ČÍSELNÉ MNOŽINY, INTERVALY
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

ČÍSELNÉ MNOŽINY, INTERVALY PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ČÍSELNÉ MNOŽINY, INTERVALY. RNDr. Jiří Kocourek. Označení základních číselných množin:. Množina všech přirozených čísel: Množina všech celých čísel: Množina všech racionálních čísel: Množina všech reálných čísel:. N Z Q R. Označení základních číselných množin:.

Download Presentation

ČÍSELNÉ MNOŽINY, INTERVALY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Seln mno iny intervaly

ČÍSELNÉ MNOŽINY, INTERVALY

RNDr. Jiří Kocourek


Seln mno iny intervaly

Označení základních číselných množin:

Množina všech přirozených čísel:

Množina všech celých čísel:

Množina všech racionálních čísel:

Množina všech reálných čísel:

N

Z

Q

R


Seln mno iny intervaly

Označení základních číselných množin:

Množina všech přirozených čísel:

Množina všech celých čísel:

Množina všech racionálních čísel:

Množina všech reálných čísel:

N

Z

Q

R

Příklady obvyklého značení některých dalších číselných množin:


Seln mno iny intervaly

Číselná osa:

Přímka, jejíž body jsou obrazy reálných čísel. Každému reálnému číslu odpovídá právě jeden obraz na číselné ose; každému bodu číselné osy odpovídá právě jedno reálné číslo.

0

1


Seln mno iny intervaly

Číselná osa:

Přímka, jejíž body jsou obrazy reálných čísel. Každému reálnému číslu odpovídá právě jeden obraz na číselné ose; každému bodu číselné osy odpovídá právě jedno reálné číslo.

– 7

2

3,3

– 0,8

p

15

– 31

5

0

–1

3

1

4

6


Seln mno iny intervaly

Číselná osa:

Přímka, jejíž body jsou obrazy reálných čísel. Každému reálnému číslu odpovídá právě jeden obraz na číselné ose; každému bodu číselné osy odpovídá právě jedno reálné číslo.

Některé podmnožiny množiny reálných čísel lze na číselné ose zobrazit jako úsečku nebo polopřímku (s krajními body nebo bez nich). Takové číselné množiny se nazývají intervaly.


Seln mno iny intervaly

Intervaly

1. Omezené intervaly

Množiny, jejichž obrazem na číselné ose je úsečka.


Seln mno iny intervaly

a

b

Intervaly

1. Omezené intervaly

Množiny, jejichž obrazem na číselné ose je úsečka.

(a, b jsou jistá reálná čísla – krajní body intervalu)

Uzavřený interval:


Seln mno iny intervaly

a

b

a

b

Intervaly

1. Omezené intervaly

Množiny, jejichž obrazem na číselné ose je úsečka.

(a, b jsou jistá reálná čísla – krajní body intervalu)

Uzavřený interval:

Polouzavřený interval:


Seln mno iny intervaly

a

b

a

b

a

b

Intervaly

1. Omezené intervaly

Množiny, jejichž obrazem na číselné ose je úsečka.

(a, b jsou jistá reálná čísla – krajní body intervalu)

Uzavřený interval:

Polouzavřený interval:


Seln mno iny intervaly

a

b

a

b

Intervaly

1. Omezené intervaly

Množiny, jejichž obrazem na číselné ose je úsečka.

(a, b jsou jistá reálná čísla – krajní body intervalu)

Uzavřený interval:

Polouzavřený interval:

a

b

Otevřený interval:

a

b


Seln mno iny intervaly

Intervaly

2. Neomezené intervaly

Množiny, jejichž obrazem na číselné ose je polopřímka.


Seln mno iny intervaly

Intervaly

2. Neomezené intervaly

Množiny, jejichž obrazem na číselné ose je polopřímka.

(a je jisté reálné číslo – krajní bod intervalu)

Polouzavřený interval:

a

a


Seln mno iny intervaly

Intervaly

2. Neomezené intervaly

Množiny, jejichž obrazem na číselné ose je polopřímka.

(a je jisté reálné číslo – krajní bod intervalu)

Polouzavřený interval:

a

a

Otevřený interval:

a

a


Seln mno iny intervaly

Intervaly

2. Neomezené intervaly

Množiny, jejichž obrazem na číselné ose je polopřímka.

(a je jisté reálné číslo – krajní bod intervalu)

Polouzavřený interval:

a

a

Otevřený interval:

a

a

Poznámky: 1. Celou množinu reálných čísel lze rovněž zapsat jako interval:


Seln mno iny intervaly

Intervaly

2. Neomezené intervaly

Množiny, jejichž obrazem na číselné ose je polopřímka.

(a je jisté reálné číslo – krajní bod intervalu)

Polouzavřený interval:

a

a

Otevřený interval:

a

a

Poznámky: 1. Celou množinu reálných čísel lze rovněž zapsat jako interval:

2. Symboly +¥ („plus nekonečno“) a –¥ („mínus nekonečno“) nejsou reálná čísla. Nelze tedy s nimi provádět žádné operace atd.


  • Login