Direnişten
Download
1 / 21

Direnişten önce ve sonra değişen ruh halleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Direnişten önce ve sonra değişen ruh halleri TODAP ATÖLYE ÇALIŞMASI Aylin ÜLKÜMEN Deniz AKYIL Deniz ŞİMŞEK Eser SANDIKCI Uğur SEZER Yusuf ÖNTAŞ YER: Taksim Gezi Parkı TARİH: Haziran 2013. TODAP kimdir ve neden gezi direnişine katıldı? .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Direnişten önce ve sonra değişen ruh halleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Direni ten nce ve sonra de i en ruh halleri

Direnişten

önce

ve

sonra

değişen ruh halleri

TODAP ATÖLYE ÇALIŞMASI

Aylin ÜLKÜMEN

Deniz AKYIL

Deniz ŞİMŞEK

Eser SANDIKCI

Uğur SEZER

Yusuf ÖNTAŞ

YER: Taksim Gezi Parkı

TARİH: Haziran 2013


Todap kimdir ve neden gezi direni ine kat ld

TODAP kimdir ve neden gezi direnişine katıldı?

 • TODAP’ın amacı, psikologların ve psikoloji öğrencilerinin eşitlikçi, özgürlükçü ve kardeşlikten yana bir toplumsal dayanışma ekseninde mesleki örgütlenmesini sağlayarak, psikoloji teori ve pratiğinin eleştirisi ve yeniden üretimi yönünde çalışmalar yapmaktır.


Denek de il m ttefik

Denek değil müttefik

 • Topluluklara kendi araştırma amaçlarının peşine düşecekleri alanlar olarak bakmak yerine, eleştirel psikologlar değişim için mücadele veren gruplarla ittifak kurar; uzmanlık ve bilgilerini bu yolda nasıl kullanabileceklerini öğrenmeye çalışır.


Todap ve direni hareketleri ile ittifak

Todap ve Direniş hareketleri ile ittifak

“Irk ayrımcılığına, devlet şiddetine ve toplumsal, siyasi ve ekonomik eşitsizliğin çeşitli biçimlerine karşı mücadele eden “direniş hareketleri” ile ittifak kuran bir eleştirel psikoloji anlayışı tahayyül ediyoruz.”

Steinitz ve Mishler


Kat l mc eylem ara t rmas

Katılımcı eylem araştırması

 • Katılımcı eylem araştırmaları ve katılımcıların hayatlarının anlam ifade etmesini sağlamaya çalışan ve etkin failler olarak ele alan diğer yaklaşımlar, psikologları laboratuarlardan çıkartarak, resmi araştırma biçimlerinin dışında arayışlara yöneltti.


Direni in znesi olmak

Direnişin öznesi olmak

“Biz

toplumsal kontrolün

değil,

toplumsal değişimin failleri olmak istiyoruz.”


Toplumsal adalet ve insan refah

Toplumsal adalet ve insan refahı

 • “Eleştirel psikolojinin anaakım psikolojiden temel ayrımı “toplumsal adalet ve insan refahı”na verdiği önceliktir.”

  Fox ve Priletensky


Gen bir adam n meslek se imi zerine d nceleri

“Genç bir adamın meslek seçimi üzerine düşünceleri”

 • Meslek seçimi yapılırken iki unsur göz önünde bulundurulmalı: Toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi ve bizim manevi yönden gelişmemiz. Bunların ikisi birbiriyle çatışmamalı; birisi diğerini yok etmemeli. Birey ancak gelişmiş bir toplum içerisinde ciddi gelişmeler, yükselmeler gösterebilir.Mükemmel bir birey; ancak mükemmel bir toplum içerisinde yetişebilir. Eğer kişi sadece kendisi için çalışırsa ünlü bir bilim adamı, büyük bir düşünür, çok iyi bir şair olabilir; ama mükemmel bir insan olamaz.Tarih ancak ortak çıkarlar için çalışmış insanların yüceliğini kabul eder.En mutlu insan, en fazla sayıda insanı mutlu eden insandır. Din bile bize şunları söylüyor: ''Mükemmellik, insanın kendisini toplum için feda etmesidir'', buna kim karşı çıkabilir ki?Eğer toplumun refahı için en iyi mesleği seçmişsek, zorlukları bizi korkutamaz.Çünkü bu, birimizin hepimiz için var olmasıdır.Ancak o zaman küçük bencil mutluluklarımızdan kurtulacağız.Zavallı ümitlere bel bağlamayacağız.Bizim mutluluğumuz milyonların mutluluğu olacak; yaptıklarımız ise büyük bir başlangıcın temeli.

