ระดับหน้าที่ หรือ ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategy) - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 34

 • 1166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ระดับหน้าที่ หรือ ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategy). ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D Strategy) ด้านการปฏิบัติการ (Operations Strategy) ด้านการเงิน (Financial Strategy) ด้านการตลาด (Marketing Strategy) ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Strategy). กลยุทธ์ในระดับต่างๆ. ระดับหน้าที่ (Functional Level )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ระดับหน้าที่ หรือ ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategy)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Functional level strategy

(Functional Level Strategy)


Functional level strategy

 • (R&D Strategy)

 • (Operations Strategy)

 • (Financial Strategy)

 • (Marketing Strategy)

 • (HR Strategy)


Functional level strategy

 • (Functional Level)

 • 5

  • (R&D)

  • (Operations)

  • (Financial)

  • (Marketing)

  • (Human Resource)


Functional level strategy

 • Core Process & Systems Model

 • (Product Development Process)

 • (Demand Management Process)

 • (Order Fulfillment Process)


Functional level strategy

 • (Product Development)


Functional level strategy

 • (Demand Management)

 • (customer satisfaction) (customer value)

 • (attribute)

 • (benefit)

 • (purpose)


Functional level strategy

 • (Order Fulfillment)

 • (standard VS customization)

 • Mass Production Lean Production


Functional level strategy

TQM & CPR

(Total Quality Management & Core Process Re-engineering)

  • (supplier)


Functional level strategy

(Strategy Implementation)


Functional level strategy

1) (Organizational Immune System)

2) (Conflict)

3) (Change)

4)


Functional level strategy

1) (Organizational Immune System)

(status quo) (leader)

2) (Conflict)

(silence cynic & naysayer)

3) (Change)


Functional level strategy

 • 4)


Functional level strategy

INTERVENTION ACTIVITY

ORGANIZATIONAL WORK SETTING

Social

Factors

Physical

Setting

Organizing

Arrangements

Technology

Individual

Behavior

ORGANIZATIONAL OUTCOMES

Individual

Development

Organizational

Performance


Functional level strategy

 • 7S

 • The McKinseys 7-S Framework

 • Strategy

 • Structure

 • Systems

 • Style (style)

 • Staff

 • Shared Value /

 • Skills


Functional level strategy

The McKinsey 7-S Framework

Structure

Strategy

Systems

SHARED

VALUES

Skills

Style

Staff


Functional level strategy

 • ()

  2)

  3)


Functional level strategy

2

Evolutionary

Revolutionary


Functional level strategy

Paradigm

() ( )

 • paradigm


Functional level strategy

(dynamic) paradigm (stable)

(Success Trap)


Functional level strategy

3

 • (Activity Centered)

  : (inputs)

  2) Strategic Planning (/Programming)

  : (outcomes)

  3) (Organizational Learning)

  :


Functional level strategy

2

1) Strategic Planning

/ Programming

2) Organizational Learning


Functional level strategy

1) Strategic Planning evolutionary

Strategic Planning

PPBS (Planning, Programming, Budgeting System)


Functional level strategy

: (stable) (simple) (mature) (inflexible) (Tightly Coupled Operations)

VS


Functional level strategy

2) Organizational Learning

revolutionary evolutionary


Functional level strategy

Mechanistic Organization

Mechanistic Organization

:

:

Organic Organization

(Strategic Planning)


Functional level strategy

 • Discovery

 • Action


 • Login