Khoa c ng ngh th ng tin
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. HỆ THỐNG THÔNG TIN. NỘI DUNG. Giới thiệu chung Chương trình đào tạo Việc học Hệ thống thông tin Lĩnh vực , Công việc. Giới thiệu chung. Một số khái niệm. Hệ thống thông tin là gì ? Sự kết hợp : phần cứng , phần mềm , mạng truyền thông .

Download Presentation

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ THỐNG THÔNG TIN


NỘI DUNG

 • Giớithiệuchung

 • Chươngtrìnhđàotạo

 • ViệchọcHệthốngthôngtin

 • Lĩnhvực, Côngviệc


Giớithiệuchung


Mộtsốkháiniệm

 • Hệthốngthông tin làgì?

  • Sựkếthợp: phầncứng, phầnmềm, mạngtruyềnthông.

  • Mụcđích: Thu thập, xửlý, phânphốicácdữliệu, thông tin, tri thức.

 • Bốicảnhhiện nay:

  • Kinhtế tri thức, toàncầu

  • Côngnghệkĩthuật

  • Hạtầng, chấtlượngmạng

   Hệthốngthông tin làtấtyếu.


Giớithiệuchung

 • Quytrìnhpháttriểnphầnmềm

 • Hệthốngthông tin vàCôngnghệphầnmềm.


Chươngtrìnhđàotạo


Kiếnthứcđạtđược

 • Tàinguyêncủahệthốngthông tin.

 • Qui trìnhxâydựnghệthốngthông tin.

 • Kĩthuật, côngnghệxâydựnghệthốngthông tin.

 • Mộtsốhệthốngthông tin thôngdụnghiện nay.


Cácmôncơsởvàchuyênngành

 • Công nghệ phần mềm

 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 • Phân tích thiết kế hướng đối tượng

 • Kế toán tài chính đại cương

 • Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 • Thương mại điện tử và ứng dụng

 • Hệ thống thông tin doanh nghiệp


Cácmôntựchọn

 • Thiết kế giao diện

 • Hệ điều hành mã nguồn mở

 • Công nghệ XML & ứng dụng

 • Quản lý dự án phần mềm

 • Kiểm định phần mềm

 • Quản trị mạng

 • Xây dựng phần mềm theo mô hình phân lớp

 • Lập trình mạng

 • Kĩ thuật lập trình trên thiết bị di động


Cáchướngnghiêncứuđềtài

 • Cácphươngphápphântích, thiếtkếhệthốngtiêntiến.

 • Pháttriển, tốiưuhóacáchệCơsởdữliệu.

 • Cáchệthốngthông tin trợgiúpquảnlý.

 • Cáchệthống E-learning, thươngmạiđiệntử.

 • Cáchệthốngthông tin trợgiúpraquyếtđịnh.

 • Cáchệthốngthông tin tíchhợp.


HọcHệthốngthông tin


Khó hay dễ?

 • CNTT làlĩnhvựcthayđổi, pháttriểnrấtnhanh.

 • Nghiệpvụ, hoạtđộngcủatổchứcluônbiếnđổi.

 • Cầnkiếnthứcnềntảngvànghiệpvụrấtrộng.

 • Mangtínhchấttrừutượng.

 • Ngoạingữlàcôngcụthiếtyếu


Phươngpháphọc

 • Chămchỉhọctập.

 • Tựnghiêncứu, tìmhiểucáckiếnthứcmới.

 • Ngoàiracầnrènluyệncáckĩnăngmềm:

  • Kĩnănggiaotiếp

  • Kĩnănglàmviệcnhóm

  • Kĩnăngthuyếttrình


Lĩnhvực, Côngviệc


Tổchứccơbảncủadựánphầnmềm

 • Trưởngdựán

 • Phântíchviên

 • Lậptrìnhviên

 • Thiếtkếđồhọa, giaodiện

 • Kiểmthửviên


Cáclĩnhvựclàmviệc

Phân tích nghiệp vụ

Quản lý

Quản trị CSDL

Tư vấn

Quản lý dự án

Đào tạo

Phântíchhệthống

Phát triển hệ thống

Hỗ trợ khách hàng

Nghiên cứu


Côngviệc

 • Khôngdễkiếmviệcđúngchuyênmôn

 • Nhưngkhôngquákhónếu:

  • Vữngchuyênmôn

  • Ngoạingữtươngđối

  • Cáckĩnăngmềmtốt

  • Năngđộngtrongcôngviệc


Thank you!

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN


 • Login