  • Karl Marx


Steinitz ve mishler psikolojinin

Steinitz ve Mishler;Psikolojinin

nötr,

objektif

ve

bilimsel

bir disiplin olduğuna yönelik sık karşılaşılan iddiaya karşı,

eylemci

ve

partizan

bir psikoloji anlayışını öne çıkarıyoruz.


Direni ten nce ve sonra de i en ruh halleri

Direnişten

önce

ve

sonra

değişen ruh halleri

TODAP ATÖLYE ÇALIŞMASI

Aylin ÜLKÜMEN

Deniz AKYIL

Deniz ŞİMŞEK

Eser SANDIKCI

Uğur SEZER

Yusuf ÖNTAŞ

YER: Taksim Gezi Parkı

TARİH: Haziran 2013


Direni ten nce

Direnişten önce

 • Bunalmıştım

 • Yabancılaşmıştım

 • İnsanları sevmiyordum

 • Umutsuzdum

 • Karamsardım

 • Korkuyordum

 • Kıstırılmış hissediyordum

 • Ümitsizdim

 • Sürekli uyuyordum

 • Anti-depresan kullanıyordum

 • Belirsizlik hissediyordum


Direni ten nce1

Direnişten önce

 • Mutsuzdum

 • İnsanlara güvenmiyordum

 • Tükenmiştim

 • Yorgundum

 • Kaygılıydım

 • Yalnız hissediyordum

 • Çaresiz hissediyordum

 • Bezgindim

 • Kızgındım


Direni ten sonra

Direnişten sonra

 • Umutluyum

 • Ezberlerim bozuldu

 • Özgüven hissediyorum

 • Heyecanlıyım

 • Mutluyum

 • Enerji doluyum

 • Ümitliyim

 • Umutluyum

 • Huzur

 • Güven


Direni ten sonra1

Direnişten sonra

 • Anti-depresan kullanmayı bıraktım

 • Gözü kara hissediyorum

 • Güçlü hissediyorum

 • Heyecan patlaması yaşıyorum

 • On gündür hep gülümsüyorum

 • Özgür hissediyorum

 • Kardeşlik hissediyorum

 • Beraberlik hissediyorum


Direni iyile tirir

Direniş iyileştirir

 • Doğa ve topluma olan yabancılaşmanın kırılması (plazadan toprağa)

 • Kapitalist toplumsal ilişkilerin dışına çıkma arayışı-komün deneyimi (rekabet yerine dayanışma, paranın kullanılmaması)

 • Baskı ve iktidar karşısında mücadele


Gezi direni inin grettikleri

Gezi direnişinin ögrettikleri

 • Ana akım psikoloji, batılılaşmış, bireyci dünya görüşünün, yalnızlaştırıcı ve kendine odaklı varsayımlarını kabul eder ve hatta onları onaylar. Bireyci dünya görüşü, insanları ortaklık, bağlılık ve topluluk olma duygusunun ulaşılmaz yada önemsiz olduğuna inandırır ve bu yolla bunların gelişmesini engeller


Toplumsal ba lam

Toplumsal bağlam

 • Psikolojinin bireye odaklanmasına ilişkin itirazımız vardır.Bireye odaklanmak yerine, insanların davranışlarının içinde bulundukları toplumsal ve kültürel bağlam içinde ele alınması gerektiğini düşünürüz. Bu nedenle sığ bir bakış açısıyla bireye odaklanan mevcut tanı sistemini sorgularız.


Direni ten nce ve sonra de i en ruh halleri

 • Biz eleştirel psikologlar olarak psikolojik sorunları anlarken biyomedikal çerçevenin yaygın bir şekilde benimsenmesine itiraz ediyoruz. Bu tür çerçeveler danışanın kişisel geçmişini, sorunun kişilerarası ve ilişkisel bağlamını ve daha geniş ölçekte toplumsal, politik ve kültürel sistemin sorun üzerindeki etkisini arka plana iter.


Direni ten nce ve sonra de i en ruh halleri

 • Geleneksel psikoterapiler genellikle yanlış olanın kişinin kendisinde olduğunu varsayar; bu varsayıma göre çevresel koşullar sorgulanmaz ve bunların değiştirilmeleri gerekmez. Bu sebeple danışanlara sorunları oluşturan durumları dönüştürmek için yardımcı olmaktansa, var olan koşullara uyum sağlamaları için yardımcı olunur.


Direni ten nce ve sonra de i en ruh halleri

 • Martin Baro’nun yoksulların önceliği ilkesi ve Freire’nineleştirel bilinci geliştirme amaçlı problem sunma yaklaşımı, ittifak kurmak ve kurbanı suçlayan baskın paradigmanın reddedilmesi konularında model oluşturmaktadır.


Direni dolu g nlere

Direniş dolu günlere…..


ad
 • Login