biotechnology applied in animal breeding
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biotechnology applied in animal breeding

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Biotechnology applied in animal breeding - PowerPoint PPT Presentation


 • 407 Views
 • Uploaded on

Biotechnology applied in animal breeding. เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์. Breeding objectives. Where to go?. How to get there?. Traits measurements Milk, growth, carcass, fertility Males vs females. Estimation of breeding value Phenotype Pedigree BLUP Genetic marker. DNA technology.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Biotechnology applied in animal breeding' - camdyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์

breeding objectives
Breedingobjectives

Where to go?

How to get there?

 • Traits measurements
  • Milk, growth, carcass, fertility
  • Males vs females
 • Estimation of breeding value
  • Phenotype
  • Pedigree
  • BLUP
  • Genetic marker
 • DNA technology
 • Reproductive technology

Selection

Mating

biotechnology in animal breeding
Biotechnology in Animal Breeding
 • DNA technology
  • Gene recombination
  • Genetic engineering
  • Genetic markers
  • Genetic maps
  • DNA fingerprint
 • Reproductive technology
  • MOET
  • IVM, IVF
  • Embryo sexing
  • Nuclear transplantation
gene selecting
Gene selecting
 • Isolation of DNA (gene selecting I)

Objective

- ค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะจากดีเอ็นเอ

หลักการ

  • DNA extraction จากเลือด หรือเนื้อเยื่อ
  • DNA library (จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล)
  • DNA sequencing (หาลำดับเบส)
  • Gene synthesis หรือ gene cloning in vector
  • Gene purification (แยกยีนที่คัดเลือกได้)
slide6

DNA

Transcription

RNA

Protein

 • Isolation of mRNA (gene selecting II)

หลักการ

  • Synthesis complementary DNA (cDNA) from mRNA or protein
  • DNA cloning
  • Gene purification

Reverse transcriptase

Translation

gene recombination
Gene recombination
 • เป็นการรวมตัวกันของยีน
 • Genetic engineering

เลือกยีน

ตัดชิ้นยีนที่ต้องการ

ใส่ฝากในเซลล์สิ่งมีชีวิต

เช่น แบคทีเรีย. เซลล์ไข่, และ sperm

slide8

Researchers in the UK report that they have developed chickens that are genetically modified to prevent them spreading bird flu.

(Credit: Image courtesy of University of Cambridge)

gene marker association
Gene Marker Association

Candidate genes for growth and carcass

GHSR = Ghrelin receptor

IGF-I = Insulin like growth factor I

cGH = chicken

IGFBP2 = IGF binding protein II

Significant effect of IGF1 for EBV were found

Table: LSM for IGF1 genotype in CHEE

 A

C

marker assisted selection in tic
Marker Assisted Selection in TIC

Selection Index

MAS

Genotyping and

Selection vIGF1 – allele A

Selection HSP70 – C1C2

Avoiding HSP70 – M1M2

halothane gene pcr
การตรวจสอบหา halothanegene ในสุกรโดยใช้ เทคนิค PCR

Porcine stress syndrome

M NN nnnnnnnnnnnnnnnnNnNNNnNnnnnnnn

ภาพการตรวจสอบหา Halothane gene ในสุกรโดยที่

NN คือสุกรปกติ ,

Nnคือสุกรที่เป็นพาหะ

nnคือสุกรที่มี Halothane

slide12

Double muscling in cattle due to mutations in the myostatin gene

Mutations that reduce the production of functional myostatin (MSTN) lead to an overgrowth of muscle tissue

Belgian Blue bull showing the double muscling phenotype

slide13

Impacts of the footrot gene-marker test on New Zealand sheep farming

Footrot is a disease that costs New Zealand sheep farmers over $80 million a year to treat. Selective breeding using a Footrot Gene-Marker Test (FGMT) could significantly reduce the amount of footrot on farms.

In 1997, Dr Jon Hickford and a team of researchers at Lincoln University isolated a gene that was linked to susceptibility or resistance to footrot. The scientists used their discovery to develop the Footrot Gene-Marker Test (FGMT) for use on farms.

slide14

Genetic maps

 • A genetic map is a representation of the genes on a chromosome arrayed in linear order w ith distances between loci expressed as percent recombination (map units, centimorgans). Also called a linkage map.
dna fingerprint
DNA fingerprint
 • เอกลักษณ์ทางพันธุกรรม
 • เป็นเทคโนโลยีที่นำมาศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม หรือตรวจสอบพันธุ์ประวัติ

1

2

3

4

slide18
เทคนิค PCR
 • เป็นเทคนิคการเพิ่มชิ้นยีน(หรือดีเอ็นเอ) ที่ต้องการด้วยเครื่องมือเฉพาะเรียกThermal cycler (นิยมเรียกง่ายๆว่าเครื่อง PCR)
slide19

