Thema 9 - PowerPoint PPT Presentation

Thema 9
Download
1 / 19

 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Thema 9. Dementie. Dementie … even wat cijfertjes. Ongeveer 250.000 Nederlanders Hiervan zijn 12.000 jong-dementerend ( jonger dan 65 jaar ) 1 op de 5 mensen krijgt dementie In 2030 wordt verwacht dat er meer dan 3 00.000 Nederlanders lijden dan aan dementie .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Thema 9

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Thema 9

Thema 9

Dementie


Dementie even wat cijfertjes

Dementie… even watcijfertjes

 • Ongeveer250.000Nederlanders

 • Hiervanzijn12.000jong-dementerend (jongerdan 65 jaar)

 • 1 op de 5 mensenkrijgtdementie

  In 2030 wordtverwachtdatermeerdan300.000Nederlanderslijdendanaandementie.

 • Komtvakervoorbijvrouwendanmannen, vrouwenwordengemiddeldouderdanmannen.


Wat is dementie

Wat is dementie?

= niet één bepaalde ziekte

= een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die door een groot aantal ziektes kunnen ontstaan

 • Letterlijk betekent dementie:

 • Ontgeesting, geestelijke aftakeling


Wat is dementie1

Wat is dementie?

.

 • Dementie is niet aangeboren!

 • Dementiewordtvaakgeassocieerd met ouderdom, maar is geenonvermijdelijkgevolg van ouderdom!

 • Bijdementietredenerveranderingen op in de hersenen: hierdoorgaancognitievefunctiesachteruit en verdwijnenuiteindelijk

 • Ruim 50 ziekteskunnendementieveroorzaken!


Veranderingen in de hersenen

Veranderingen in de hersenen


Voorbeelden van cognitieve functies

Voorbeelden van cognitievefuncties:

 • Onthouden

 • Waarnemen

 • Denken en redeneren

 • Taal

 • Rekenen

 • Lezen

 • Schrijven

 • Handelen

 • Het nemen van initiatief

 • Aandacht, concentratie

 • Inzicht in de eigensituatie


Symptomen

Symptomen

 • Geheugenstoornissen

 • Desoriëntatie in plaats, tijd, persoon

 • Minstens 1 van de volgendeaandoeningen:

  • Afasie (taalstoornis)

  • Agnosie (verlies van vermogenompersonen, voorwerpenetcteherkennen)

  • Apraxie (onvermogenomcomplexehandelingenuittevoeren)

  • Stoornis in de executievefunctiesof aandacht


Overige symptomen

Overige symptomen

 • Persevereren (continu hetzelfde herhalen in praten/bewegen)

 • Confabuleren (fantasieverhalen om ‘lege’ plekken op te vullen)

 • Verzamelzucht

 • Achterdocht

 • Decorumverlies

 • Stemmingsstoornissen

 • Hallucinaties

 • Denkstoornissen

 • Gedragsstoornissen

 • Persoonlijkheidsveranderingen


Vaststellen dementie

Vaststellendementie

Uitgebreidonderzoek:

Hersenscans: (CT-scan; hersenscand.m.v. röntgenstraling)

(PET-scan; hersenscand.m.v. radioactievedeeltjes)

(MRI-scan; hersenscand.m.v. magnetischegolven)

Vragenlijsten

Testen

Bloedonderzoek


Vormen van dementie

Vormen van dementie

 • De ziekte van Alzheimer (70%)

 • Vasculairedementie (15-20%)

 • Zeldzamegevallen van dementie(15%)

  • Frontotemporaledementie

  • Dementiebij Parkinson

  • Lewy Body Dementie

 • Mengvormen (combinatie van 2 of meeraandoeningen): 15%

 • Rest < 5 % (Ziekte van Creutzfeldt-Jakob en Huntington)


Overige vormen van dementie

Overigevormen van dementie

In veelgevallen (15-20%) is sprake van eencombinatieaanoorzaken van dementie (Alzheimer + CVA, of vasculairedementie + Alzheimer).

In anderegevallen is eenziekte de oorzaak van dementie:

- Aids

 • De ziekte van Korsakow

 • De ziekte van Huntington

 • Multiple Sclerose

 • De ziekte van Parkinson

 • De ziekte van Creutzfeld-Jakob

  (De gekkekoeienziekte, BSE, is een variant van dezeziekte)


Verloop in 4 fases

Verloop in 4 fases

 • Fase 1: Voorfase

 • Fase 2: Ambulante ondersteuning

 • Fase 3: Hospitalisatie

 • Fase 4: bedlegerig/terminale fase


1 voorfase

1. Voorfase

 • Dementie wordt nog niet herkend

 • De fase duurt zo’n 1-2 jaar

 • Symptomen zijn vaag:

  • Vermoeidheid

  • Minder initiatief

  • Minder actief

  • Meer fouten in dagelijks leven

  • Moeite met dingen plannen en organiseren

  • Sneller geïrriteerd


2 ambulante ondersteuning

2. Ambulante ondersteuning

 • Diagnose is gesteld

 • Cliënt woont nog thuis

 • Meer hulp in huis nodig

 • Fase duurt 2-3 jaar

 • Zelfredzaamheid neemt af

 • Geheugenproblemen steeds duidelijker

 • Angst en achterdocht

 • Handelen verstoord (zelfverzorging)

 • Lichamelijke gesteldheid achteruit

 • Confabuleren, decorumverlies


3 hospitalisatie

3. Hospitalisatie

 • Opname in instelling

 • Gedragsveranderingen zijn niet meer te hanteren

 • Lichamelijke verzorging kan thuis niet meer geboden worden

 • Vervuilen van zichzelf en omgeving

 • Gevaar voor eigen veiligheid en die van naasten

 • Gaan steeds meer in het verleden leven


4 bedlegerig terminale fase

4. Bedlegerig/ terminale fase

 • Minder mobiel

 • Hierdoor langdurig in bed liggen

 • Kans op doorligplekken

 • Moeizaam eten en drinken in combinatie met een verminderd hongergevoel: voedingstoestand verslechterd

 • Grote kans op infecties en ontstekingen

 • Kan een langdurige fase zijn: 6 jaar of langer

 • Iemand sterft niet aan dementie, maar aan de complicaties van de dementie


Behandeling

Behandeling

Helaas is er geen genezing mogelijk

 • Wel kwaliteit van leven verbeteren door:

  • Het zo optimaal mogelijk houden van de algemene gezondheid

  • Verlichten van bepaalde symptomen (medicatie)

  • Behandelen van bijkomende ziekten

  • Verminderen van gestoord gedrag


Filmpje

Filmpje

 • Dementie


 • Login