T v hellas
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Γιατί T Ü V HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά Διεθνές Κύρος Αναγνωρισιμότητα Τεχνογνωσία PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Η γνώση είναι δύναμη.

Download Presentation

Γιατί T Ü V HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά Διεθνές Κύρος Αναγνωρισιμότητα Τεχνογνωσία

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T v hellas

Η γνώση είναι δύναμη

Η TÜVHELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του ΓερμανικούΟργανισμού TÜVNORDGroup. Παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων, Εξοπλισμού, Κατασκευών, Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και όχι μόνο.

Στα 27 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει επιθεωρήσει μερικά από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής και έχει πιστοποιήσει τις περισσότερες εταιρείες από κάθε άλλο φορέα πιστοποίησης. Η επιτυχία αυτή ήταν δυνατή χάρη στην τεχνογνωσία που κατέχει σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών. Αυτήν ακριβώς την τεχνογνωσία μοιράζεται μέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνει το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών/ συνεργατών της.

Γιατί TÜVHELLAS

Ηγετική Θέση στην Αγορά

Διεθνές Κύρος

Αναγνωρισιμότητα

Τεχνογνωσία

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών

Προστιθέμενη Αξία

Αξιοπιστία

Ανεξαρτησία

Εμπιστοσύνη

Ευσυνειδησία

Η TÜVHELLAS παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης εξαιρετικής ποιότητας σε ποικίλους τομείς Συστημάτων Διαχείρισης και Τεχνικών Επιθεώρησης, στους εγχώριους και διεθνείς πελάτες της. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών της. Περισσότερα από 15.000 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 1.000 σεμινάριά μας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων.

Όλοι οι εισηγητές είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητές των αντιστοίχων προτύπων, ενώ κατέχουν πιστοποιητικό εισηγητή από διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς (όπως ο IRCA). Επιπλέον, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι μέσα από τα εσωτερικά σεμινάρια εξειδίκευσης της TÜVHELLAS ώστε να ικανοποιούν και τους πλέον απαιτητικούς εκπαιδευόμενους.

Oλα τα σεμινάρια έχουν πιστοποιήσεις από IRCA (U.K), IEMA, PMI και TUVHELLAS και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία και να αξιολογείται η ποιότητα της μάθησης σε κατάλληλα σημεία (συνεχής αξιολόγηση), ενώ είναι αλληλεπιδραστικά με χρήση ομαδικών ασκήσεων, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, ομιλίες και συζητήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών μας, τα σεμινάριά μας έχουν αναπτυχθεί ώστε η κάθε εκπαιδευτική ανάγκη να καλύπτεται με τον καλύτερο τρόπο.

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

Περιεχόμενα

Η Γνώση είναι Δύναμη2

Περιεχόμενα 3

Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια4

Εditorial 5

Οι εισηγητές μας 6-7

Νέα Σεμινάρια8

Ποιότητα 16

Περιβάλλον- Ενέργεια 29

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 38

Ασφάλεια Τροφίμων 47

Aγροδιατροφικός Τομέας 59

Πληροφορική 63

Τεχνικές Δεξιότητες 68

Επιχειρηματική Βελτίωση 71

Αίτηση Συμμετοχής 88

Επικοινωνία- Συμπληρωματικά Στοιχεία 89

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια …

Πέραν των σεμιναρίων που αναφέρονται στο πρόγραμμα και τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και ενδοεπιχειρησιακά (επιδοτούμενα από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ 0,45%),θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για την κάλυψη των αναγκών σας και σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί τη δική σας εταιρεία στις εξής θεματικές ενότητες:

 • Lean 6σ

 • Ασφαλής Εργασία σε Αποθηκευτικούς Χώρους

 • Ασφάλεια σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις & υποσταθμούς μέσης- χαμηλής τάσης

 • Ασφαλής εργασία σε εργοτάξια τεχνικών έργων- οι ρόλοι των συντελεστών του έργου στην Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας.