PCR-RFLP

 • ขั้นตอนที่ 1 ตรวจหายีนที่ต้องการจาก DNA ของสัตว์ด้วยวิธี PCR
 • ขั้นตอนที่ 2 นำยีนที่ได้มาตัดด้วยเอ็นไซม์ สัตว์ปกติ/ไม่ปกติ จะได้รูปแบบต่างกัน
slide20

มียีนเครียดแฝงอยู่

ปกติ

เครียดง่าย

ตรวจสอบยีนต้านทานโรค/ความผิดปกติทางพันธุกรรมตรวจสอบยีนต้านทานโรค/ความผิดปกติทางพันธุกรรม

ยีนเครียดในสุกร

สัตว์ปกติ/เครียดง่าย เมื่อใช้เอ็นไซม์ตัดแล้วจะได้รูปแบบต่างกัน

N = ปกติ

n = เครียดง่าย

600bp

400bp

200bp

Nn

NN

Nn

Nn

nn

nn

NN

NN

Nn

NN

Nn

nn

nn

nn

Nn

nn

slide21
ยีนที่มีการศึกษาและทดสอบแล้วยีนที่มีการศึกษาและทดสอบแล้ว
 • HAL Halothane gene (ยีนเครียดในสุกร)
 • IGF2(%เนื้อแดง)
 • Estrogen Receptor (ยีนลูกดกในสุกร)
 • MC4R (%ซากสุกร)
 • Napole(นุ่มเนื้อในสุกร)
 • BoLA(ยีนต้านทานโรคเต้านมอักเสบ)
 • Kappa casein gene (ยีนโปรตีนและน้ำนม)
slide22

1% Chr.w

QTL linked marker

SSC1 MARBLING

Line-Cross

QTL position

4.5

4.0

3.5

-logP

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

cM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

marker ที่ควรนำไปใช้

ในการคัดเลือก

= gene marker

genetic diversity
Genetic diversity
 • การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 • Phylogenetic tree
 • Dendogram
reproductive technology
Reproductive Technology
 • Artificial Insemination (A.I.)
 • Embryo Transfer and Related Technology
  • MOET
  • IVMandIVF
 • Cryopreservativeof embryo and oocyte
 • Sex Control
  • Embryo sexing
  • Sperm sexing
 • Cloning
  • Nuclear transplantation
  • Embryo splitting
slide27

Artificial insemination

เพิ่มความก้าวหน้าทางพันธุกรรม(G)

ผ่านทางพ่อพันธุ์เป็นหลัก

slide29

Embryo transfer

 • เป็นการนำตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างตัวอสุจิของพ่อพันธุ์และไข่ของแม่พันธุ์ที่คัดเลือกไว้แล้วเก็บออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์ และนำไปฝากใส่ไว้ให้เติบโตในมดลูกของตัวเมียอีกตัวหนึ่งจนคลอด
slide30

เทคนิค Multiple Ovulation and Embryo Transfer (MOET)

(Donor) (Recipient)

1. Superovulation

2. Manipulation of estrous

3. A.I.

4. Embryo recoveryManipulation of estrous

Embryo Transfer

Pregnant

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการย้ายฝากตัวอ่อนในสัตว์

slide31

ตัวให้

X

ตัวรับ

Multiple Ovulation and Embryo Transfer (MOET)

slide32

Cloning

กระบวนการสร้างสิ่งที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันกับสิ่งที่มีอยู่ก่อน

ทำได้ 2 วิธี ได้แก่

1. การแยกเซลล์หรือตัดแบ่งตัวอ่อนในระยะก่อนการฝังตัว (blastomere separation or embryo bisection)

2. การย้ายฝากนิวเคลียส (nuclear transfer or nuclear transplantation)  

recombinant hormone
Recombinant Hormone
 • Peptide Hormone ที่สร้างโดยใช้กระบวนการ genetic engineering ตัดต่อยีนลงในในแบคทีเรีย (E.coli) จากนั้นให้แบบทีเรียเป็นตัวผลิตให้
 • เช่น Bovine Growth hormone (Bovine somatotropin, BST)
 • ฉีดให้โคนมเดือนละ 2 ครั้ง ช่วยเพิ่มน้ำนม
steps in the ivf et processes
Steps in the IVF-ET Processes

2. normally fertilized eggs will have 2 nuclei in the center, one from the egg and one from the sperm.

3. the best quality embryos will have 8 cells.

1. the sperm are physically injected into egg

4. compacted embryos on day 3.

6. embryos that have continued development in culture and have developed to the blastocyst stage may be frozen.

