ข้อมูลทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กรมทางหลวงชนบท - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 1

  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ข้อมูลทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กรมทางหลวงชนบท ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2556 – 12 ตุลาคม 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2556. พื้นที่ประสบอุทกภัย 25 จังหวัด.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ข้อมูลทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กรมทางหลวงชนบท

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5906539

20 2556 12 2556

12 2556

25

11 , 10 , 4 , 17 , 9 , 3 , 6 , 39 , 18 , 25 , 3 , 2 , 11 , 6 , 9 , 23 , 4 , 3 , 2 , 18 , 2 , 40, 3 , 3 , 2

273

241 32

.3029, .3054, .1039, .3003, .4040, .3009, .4057, .4023, .1018, .4023, .3025, .5109, .2006, .2027, .2032, .0001, .2042, .2041, .4014, .4036, .4028, .4025, .3017, .4013, .4044, .4067, .3035, .2002, .2009, .2055,.5043, .3087


  • Login