 • Μέσα Ατομικής Προστασίας

 • Ασφαλής εργασία σε λατομεία & μονάδες σκυροδέματος

 • Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων

 • Ασφαλής χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών

 • Ασφάλεια κατά τις εργασίες σε ύψος

 • Fleet Management- Ασφαλής Οδήγηση

 • Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED)

 • ΑΤΕΧ-Μελέτη/ Έγγραφο προστασίας από τις εκρήξεις

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (GRI)

 • Αρχές λειτουργίας Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2008

 • Δείκτες Απόδοσης - ΚPIs

 • Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008- EN 15224:2012 στον τομέα της Υγείας.

 • Εσωτερικός Επιθεωρητής Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης

 • Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

 • Εκπαίδευση Κλινικών Εκπαιδευτών

 • Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

  Η παραπάνω λίστα είναι απολύτως ενδεικτική σχετικά με τις δυνατότητες του οργανισμού μας στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Όλα τα σεμινάρια αναπτύσσονται αποκλειστικά για να καλύψουν τις ανάγκες σας, έπειτα από κοινή συνεννόηση με τους αρμόδιους Επικεφαλής Εισηγητές της TÜV HELLAS.

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

Editorial

Στην εποχή της κρίσης, πολλοί θα χαρακτήριζαν την εκπαίδευση «πολυτέλεια» ή και «αναγκαίο κακό» και άλλοι τόσοι θα έθεταν το ερώτημα: Εκπαίδευση τώρα, κατά τη διάρκεια της κρίσης; Η απάντηση είναι σίγουρα ΝΑΙ.

Καλά εκπαιδευμένο προσωπικό σημαίνει γνώση τους δουλειάς, μεράκι και προστιθέμενη αξία στην εταιρεία όπου αυτό απασχολείται. Κατά συνέπεια μία επιχείρηση με εκπαιδευμένους ανθρώπους είναι σίγουρα μία θωρακισμένη επιχείρηση.

Τα σεμινάρια του Οργανισμού μας καλύπτονται από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%), απευθύνονται τόσο σε έμπειρα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε νεότερα στελέχη και σε απόφοιτους ανώτερων και ανώτατων σχολών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: Ποιότητα, Περιβάλλον- Ενέργεια, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ασφάλεια Τροφίμων, Αγροδιατροφικός Τομέας- Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων, Πληροφορική, Επιχειρηματική Βελτίωση και Τεχνικές Δεξιότητες.

Όμως, η TUV HELLAS, θεωρώντας πως η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι ένας «ζώντας οργανισμός» που διαρκώς εξελίσσεται, και η εκπαίδευση σημαίνει αλλαγή, έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός Nέου κύκλου σεμιναρίων που έρχονται να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες που επιτάσσει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έτσι, στο νέο πρόγραμμα σεμιναρίων για το Γ’ Τετράμηνο του 2014, μπορεί κάποιος να συναντήσει νέα σεμινάρια σχετικά μετην Ασφαλή Λειτουργία Παιδικών Χαρών/ Παιχνιδότοπων, τη μελέτη ΑΤΕΧ, αλλά και CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση και ικανοποίηση πελατών, Marketing & Ανάπτυξη Προϊόντος/ Μάρκας, Συναισθηματική Νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο κ.α.

Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας στο Χολαργό, ώστε να διερευνήσουμε τα πιθανά πεδία συνεργασίας μας και να σχεδιάσουμε το σεμινάριο που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και ευελπιστούμε ότι μαζί θα προχωρήσουμε σε μία νέα εποχή.

της Κονδυλίας Κοντογιάννη

Διευθύντριας Εκπαίδευσης

TUV HELLAS A.E.

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

Οι Εισηγητές μας

Azpiroz Uxue: Δ/ντρια Γραφείου Κρήτης, Βιολόγος Πανεπιστήμιο BasqueCountry Ισπανίας, Υπεύθυνη Αγροδιατροφικού Τομέα

Αλεξοπούλου Ελένη: Υπεύθυνη Certification Centre, Χημικός, M.Sc Διαχείριση Περιβαλ/κήςΡύπανσης

Αχλάδας Παναγιώτης: Αν/τής Δ/ντής Πιστοποίησης, Υπεύθυνος Τομέα Περιβάλλοντος, Δρ. Χημικός Μηχανικός RWTH AACHEN.

