactory

Denken

Heroverweging overeenkomsten

Opdrachten met zelfstandigen > 9 mnd

Arbeidsrechtelijke situatie ingehuurde

Doen

Audit

Inrichten Contractadministratie

The Compliance Factory neemt plaats in overeenkomstketen

Doorgaan

The Compliance Factory Helpdesk, seminars, workshops

Ieder half jaar toetsen

Bewaken aantal opdrachtgevers


Wijdanken u vooruwtijd en aandacht en vertrouwener op

0345-531700

dat u met dezepresentatie de bevestiginggevondenheeftdat:

 • The Compliance Factory u ietstebiedenheeft, wijverkopenniet, wijlevereneenbesparing bij en op de inkoop

 • U met The Compliance Factory een partner in huisheeft die rendeert

 • Uworganisatieerbeter van wordt


Prijsseweg 23, 4105 LE Culemborg, T: 0345-531700, F: 0345-535511

W: www.compliancefactory.nl , E: info@compliancefactory.nl

Uw contractadministratie geoptimaliseerd

CC : een product van The ComplianceFactory

Contract Compliance


ad
 • Login