Emberi test - PowerPoint PPT Presentation

8 oszt ly
Download
1 / 37

  • 280 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

8. osztály. Emberi test. Témák:. Mozgásrendszer Légzőrendszer Keringési rendszer Emésztőrendszer Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer Szaporodás szervrendszere Belső elválasztású mirigyek rendszere Hőszabályozás Idegrendszer Érzékszervek. Anatómia/élettan.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Emberi test

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


8 oszt ly

8. osztály

Emberi test


T m k

Témák:

Mozgásrendszer

Légzőrendszer

Keringési rendszer

Emésztőrendszer

Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer

Szaporodás szervrendszere

Belső elválasztású mirigyek rendszere

Hőszabályozás

Idegrendszer

Érzékszervek


Anat mia lettan

Anatómia/élettan

az egészséges emberi szervezet felépítése, működése

emberi szervezet vizsgálható:

makroszkóposan (szabad szemmel látható)

mikroszkóposan (szabad szemmel nem, csak fény- vagy elektron- mikroszkóppal látható)


Az emberi test f jellemz i

Az emberi test fő jellemzői:

kétoldali részarányosság (bilaterális szimmetria)

a test a középsík mentén két egyforma részre osztható

belső szerveink egy része aszimmetrikus helyzetű (pl.: lép, máj)

szelvényezettség> erre utalnak az egyforma, hosszirányban ismétlődő részek (pl.: csigolyák és bordák)


A test f r szei

A test fő részei:

fej (caput)

nyak (collum)

törzs (truncus)

mellkas (thorax)

has (abdomen)

medence (pelvis)

végtagok (extremitates)

felső végtag (membrum superior)

alsó végtag (membrum inferior)


Az emberi test f s kjai s ir nyai

Az emberi test fő síkjai és irányai

SÍKOK

középsík (median)

homlokirányú sík (frontalis)

vízszintes sík (horizontalis)

nyílirányú sík (saggitalis)


Ir nyok 1

Irányok1.

test középvonalához közelebb eső (medialis)

oldalsó, a középvonaltól távolabbi (lateralis)

külső (externus)

belső (internus)

elülső (anterior)

hátsó (posterior)

hasoldali (ventralis)

hátoldali (dorsalis)


Ir nyok 2

Irányok2.

Superior: felső

Inferior: alsó

Proximalis: törzshöz közelebbi

Distalis: törzstől távolabbi

Superficialis: felületi

Profundus: mély

Dexter: jobb oldali

Sinister: bal oldali


A szervezet fel p t se szervez d si szintek

A szervezet felépítéseSzerveződési szintek

Sejtek (pl. hámsejt)

Szövetek (pl. harántcsíkolt izom)

Szervek (pl. szív)

Szervrendszerek(pl. légzőrendszer)

Szervezet


1 sejt

1. Sejt

Legkisebb szervezeti egység.

Önálló életjelenségekkel rendelkezik:

- anyagcseréje van (tápanyagot

vesz fel, salakanyagot kiürít);

- mozog;

- növekszik;

- szaporodik.

Sok funkcióra képes hártyával/ fallal rendelkezik.

A sejtmagban található örökítő anyagok (gének) szerepe fontos.


Test nk sz vetei

Testünk szövetei

A szövetek a megfelelő feladat

elvégzésére alkalmas sejtekből és

a sejt közötti állományból

épülnek fel.


2 sz vet

2. Szövet

Hasonló alakú és azonos működésű sejtek összessége.

A szövet sejtjei között található: a sejt közötti tér, amelyet sejtközötti állomány tölt ki.


Sz vetek t pusai

Szövetek típusai

Hámszövet

Laphám

Hengerhám

Köbhám

Urothelium

/ vizeletelvezető rendszer

Kötőszövetek

Laza rostos: leggyakoribb

Tömött rostos: ínszövet

Rugalmas rostos: verőereknél

Zsírszövet

Támasztószövetek

Porcszövet

/üveg-, rugalmas és rostos/

Csontszövet

Izomszövet

Simaizom

Harántcsíkolt izom

Szívizom

Idegszövet


H msz vetek

Hámszövetek

- A sejtjeik szorosan állnak, sejt közötti állománya elenyésző.

-A test külső- belső felszínét borítja. Elszarusodhat.

El nem szarusodó hámszövet a nyálkahártya.

- Szerepük: a szervezet védelme, kiválasztás, felszívás és érzékelés.