5. development should be at the blastocyst stage

ที่มา : www.stronghealth.com/.../ ivf/phototour.cfm

slide36

ข้อดี ของการย้ายฝากตัวอ่อน

- ทำให้ได้ลูกจากแม่พันธุ์ชั้นเยี่ยมมากขึ้น - ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกแม่พันธุ์

- ไม่เสี่ยงต่อการนำโรคเข้าฟาร์ม

- สามารถเก็บตัวอ่อนแช่แข็งไว้ใช้ในอนาคตได้

 • จุดด้อย ของการย้ายฝากตัวอ่อน

- ทำได้ยากกว่าและแพงกว่าการผสมเทียม

- ตัวอ่อนได้รับผลจากแม่รับฝากที่แตกต่างกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

slide37

ข้อได้เปรียบของการปฏิสนธิในหลอดแก้ว กับการย้ายฝากตัวอ่อนธรรมดา

 • ได้ลูกมากกว่า เพราะเก็บไข่ได้บ่อยกว่า
 • สามารถเก็บไข่จากรังไข่ของตัวเมียที่เพิ่งตายมาใช้ได้
 • สามารถลด generation interval ลงได้ โดยการเก็บไข่จากตัวเมียก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์
cryopreservative of embryo and oocyte
Cryopreservative of embryo and oocyte การแช่แข็งตัวอ่อนและไข่
 • เป็นวิธีการแช่แข็ง (freezing)ตัวอ่อนและไข่ที่อุณหภูมิต่ำ (-196 C)
 • เทคนิคนี้มีความสำคัญมากในการเก็บรักษาตัวอ่อน หรือเชื้อพันธุ์สัตว์ให้คงสภาพมีชีวิต จนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
sex control
Sex Control
 • Sexing sperm
  • Flow cytrometer
  • แยกโครโมโซม
  • X,Y ก่อนที่จะนำไปผสมกับไข่เพื่อให้ ได้ลูกที่มีเพศตามที่สนใจ
slide40

Sexing Embryo

  • ตัดแบ่งบางส่วนของ embryo มาตรวจเช็คเพศด้วยเครื่องมือ PCR
slide42

Embryo splitting

คือการตัดแยกคัพภะ (ก่อนระยะฝังตัว)

ออกเป็น 2 ส่วนทำให้ได้ identical twin เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ embryo transfer

slide43

Nuclear Transplantation

- เอา nucleus ของไข่ออกนำ cell จาก embryo หรือเนื้อเยื่ออื่นมาใส่แทน- ทำให้ได้สัตว์ที่มีลักษณะปรากฏเหมือนกันเป็นจำนวนมาก

- ทำให้ genetic variation ของประชากรลดลง

nuclear transplantation
Nuclear transplantation

การย้ายฝากนิวเคลียส

แกะหน้าขาว

ปี 2543.. ประเทศไทยได้ลูกโคแบงกัส จากการโคลนนิ่ง ตัวแรก ชื่อ “อิง”

slide45

ผลจากการใช้เทคโนโลยี ...

ความผันแปรทางพันธุกรรมของสัตว์เลี้ยงจะลดน้อยลงเนื่องจาก

- เน้นความสม่ำเสมอของสัตว์- ใช้พ่อพันธุ์น้อยตัว- สัตว์เลี้ยงมาจากบริษัทผู้ปรับปรุงไม่กี่ราย- จำนวนพันธุ์สัตว์ลดน้อยลง- มีแนวโน้มใช้การทำโคลนนิ่งมากขึ้น

slide46
แนวทางการรักษาความผันแปรทางพันธุกรรมไว้ใช้ในอนาคตแนวทางการรักษาความผันแปรทางพันธุกรรมไว้ใช้ในอนาคต

-หาช่องทางการใช้ประโยชน์ใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรยังคงเลี้ยงต่อไป- เลี้ยงไว้ในสถานีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์- ผสมข้ามกับสัตว์ในพันธุ์ที่ยังนิยมเลี้ยงอยู่- เก็บรักษาอสุจิไข่คัพภะหรือเซลล์ไว้ในสภาพเยือกแข็ง

slide47

Ethical issues in animal biotechnology

Animal rights

- Recent action to allow animals to be patented reinforces the idea of animals as human property, rather than beings in their own right.

slide48

Animal welfare - Modern pigs have been bred to grow extra fast - some breeds now grow too fast for their hearts, causing discomfort when animals are too active - Broiler chickens are bred to grow fast - some now grow too fast for their legs

Transgenic animals and religious food laws

- Transgenic animals pose problems for religions that restrict the foods that their believers can eat, since they may produce animals that appear to be one species, but contain some elements of a forbidden species.

ad