slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ. Хөхний өвчнүүдийг оношлох дүрс оношлогооны хөгжилт ба маммографийн машинууд. АУ- ны доктор , профессор Рамишийн Асай. Хөхний өвчнүүдийг оношлох дүрс оношлогооны хөгжилт. Хөхийг рентгенээр шинжлэх анхны оролдлого бүр 1913 оноос эхэлсэн .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ' - cana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ

Хөхний өвчнүүдийг оношлох дүрс оношлогооны хөгжилт ба маммографийн машинууд

АУ-ныдоктор, профессорРамишийнАсай

slide2
Хөхний өвчнүүдийг оношлох дүрс оношлогооны хөгжилт
  • Хөхийгрентгенээршинжлэханхныоролдлогобүр 1913 оноосэхэлсэн.
  • 1960 онхүртэлрентген-маммографийншинжилгээнийаргадтөдийлөн ачхолбогдолөгөхгүйбайв.
  • 1960 оноосрентгенаппаратуудынзурагавахтехникийннөхцөлүүдийгсайжруулснаарзургийнчанарсайжирсан.
  • 1970 оноосэхлэнурьдчилансэргийлэхүзлэгтрентген-маммографийгашиглахболомжийгсудалжэхэлсэн.
slide3
Хөхний өвчнүүдийг оношлох дүрс оношлогооны хөгжилт

Хөхөнд нөлөөлөх туяаны ачааллыг бууруулах

Вольфром анод-хатуу туяа гаргадаг

Молибденээр солих-зөөлөн туяа гаргадаг

Ашигтай тал ашиг\эрсдлийн харьцаа 1000:1

Туяаны тун 0,01 грей

Фильтр

Өндөр мэдрэмжтэй рентген хальсууд

slide4
Хөхний өвчнүүдийг оношлох дүрс оношлогооны хөгжилт

Иймдхөхийгшинжлэхрентгенаппаратуудыгсайжрууланболовсронгуйболгож, шинжлүүлэгчдэднөлөөлөхтуяаныачааллыгбууруулжчадсанаар 35-аас дээшнасныэмэгтэйчүүдэдрентгеншинжилгээнийэерэгталньсөргөөсөөилтдавуутайболохыгсудлаачидхүлээнзөвшөөрсөн.

Хөхнийголомтотөвчнүүдийгэртилрүүлэноношлоходрентген -маммографийнаргаөндөрачхолбогдолтойболовчзаримдутагдалтайталтайбайдаг.

slide5
Хөхний өвчнүүдийг оношлох дүрс оношлогооны хөгжилт

Хөхнийөвчнүүдийгрентгенээроношлохмагадлал 78,5-90%,

Хөхнийрентген-маммографийнсөрөгхуурамчүнэлэлтнь 1.8-6.8% баэерэгхуурамчүнэлэлтнь 9-17% байдаг.

Хавдрынхэмжээхэдийчинээбагабайхтусамсөрөгбаэерэгхуурамчүнэлэлтнэмэгдэхмагадлалөндөрбайдаг.

0.5 смхүртэл хэмжээнийхөхнийөмөнгилрүүлэхдүрслэлоношлогооныхамгийнболомжтойарганьрентген-маммографиюм.

slide6
Хөхний өвчнүүдийг оношлох дүрс оношлогооны хөгжилт

Рентген-маммографийнаргапрактиктнэвтэрснээсхойш 5- 7 жилдхөхнийөмөнгөөрнасбарахнь 2 дахинбуурсан.

Үлтэмтрэгдэххавдрыгрентгенээрилрүүлэноношлосноорэмчилгээнийүрдүнэрссайжирч, эмчлүүлэгчдийн 92% хүртэлнь 20 жиламьдарсанамжилтандхүрчээ.

slide7
Хөхний өвчнүүдийг оношлох дүрс оношлогооны хөгжилт

Хөхнийөмөнжилээсжилднэмэгдэжбайгаааталтүүнийэмчилгээнднааштайүрдүнтөдийлөнажиглагдахгүйбайгааньхөхөн дэхэмгэгөөрчлөлтүүдийгэртилрүүлэхялганоношлохилүүоновчтойаргыгпрактиктөргөннэвтрүүлэхшаардлагатайболохыгхаруулжбайна.

Хөхнийөмөн, хөхөн дэхголомтодөвчнүүдийгэртилрүүлэноношлоходрентген-маммографийншинжилгээилүүүрдүнтэйбайдаг.

slide8
Хөхний өвчнүүдийг оношлох дүрс оношлогооны хөгжилт

Хөхнийрентген-маммографихийлгэсэн

нийт 4758 эмэгтэйчүүдийн 3331 (70%)-д

ньхөхнийямарнэгэнэмгэгилэрсэнээс:

хөхнийуйланхай – 360 (10.8%)

фиброаденом – 470 (14.1%)

тархмалмастопати – 1360 (40.9%)

зангилаатхэлбэрийнмастопати – 766 (23.1%)

сүүнийцоргондахьпапилом – 45 (1%)

үлтэмтрэгдэххоргүйүүсгэврүүд – 330 (10.1%)

хөхөндөөямарнэгэнөөрчлөлтгүй - 1427 (30%) тохиолдол тустусилэрчээ.

ad