A - egyrétegű laphám, B - egyrétegű köbhám, C - egyrétegű hengerhám, D – több magsoros csillangós hengerhám kehelysejtekkel,E - többrétegű hengerhám, F - többrétegű laphám


Laph m

Laphám


Hengerh m egyr teg egymagsoros csill sz r s

Hengerhám(egyrétegű egymagsoros csillószőrös)


K bh m mirigyek kivezet cs vek

Köbhám(mirigyek, kivezetőcsövek)


Urothelium h m sz vet vizelet elvezet rendszer

Urothelium/ HÁM SZÖVET /(vizelet-elvezető rendszer)


Emberi test

Kötőszövetek

Zsírszövet

-Sejtjei nagyok.

-Általában nincs

sejt közötti állománya.

-A sejtplazma zsírral van tele.

Szerepe:

- raktározás,

- védelem,

- hőszigetelés


Emberi test

Egyéb Kötőszövetek - laza rostos: leggyakoribb szövetünk, kitölti a szervek közötti üregeket, bőrünk középső része - tömött rostos: ínszövet - rugalmas rostos: verőerek rugalmassága - folyékony kötőszövet: vér, nyirok - Szerepük: védelem, térkitöltés, szervek összekötése és elválasztása


Foly kony k t sz vetek

Folyékony kötőszövetek

NYIROK

VÉR


Emberi test

Támasztószövet

Porcszövet

Rostos porc

Üvegporc

-Rugalmas szövet.

-Sejtjei nagyok, csoportokban

állnak.

-Nincs benne mész.

-Szerepe:

a test vázának felépítése.

pl.: Üvegporc- izület

Rugalmas porc- gégefedő, fül

Rostos porc- porckorong


T maszt sz vet csontsz vet

Támasztószövet-Csontszövet

- Sejtjei koncentrikus körökben helyezkednek el.

- Sejt közötti állománya szilárd a mészvegyületektől,

rugalmas a szerves vegyületektől.

- Szerepe:

csontjaink felépítése


Izomsz vet s i maizom bels szervek

IzomszövetSimaizom /belső szervek/

-Sejtjei orsó alakúak,

középen sejtmaggal.

-Akaratunktól függetlenül

működik.

-Nem fáradékony.

-Szerepe: Belső szerveink

izomzatának felépítése.


Izomsz vet har ntcs kolt v z izomsz vet

Izomszövet harántcsíkolt / váz / izomszövet

- Akaratunktól függően működik.

- Nagy erőkifejtésre képes, de csak

rövid ideig. / fáradékony /

- Vázizmainkat alkotja.


Sz vizomsz vet

Szívizomszövet

- Olyan egyedi harántcsíkolt izomszövet,

amely erőteljes és egyben kitartó munkára képes.


Idegsz vet alapelemei idegsejt fel p t se

Idegszövet alapelemei idegsejt felépítése

-Nyúlványos sejtekből áll.

-A sejtek egymással

működési kapcsolatban

vannak.

- Idegrendszerünk felépítője

Szerepe: ingerfelfogás, továbbítás,

Irányítás, szabályozás


Idegsz vet

Idegszövet

nagyagy

kisagy

gerincvelő


3 szerv

3. Szerv

Többféle, meghatározott funkciót ellátó szövetből épül fel.

A legtöbb szervben valamennyi szövetféleség megtalálható, de nem egyforma arányban.


4 szervrendszer

4. Szervrendszer

Egy bizonyos funkció (légzés, keringés stb.) zavartalan ellátására csoportosuló szervek összessége.

Egy-egy életműködés végzésében több szerv is részt vehet.

Pl.: a keringés szervrendszere.


5 szervezet

5. Szervezet

A szervrendszerek összessége.

Az életműködési feladatokat teljesítő szervrendszerek együttesen alkotják.


Szervrendszerek

Szervrendszerek:

Mozgás ~

Emésztés ~

Légzés ~

Keringési ~

Kiválasztó ~

Hormonális ~

Szaporodás ~

Idegrendszer


Ism tl k rd sek

Ismétlő kérdések

Ismertesse az emberi szervezet felépítését!

Milyen jellemző tulajdonságai vannak az önálló életjelenségű sejteknek?

Sorolja fel a szervezet négy alapszövetét!

Sorolja fel milyen szervrendszerek alkotják az emberi szervezetet!


  • Login