Βαγιόκας Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD, MBA

Βαλέργα Μαρία: Εξωτερικός Συνεργάτης, Βιολόγος /Περιβαλλοντολόγος ειδικευμένη στο τομέα του Τουρισμού 

Βιδάλης Διονύσης: Δ/ντής Πιστοποίησης Γραφείου Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΒλαχάκηςΜαθιός: Αν/της Δ/ντής Κτιριακών- Τεχνικών Έργων, Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Γεωργαντέλης Δημήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χημικός Τροφίμων. Π.Ι., c.PhD.

Γεωργίου Άννα: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χημικός Μηχανικός, Α.Π.Θ.

Γκιώνης Αθανάσιος- Νεκτάριος: Εξωτ. Συνεργάτης, ITILv3 Expert, Εγκεκριμένος Εισηγητής ITILv3, ISO/IEC 20000 από APMG

Γουρνάκης Δημήτριος: Δ/ντής Ανελκυστήρων- Παιχνιδότοπων, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Δαλέζιος Ισίδωρος:Επιθεωρητής, Γεωπόνος-Επιστήμονας Τροφίμων, MSc

ΔουκαλέτσηΝάνσυ: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος Α.Π.Θ.

Ζάχος Λάμπρος: Αν/τής Γενικός Δ/ντής Ναυπηγός Μηχ/γοςΜηχ/κός και Μηχανικός Συγκολλήσεων

Ζερβογιάννης Παύλος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, ΜSc, MBA

ΚαζάζηΒάσια: Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων TUV HELLAS, Food Chain Management, MSc, Ε.Κ.Π.Α, MSc

Κοκκαλάκης Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Δρ. ΕΜΠ, ΜΒΑ (University of Washington)

Κόκκωνας Γρηγόρης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καλογεράκης Μανόλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Καζάκος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός

Καράμπαμπα Φωτεινή: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Βιολόγος PhD ΕΚΠΑ

Κατσάνος Δ. Χρήστος: Στρατηγικός Συνεργάτης, ΓεωπόνοςMSc, MBA

Κελπέκης Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Επικοινωνιολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Κόβρας Ζαφείρης:ΙS Manager/ IT Manager, Μηχ/κός, IT, ISM,MScQualityEng. – Ν.U.

Κόμης Ευστράτιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολ. Μηχανικός

ΚοτσολάκηΑγγελική : Εξωτερικός συνεργάτης, Σύμβουλος Marketing και Στρατηγικής Επικοινωνίας, Kαθηγήτρια

Κουκαλιάρογλου Μαρία:Επιθεωρητής, Γεωπόνος Επιστήμων Τροφίμων MSc

Κουτσούκος Παναγιώτης: Επιθεωρητής, Χημικός Οινολόγος ΕΚΠΑ

Λελίδης Ανέστης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανικός Πολεμικής Αεροπορίας, Νομική Δ.Π.Θ, ΜΒΑ, LL.M EuropeanLaw

Λολίδης Μιχάλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc , ΜΑ

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

Οι Εισηγητές μας

Λευθεριώτης Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, MBA

Μακρινός Ιωάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Τεχνολογία Παραγωγής Γραφικών Τεχνών

Μαρούλης Μάριος: Εξωτερικός συνεργάτης  Χημικός Α.Π.Θ. MSc Έλεγχος Ποιότητας

Μαυριδάρας Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας & Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΜSc

Μελαχροινός Γιώργος: Δ/ντής Γραφείου Θεσσαλονίκης, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Μιχαηλίδης Θάνος:Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Μπαρράκος Γιάννης: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, MSc

Μπέκας Άγγελος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Εφαρμοσμένη Μηχανική Ρευστών

Ναούμ Αναστάσιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Πληροφορικής

Νικολάου Γιώργος: Επιθεωρητής, Γεωπόνος, MSc, Υπεύθυνος Βιολογικών Προϊόντων

Πάντος Σωτήρης: Επιθεωρητής Παιχνιδότοπων, Ηλεκτρολόγος ΤΕΙ

Παπαρούπας Νέστορας: Επιθεωρητής, Product Manager (Health & Safety), Μηχανολόγος Μηχανικός

Πασχάλη Αντωνία: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ph.D. Ψυχολογος Υγειας, Λεκτορας Τμημα Νοσηλευτικης, ΕΚΠΑ.

