Deklarace nez vislosti
Download
1 / 14

Deklarace nez vislosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Deklarace nezávislosti. a Ústava Spojených států Amerických Martina Chalupová, 7.A. Deklarace nezávislosti. je dokument, kterým Třináct kolonií prohlásilo svou nezávislost na Velké Británii a kterým ospravedlnilo své konání

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Deklarace nez vislosti' - cameo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Deklarace nez vislosti

Deklarace nezávislosti

a

Ústava Spojených států Amerických

Martina Chalupová, 7.A


Deklarace nez vislosti1
Deklarace nezávislosti

 • je dokument, kterým Třináct kolonií prohlásilo svou nezávislost na Velké Británii a kterým ospravedlnilo své konání

 • byla schválena Kontinentálním Kongresem 4. července 1776. Tento den je dnes ve Spojených státech amerických slaven jako Den nezávislosti.


Pozad deklarace
Pozadí deklarace

 • Boje, které propukly roku 1775 v Lexingronu a Concordu jsou označovány jako začátek amerického boje za svobodu.

 • Přestože z počátku panovaly obavy z úplné nezávislosti, brožurka Common Sense (Thomas Pain) dokázala přesvědčit, že úplná nezávislost je jediná cesta, kterou se mají kolonie ubírat.

 • Nezávislost byla přijata 2. června 1776 spolu s Leeovou rezolucí, kterou prezentoval na kongresu Richard Lee z Virgine 7. června 1776.


N vrh a p ijet
Návrh a přijetí

 • 11. června 1776 byla vytvořena komise, skládající se ze zástupců Třináct kolonií, která měla za úkol navrhnout vhodnou Deklaraci zastřešující zmíněnou rezoluci.

 • Thomas Jefferson (zástupce Virginie) se postaral o většinu sepsání deklarace, s pomocí této komise, jeho návrh byl přednesen na Kontinentálním kongresu 1. července 1776.

 • Úplná deklarace byla přepsána na zasedání 4. července 1776 ve vládním domě v Pensylvanii.


Signat i
Signatáři

 • 19. července 1776Kongres nařídil ručně napsat prohlášení, které pak měli delegáti podepsat. Tuto kopii vytvořil Timothy Matlack, asistent v sekretariátu kongresu.

 • Většina vyslanců podepsala deklaraci 2. října 1776 v zeměpisném seřazení kolonií, které zastupovali, od severu k jihu.

 • Někteří vyslanci nebyli přítomni a museli deklaraci podepsat později.

 • Dva vyslanci ji dokonce nikdy nepodepsali.


Koment k textu deklarace
Komentář k textu Deklarace

 • Text Deklarace nezávislosti můžeme rozdělit do pěti oddílů: úvod, preambule, obvinění Jiřího III, nařčení britského lidu a závěr.

 • Preambule - Preambule je podávána jako logické předvedení toho, jak jedno tvrzení vede k jinému. Od prvního tvrzení, že lidé byli stvořeni sobě rovnými, se logickým řetězcem dostáváme k tomu, že existuje právo a odpovědnost za revoluci, když se vláda stane zničujícím elementem lidských práv.

 • Závěr - Signatáři tvrdili, že se kolonie musí oprostit od politických pojítek s Britskou korunou a stát se nezávislými státy. Proto závěr obsahuje, a je jeho jádrem, Leeovu resoluci.


Rozd ly mezi n vrhem a kone nou podobou
Rozdíly mezi návrhem a konečnou podobou

 • Originální návrh Thomase Jeffersona obsahovalnapadení obchodu s otroky, které bylo později odstraněno, stejně jako bylo odstraněnoplno kritik britského lidu a parlamentu.

 • Jeffersonův plán také používal frázi: „neodmyslitelná a nezadatelná práva“, která byla nahrazena frází: „zaručená nezcizitelná práva“.


Historick vlivy
Historické vlivy

 • Deklaraci nezávislosti Spojených států ovlivnila Deklarace nezávislosti Holandské republiky z roku 1581, která se nazývá Přísaha zřeknutí, a Arbroathská deklarace nezávislosti z roku 1320, deklarace nezávislosti Skotského království.

 • Jeffersonovi je také připisován návrh Virginské deklarace práv, která byla přijata roku 1776.


Filosofick pozad
Filosofické pozadí

 • Preambule Deklarace je ovlivněna Osvícenskou filosofií, obsahuje pojmy přírodního práva, sebeurčení a také deismu.

 • Názory a dokonce některé fráze byly přejaty přímo ze spisů anglického filosofa Johna Locka.

 • Dalšími vlivy jsou spisy, které sepsali Wawrzyniec Grzymala Goslicki a Thomas Paine.


Praktick pou it
Praktické použití

 • Někteří historikové se domnívají, že Deklarace byla použitajako nástroj propagandy.

 • Deklarace byla také použita k sjednocení členů Kontinentálního kongresu.

 • Mnozí se obávali, že podepsali něco, co by mohlo být jejich rozsudkem smrti v případě, že by se revoluce nepodařila, a Deklarace podávala jakoukoli možnostrychlého vítězství revoluce za nemožné.


Ovlivn n dal ch dokument
Ovlivnění dalších dokumentů

 • Markýz La Fayette se s výtiskem deklarace později vrátil do Francie, kde roku 1789 pomohl vytvořit francouzské Prohlášení práv člověka a občana.

 • Deklarace obsahuje mnoho základních principů zakládajících otců, které byly zapsány v Ústavě Spojených států.

 • Byla také modelem pro Deklaraci citů, sepsanou roku 1848 v Seneca Falls, která deklarovala první ženská práva.


Stava spojen ch st t americk ch
Ústava Spojených států amerických

 • Ústava Spojených států amerických je nejstarší dochovaná sepsaná ústava na světě a je základním kamenem federace padesáti amerických států, které se připojovaly k unii od roku 1774.

 • Je tvořena sedmi hlavami a sedmadvaceti dodatky, z nichž poslední byl schválen až roku 1991.


Hlavy a dodatky
„Hlavy a dodatky“

 • První hlava se týká moci zákonodárné. Jasně definuje moc Kongresu tvořeného Sněmovnou reprezentantů a Senátem.

 • Hlava druhá se zabývá složkou výkonnou, zaměřuje se hlavně na výsady a pravomoci Prezidenta.

 • Třetí hlava ustanovuje soudy a také soud nejvyšší.

 • Unikátní je, že listina základních práv a svobod není součástí samotné ústavy, ale byla schválena jako prvních deset dodatků k ústavě (schválených 1791), které se v angličtině souhrnně označují jako Bill of Rights.


Konec!Děkuji za pozornost!Zdroje: www.wikipedia.org, www.encyklopedie.seznam.cz, Encyklopedie – Spojené státy Americké, nějaké informace od p. profesora Řeháka


ad