Erfaringer med energiledelse
Download
1 / 22

Erfaringer med Energiledelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

Erfaringer med Energiledelse. Norske Skog Saugbrugs Pål Robert Lystad 24 oktober 2013. Norske Skog Saugbrugs AS. Etablert som sagbruk i 1859 Kontinuerlig industriell virksomhet frem til i dag Del av Norske Skog konsernet fra 1989

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Erfaringer med Energiledelse' - camdyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erfaringer med energiledelse

Erfaringer med Energiledelse

Norske Skog Saugbrugs

Pål Robert Lystad

24 oktober 2013


Norske skog saugbrugs as
Norske Skog Saugbrugs AS

Etablert som sagbruk i 1859

Kontinuerlig industriell virksomhet frem til i dag

Del av Norske Skog konsernet fra 1989

Selvstendig forretningsenhet, med fullt resultat ansvar fra 2011

Europas tredje største produsent av magasinpapir etter StoraEnso og UPM, 100% eksport

Nøkkeltall

700.000 m3 gran pr.år

1400 GWh elektrisk kraft pr. år

800 GWh termisk kraft pr. år

530 ansatte og omsetning 2.3 Milliarder NOK


150 r med sammenhengende omstilling
150 år med sammenhengende omstilling

1859-1983: Sagbruk

1889-DD: Mekanisk fiberproduksjon

1907 og 1955 Vannkraftstasjoner (solgt til Akershus Kraft i 2003)

1908-1991: Kjemisk cellulose produksjon

1924-1952: Ankers papirfabrikk (avis og kartong)

1915-1981: Papirmaskin 1 (avispapir, bokpapir, magasinpapir)

1916-1980: Papirmaskin 2 (Trefritt papir, kunstrykk papir)

1929-1977: Papirmaskin 3 (Skrive og trykkpapir)

1955-1991: 2. generasjon bioetanol

1963-DD: Papirmaskin 4 (magasin papir)

1968-DD: Papirmaskin 5 (magasin papir)

1993-DD: Papirmaskin 6 (magasin papir)

2003-2007 ”Prosjekt 620” Oppgradering av TMP2/PM 6 (800 MNOK)

2013: Utvidelse av TMP2, nedleggelse tresliperi (200 MNOK)

2013-2015: ”Saugbrugs 450”, Kostnadsreduksjonsprogram, 500 MNOK

2013: Utvidet produksjon biogass,.forstudie igangsattHvorfor fokus p energi
Hvorfor fokus på energi?

 • Energi er en betydelig kostnadsfaktor (20%)ved vår papirproduksjon


Energiledelse ved saugbrugs
Energiledelse ved Saugbrugs

 • Før 2006

  • Fokus på energioppfølging

  • Deltagelse i Bransjenettverk etc.

  • Dedikerte energiressurser i organisasjonen

 • PFE (Program for Energieffektivisering)

  • Avtale med NVE om fortsatt fritak for el-avgift

   • Montydirektivet - Stortingsbeslutning

  • Undertegnet i september 2005

  • Norske Skog Saugbrugs forpliktelser

   • Sertifisert Energiledelsessystem innen sept.06

   • Tiltaksliste med El-effektiviserende prosjekter med PB<3 år

   • Rutiner for innkjøp av el-krevende utstyr (TCO-beregninger)


Fremdriftsplan ved sertifisering av SS627750 EnergiledelseSystemoppbygning, implementering og sertifisering

 • Implementeringsfasen inkluderte:

  • Info til ansatte via intranett

  • Opplæring energiledelse og spesifikk energiopplæring

  • Tatt i bruk dokumenterte rutiner

  • Mål- og handlingsplaner, Performance management (KPI) innført og kjent

  • Internrevisjon

  • Ledelsens gjennomgåelse

  • Korrigering av evt. funn som Veritas ga tilbakemelding om i status gjennomgangen.

 • Ressursbehov

  • Ca 2-3 årsverk (ulikt behov avhengig av bedriftens størrelse)

Uke 30 2005

Uke 7 2006

Uke 17 2006

Uke 26 2006

Avvik og observasjoner behandlet og lukket

Oppstart

Systemoppbygning

Status gjennomgang m/DNV

Implementeringsfase

Hovedrevisjon

m/DNV


Modell for styringssystem
Modell for Styringssystem

 • Planlegg: Fastsette mål og metode

 • Utfør: Opplæring og gjennomføring av jobb som planlagt

 • Kontroller: Sjekke resultat og sammenligne med mål, identifisere ev. avvik.

 • Korriger: Hvis det er avvik: fastsette korrigerende tiltak. Skille på symptom og årsak. 1. prioritet: finne og forhindre at feil oppstår. Deretter rette opp feil som allerede har skjedd.


Energy management reporting

Mill KPI’s

Dep. KPIs, Energy

Operating parameters, Energy

Energy ManagementReporting

System

Role

Mill manager

Performance

Management

Production Manager

Operating systems

(Drop)

Operators with

influence on EnergyGjennomf ring utfordringer
Gjennomføring / utfordringer

 • Hvor er det viktigst å legge inn ressurser?


Forankring hos ledelsen

Forankring hos ledelsen ->

fokus på prosessenGjennomf ring utfordringer1
Gjennomføring / utfordringer

 • Kartlegging av energiaspekter

  • Hva er viktigst – hvor skal vi starte?

  • Hvor er fabrikkens energisluk, hvor store er de, hva kan vi gjøre noe med?

 • Målinger

  • Skal vi styre, må vi måle – hvor skal vi måle?

  • Har vi de nødvendige målinger?

  • Er kvaliteten må målingene god nok?
Gjennomf ring utfordringer2
Gjennomføring / utfordringer

 • Opplæring og forankring hos de ansatte

  • Ulike nivåer på opplæring (Nøkkelpersoner)

 • KPI’er og styringsparametre

  • Hvordan nå ut til alle som er berørt

  • Eierskap til prosessen – mitt bidrag teller

  • Måling og definisjon av egnete KPI’erGjennomf ring utfordringer3
Gjennomføring / utfordringer

 • Kontinuerlig forbedring

  • Energi er ”kun” en støtteprosess

  • Tradisjonelt har fokus kun vært på produktkvalitet og tonnasje

  • Endringer i kvalitetsparametre på produkt kan påvirke energimål


Erfaringer hva gir energiledelsessystemet oss
ErfaringerHva gir energiledelsessystemet oss?

 • Energiledelsessystemet er et verktøy til å opprettholde kontinuerlig fokus på energi

  • Periodiske eksterne revisjoner gir et positivt hjelpemiddel til kontinuerlig forbedring

 • Et sertifisert energiledelsessystem bidrar til at:

  • vi lettere kan kontrollere energibruken

  • energibruken blir mer bevisst planlagt og strukturert

  • vi sparer kostnader

  • Mindre utslipp av CO2 og andre miljøpåvirkendegasser

 • Planlegging, bedre drifts- og vedlikeholdsrutiner, rutiner for innkjøp og prosjektering kan minske energiforbruket og dermed redusere energikostnader.

 • At vi konsekvent og kontinuerlig forbedrer våre rutiner og vurderer tiltak for å oppdage nye forbedringsmuligheter -> mer effektiv energibruk.

 • Fra miljøprofil – til miljø- og energiprofil

 • Økt kunnskap og kompetanse om eget energibrukad