Pjesët themelore të k ompjuterëve personal - PowerPoint PPT Presentation

Pjesët
Download
1 / 27

 • 299 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pjesët themelore të k ompjuterëve personal. Shtepiza. Pllaka amë -Motherboard Njësia qëndrore e përpunimit - CPU Memorjet e kompjuterit HDD RAM ROM ROM BIOS Flash BIOS Kartelat Blloku për furnizim me tension etj. Motherboard ( Pllaka kryesore – amë ).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pjesët themelore të k ompjuterëve personal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

Pjesëtthemeloretëkompjuterëve personal


Shtepiza

Shtepiza


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

Pllakaamë-MotherboardNjësiaqëndrore e përpunimit - CPUMemorjet e kompjuteritHDDRAMROMROM BIOSFlash BIOS KartelatBllokupërfurnizim me tension etj


Motherboard pllaka kryesore am

Motherboard (Pllakakryesore –amë)


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

 • Ështëpllakamë e madhenëbrendësitështëpizësdhenëtejanëtëvendosurapjesët e rëndësishmetë PC-sësi:

 • Procesori (cpu)

 • Ram-i

 • Kartelagrafike (video)

 • Kartela e rrjetit

 • Kartela e zërit, etj.


Mikroprocesori cpu central procesing unit

MikroprocesoriCPU(Central procesing unit)


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

 • Punon me takttëpunësqëmatet me HZ (herc).Sa më e madheshpejtësia e punës, kompjuteriështëmë i shpejtë – më i mirë.

 • Procesorit e sotit e kanëshpejtësinë e punëstërendit GHz

 • Njësialogjikearitmetik (ALU) dheNjësia e kontrollimit (Control Unit) janëpjesëtërëndësishmetë CPU-së.


Llojet e cpu ve

Llojet e CPU-ve


Llojet e procesorve cpu

Llojet e procesorve (CPU)

 • INTEL

 • AMD

 • CYRIX etj.


Ram memoria random access memory

RAM memoria(Random Access Memory)


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

 • Janëtëtipevetëndryshëmsi:

 • DRAM (Dynamic Random Access Memory)

 • SRAM (Static Random Access Memory)


Rom read only memory

ROM (read only memory)


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

 • Memoriaqëmundvetëmtëlexohet (joedhetëshkruhetnëtë !)

 • Edhenëse i ndërpritetfurnizimi me energjielektrike, nuk e humbpërmbajtjen.


Paisjet hyr se

PaisjetHyrëse


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

Paisjet Hyrëse

 • Miu

 • Tastiera

 • Tracker ball

Për lojna

Për invalid


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

 • Skaneri

 • Touch Pad

 • Light Pen

 • Joysticks

Shndërron foton në fajll elektronik.

Për lojë në kompjuter

Reagon në shtypje të gishtit

Përzgjedhja e objekteve me laps ndriçues


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

 • Mikrofoni

 • Web kamera

 • Kamera digjitale

Kamera digjitale

Mikrofoni

Web kamera


Paisjet dalese

Paisjetdalese


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

Paisjet dalese

 • Monitori

FTM

(i rrafshët)

LCD

(Liquid crystal display)

CRT ose VDU

(me gyp katodik)


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

Projektori

Fortazëri (Altoparlanti)


Shtypesit printeret

SHTYPESIT PRINTERET


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

 • Shtypësit

  • Laserik (Përdorintonerin

  • Laserik me ngjyra (Përdorkatërtonerë me ngjyratëndryshme)

  • Ink-Jet (Me ngjyra, por me kualitettëlartë)

  • Matricor (me gjilpërapërcjellinngjyrënpërmesshiritit ribbon)

  • Vizatuesi (ploteri) (Vizatuesnëfletëtëdimensionevetëmëdha; përdoretnësektorëtpërhulumtimedhepërprojekte)


Paisjet hyr se dal se

PaisjetHyrëse-Dalëse


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

 • Modemi (Përlidhjenë Internet përmesrrjetittelefonik. Bënmodulimindhedemodulimin e sinjalitnga analog nëdigjitaldheanasjelltas)

 • Touchscreen-i ( Ekran i cilireagonedhenëprekje – pramerrkomandë)


Pjes t themelore t k ompjuter ve personal

HDD

 • Shërbenpërruajtjetëtëdhënave.

 • Kakapcitettëmadh(tanidisa TB per PC)

 • Kashpejtësimëtëmadhe se CD ROM –i.

 • Formatizimi i diskut i mundësonsistemitoperativqëtëpërgatisdiskunnëmënyrëqët’ilexojëdhet’iruajinformatatnëtë.


Vazhdon

Vazhdon …


 • Login