Oslovování nových klientů, motivace stávajících
Download
1 / 13

Oslovování nových klientů, motivace stávajících Reorganizace cílové skupiny –Zuzana, Šárka (ŠpT) - PowerPoint PPT Presentation


  • 145 Views
  • Uploaded on

Oslovování nových klientů, motivace stávajících Reorganizace cílové skupiny –Zuzana, Šárka (ŠpT). Oslovování nových klientů – v terénu, při venkovních akcích (Áčko). TERÉN. Oslovovali jsme lidi od 13 do 26ti. S sebou:  volnočasovky (diabolo, hakisak, karty, míče…)  vizitky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Oslovování nových klientů, motivace stávajících Reorganizace cílové skupiny –Zuzana, Šárka (ŠpT)' - camden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Oslovování nových klientů, motivace stávajících

Reorganizace cílové skupiny –Zuzana, Šárka (ŠpT)


Oslovování nových klientů – v terénu, při venkovních akcích (Áčko)

TERÉN

Oslovovali jsme lidi od 13 do 26ti

S sebou: volnočasovky (diabolo, hakisak, karty, míče…)

 vizitky

 ústní info

Potencionální klienty jsme vyhledávali na typických místech:

 parky, sídliště, typy od streeťáků

Snažili jsme se se všemi ,,udržovat kontakt“

Začalo nám chodit asi 8 lidí, kteří klasicky snowbowlem přivedli asi dalších 15 lidí, i z jiných part, nebo děcek, co už jsme předtím oslovili.


VENKOVNÍ AKCE venkovních akcích (Áčko)

Chrudim street meeting No.2

zviditelnění a ztransparentnění naší služby

vysvětlovat lidem, co jdou kolem a mají o to zájem, co děláme, s kým pracujeme, co můžeme jim/jejím dětem nabídnout, prostě komplexně představit službu

Akce informačního charakteru

Festival Yanderov

Bambiriáda

Infostánky,zázemí pro klienty

Filmový klub v Agoře

Roční projekt pracovníků NZDM Áčko + STW

Promítání dokumentárních filmů pro veřejnost

Co se neosvědčilo:

 dny otevřených dveří, danceworkshopy


Akce NZDM Futur venkovních akcích (Áčko)

VEŘEJNÉ AKCE

Veřejné diskotéky v Agoře

plakátek na dveřích

jeden pracovník aktivně oslovuje

vizitka, ústní info

ŠKOLY

a)spolupráce na dlouhodobé podpoře klientů v oblasti zvládání školních nároků a jejich přípravě do školy

b) dlouhodobý program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů (ZŠ, SpZŠ)

c) prezentace nízkoprahových služeb (NZDM Futur)

většinou určena 2. Stupni ZŠ nebo 1. Ročníku na SŠ ( záleží na cílovce klubu)

interaktivní formou, max na 60 minut

realizace nelépe přímo na klubu v dopoledních hodinách ( mimo klub), popřípadě ve škole

omezený počet účastníků (cca 15)

dále je možno službu v krátkosti představit při preventivně/zážitkových aktivitách na klubu nebo ve škole bud na začátku nebo na konci programu

Program:

vysvětlení principů nízkoprahovosti

čekárna na dospělost

volná zábava


Mezi nejoblíbenější akce na Futuru se řadí venkovních akcích (Áčko):

diskotéky,super star (talent manie),nocovačky, holčičí / klučičí odpo, výlety ( turnaje v různých hrách – fotbla,florbal,..)

Pořadatelem jsou pracovníci nebo klienti.

POŘADATEL KLIENT

musí mít sepsanou smlouvu s klubem

po skončení akce pořadatel pomáhá s úklidem

sepíše s pracovníkem plánovačku na akci

pořadatelé se scházejí minimálně půl hodiny před akcí s pracovníky

POŘADATEL KLUB

zmapování poptávky vytvoří letáček a informuje klienty o této akci

vytvoří přihlášku s každým klientem by měla být sepsána plánovačka

každý klient musí mít s sebou minimálně kartičku zdravotní pojišťovny

v případě nocovačky se na začátku pracovník ověřuje telefonátem, zda-li zákonní zástupci o této akci vědí + podá potřebné informace

na začátku je důležité vymezení pravidel a případných sankcí + popis programu a možnosti jeho změny

Na konci každé akce dochází k jejímu zhodnocení ústní nebo písemnou formou např. vyplnění malého dotazníčku, zodpovězení na několik otázek, aj.


POBYTOVÉ AKCE venkovních akcích (Áčko)

vícedenní

potvrzení o bezinfekčnosti

seznam užívaných léků

za jakých podmínek klient předčasně ukončuje pobyt

WORKSHOPY

většinou jsou plánované nebo spontánní

plánované jsou ovlivňovány obdobím

na tyto akce není sepisována plánovačka a nevyžaduje se přihláška

U všech těchto akcí nabízíme spolupráci našim dobrovolníkům. Každý dobrovolník má možnost si na klubu zkusit vést nějaké vyrábění, workshop, aj.

Stává se organizátorem celé akce – má na starosti propagaci, přípravu věcí, nastavení pravidel,aj. Všechny tyto akce jsou dopředu konzultovány s určeným pracovníkem.


Akce NZDM Áčko venkovních akcích (Áčko)

Také klientské, nebo pořadatelem jsme my

Klientské:

promítání, turnaje

Co pořádáme my:

promítání s besedou

nocovačky

wokshopy (výroba čaringy, malování na sklo…)

music afternoon

sexy hrátky


PREV TÉMATA venkovních akcích (Áčko)

Drogy, policistky – na Futuru jsou nejoblíbenější témata: drogy a alkohol, vztahy a sex

děcka mají na klubu preventivní kapsáře

jsou průběžně aktualizovány např. tisk nějakého aktuálního článku,aj.

děláme preventivní 3 měsíce, kdy jede jedno téma, které je rozvěšené na klubu ( předem stanovený harmonogram) + aktuálně reagujeme na potřeby klientů ( např. téma coffeshop) – cílené aktivity na toto téma např. nocovačka, beseda, …


REORGANIZACE CS venkovních akcích (Áčko)

  • monitoring – co nejvíc!!!

     změnit nabídku

  •  otevírací doba, rozložení služby

  •  KOMout – PR, školy, úřady, donátoři, video

MOTIVACE STÁVAJÍCÍCH

 co umí, to je zaujme!!!(proč ne na flootbal – bojí se, že ukáže, že není až zas takovej kápo, neví co od toho čekat)

 jsou přehlcený (školy, NZDM…)

 motivace k pořádání akcí


HRAJEME SI venkovních akcích (Áčko)

25 000 město

rómské lokality, subkulturní skupiny…

2 nízkopraháče (jeden zaměřen na rómskou komunitu + jejich kamarády, druhý 13-26 v nepříznivé životní situaci)

? Jak odlišit cílovku u obou klubů – definice CS

? výhody a nevýhody překryvu cílovek

? rozdíly Romové /ne (v potřebách, životním stylu…)

? S čím chodí klienti jakého klubu (zakázka na klubu)

? Jak komunikovat s klienty druhého klubu, co můžou u nás atd.?


Děkujeme za pozornost!! venkovních akcích (Áčko)


ad