Fastighetsinstallation
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

FASTIGHETSINSTALLATION PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

FASTIGHETSINSTALLATION. Montera larmindikator på synlig plats som lätt uppmärksammas inne i huset. Tryckledningen utförs normalt av ø40mm ledning , PE DN40 med tryckklass PN 6,3 dim. Ledningen skall vara brunmärkt ( blå märkning används för vatten ). Vatten d32mm.

Download Presentation

FASTIGHETSINSTALLATION

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FASTIGHETSINSTALLATION


Monteralarmindikatorpåsynlig plats somlättuppmärksammasinneihuset.

Tryckledningenutförsnormaltav ø40mm ledning, PE DN40 med tryckklass PN 6,3 dim. Ledningenskallvarabrunmärkt (blåmärkninganvändsförvatten). Vatten d32mm

Ledningmellanhusoch pump skallvaratät. Anslutning dim 110mm förLPS2000E


Monteralarmindikatorpåsynlig plats somlättuppmärksammasinneihuset.

Tryckledningenutförsnormaltav ø40mm ledning, PE DN40 med tryckklass PN 6,3 dim. Ledningenskallvarabrunmärkt (blåmärkninganvändsförvatten). Vatten d32mm

Ledningmellanhusoch pump skallvaratät. Anslutning dim 110mm förLPS2000E.


Reducerat läggningsdjup

Isolerlåda kräver frostskyddskabel

Min täckning i köryta 50cm

Hästskoisolering: Schaktdjup 1,2m

I köryta bredd på isolering 0,7m t=10cm

Isolerade rör kräver frostskyddskabel

Min täckning i köryta 50cm

Utbredd isolering: Schaktdjup 1,2m

i köryta bredd på isolering 1,2m t=8cm.


LPS 2000EKapacitet 0,7l/sDim. lyfthöjd 56m +50%Avsedd för 1-2 fastigheter


LPS 2000EIKapacitet 0,7l/sDim. lyfthöjd 56m +50% Avsedd för 1-2 fastigheter


Uppförsbacke med självfall?


Lodrät installation?


Flytväst isolering?


FÖRSLAG PÅ BESTÄLLNINGSFORMULÄR


VID BESTÄLLNING VIKTIGT ATT NI SÄGER ATT NI KOMMER FRÅN

BALTORA

I NORRTÄLJE


  • Login