Dialogm te
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Dialogmøte PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?. Dialogen om auka gjennomføring. Fylkesdirektøren Regionleiarane Utviklingsleiarane Rektorane Forpliktande samarbeid. Gjennomføring i Sogn og Fjordane - yrkesfag 2012 - 13. 2,6%. Påbygg. 26,6%.

Download Presentation

Dialogmøte

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dialogm te

Dialogmøte

Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

www.sfj.no


Dialogen om auka gjennomf ring

Dialogen om auka gjennomføring

 • Fylkesdirektøren

 • Regionleiarane

 • Utviklingsleiarane

 • Rektorane

  Forpliktande samarbeid

www.sfj.no


Gjennomf ring i sogn og fjordane yrkesfag 2012 13

Gjennomføring i Sogn og Fjordane- yrkesfag 2012 - 13

2,6%

Påbygg

26,6%

7,5%

8,0%

Vg3 yrkesfag

73,5%

6,1%

GS

Vg1

Vg2

84,7%

98,7%

68,6%

Læretid

29,3%

7,3%

5,3%

1,3 %

4,9%

23,9%

23,9%

3,5%

OT

44% OT ungdommen er tilbake i skulen året etter


Fullf rt vg1 men manglar fag eller stryk i eitt eller fleire fag

Fullført Vg1, men manglar fag eller stryk i eitt eller fleire fag

www.sfj.no


Fullf rt og best tt vg1 per skule

Fullført og bestått Vg1 per skule

www.sfj.no


Best tt vg1 per utdanningsprogram

Bestått Vg1 per utdanningsprogram

www.sfj.no


Dialogm te

Fullført og bestått Vg1 per kommune

www.sfj.no


Fullf rt og best tt vg1 hafs

Fullført og bestått VG1-Hafs

www.sfj.no


Yrkesfag vg2 2013 2014

Yrkesfag Vg2 2013-2014

www.sfj.no


Dialogm te

www.sfj.no


Gjennomf ring i vidareg ande oppl ring

Gjennomføring i vidaregåande opplæring

 • Kva konkret kan vi vidareutvikle i samarbeidet om overgangen ungdomsskule-Vg1?

 • Rektorane

  • Forventningar

  • « Tette gapet mellom ungdomsskulen-Vg1

  • Fag-læreplanar

  • Utdanningsval - hospitering

  • Arbeidslivskunnskap

  • Fråvær

  • Nettverksarbeid

www.sfj.no


Dialogm te

www.sfj.no


Dialogm te

Prosjektleiar Ny Giv Sissel Espe


Grunnskulepoeng i alle fylka

Grunnskulepoeng i alle fylka

www.sfj.no


Dialogm te

www.sfj.no


Grunnskulepoeng hafs

Grunnskulepoeng - HAFS

www.sfj.no


Karakterpoeng ved inns king

Karakterpoeng ved innsøking

www.sfj.no


Sluttarar p vg1 med ungdomsrett

Sluttarar på Vg1 med ungdomsrett

www.sfj.no


Sluttarar p vg1 med ungdomsrett 2012 2014

Sluttarar på Vg1 med ungdomsrett 2012- 2014

www.sfj.no


Heildagsfr v r ved skulane

Heildagsfråvær ved skulane

www.sfj.no


Timefr v r ved skulane

Timefråvær ved skulane

www.sfj.no


Elevar med arbeidslivsfag kva utdanningsprogram vel dei

Elevar med arbeidslivsfag- kva utdanningsprogram vel dei?

Elevar i Vg1 hausten 2014

www.sfj.no


Framandspr k

Framandspråk

www.sfj.no


 • Login