Πιτσίκα Μαρία:Διευθύντρια Ανάπτυξης, Χημικός MSc

Προίσκος Δημήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Οικονομολόγος

Σαλευρής Αντώνης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Σαρακατσιάνος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Κτηνίατρος, Χημικός, MSc. Διασφάλιση Ποιότητας

Σίσκος Απόστολος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Γεωπόνος, MSc. Environmental Management, Τεχνικός Διευθυντής διαπιστευμένου εργαστηρίου περιβαλλοντικών μετρήσεων

Σφακιανάκη Κατερίνα: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίμων

Σφέτσος Γεώργιος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Γεωλόγος ΑΠΘ, MSc

Τσίγκας Αλέξανδρος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Φυσικός, MSc, PhD

Τσιριγωτάκης Γιάννης: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος, MBA, M.Ph.

Φραγκιαδάκη Μαρία: Επιθεωρητής, Χημικός Παν. Κρήτης, MA Food Chemist Un. Of Leeds

Χουλιαρά Γιώτα: Εξωτερικός Συνεργάτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σύμβουλος Επικοινωνίας

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

Ασφαλής Λειτουργία Παιδικών Χαρών/ Παιχνιδότοπων09

ΑΤΕΧ- Μελέτη/ Έγγραφο προστασίας από τις εκρήξεις 10

CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών – 1Ο ΜΕΡΟΣ 11

CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών – 2Ο ΜΕΡΟΣ 12

Marketing & Ανάπτυξη προϊόντος / μάρκας – LEVEL 1 13

Marketing & Ανάπτυξη προϊόντος / μάρκας– LEVEL 2 14

Marketing & Ανάπτυξη προϊόντος / μάρκας– LEVEL 3 14

Συναισθηματική Νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο 15

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

«ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ/ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ»

TUV HELLAS Approved

(2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

ΝΕΟ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για το σχεδιασμό, την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των Παιδικών Χαρών/Παιχνιδοτόπων.

Η παράλληλη χρήση πρακτικών ασκήσεων,παραδειγμάτων και οπτικού υλικού θα βοηθήσει στην καλύτερη εμπέδωση του περιεχομένου της παρουσίασης και του συνόλου του σεμιναρίου.

 • Εθνική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)

 • ΕΝ 1176-1,2,3,4,5,6,11: Απαιτήσεις ασφαλείας για το εξοπλισμό της παιδικής χαράς / παιχνιδότοπου.

 • ΕΝ 1176-7: Εγκατάσταση, έλεγχος, συντήρηση και λειτουργία της παιδικής χαράς / παιχνιδότοπου.

 • Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος τακτικών ελέγχων και συντήρησης παιδικών χαρών.

 • Συνήθη ατυχήματα και δυνατότητες πρόληψης τους.

 • Στόχος του σεμιναρίου είναι :

 • Η άμεση και αποτελεσματικήεκμάθηση των απαιτήσεων ασφαλείας των προτύπων ΕΝ 1176.

 • Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και κατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των προτύπων.

 • Η παροχή τεχνογνωσίας για την επίβλεψη και την παραλαβή της σωστής εγκατάστασης του εξοπλισμού της παιδικής χαράς.

 • Να προετοιμάσει κατάλληλα τους υπευθύνους λειτουργίας των παιδικών χαρών /παιχνιδότοπων, όσον αφορά στις απαιτήσεις για την συντήρηση και ασφαλή λειτουργία.

 • Εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων στην παιδική χαρά/ παιχνιδότοπο.

Υπευθύνους λειτουργίας παιδικών χαρών, Υπαλλήλους των ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), Υπεύθυνους λειτουργίας ψυχαγωγικών πάρκων και παιχνιδότοπων, Σχεδιαστές παιδικών χαρών και εξοπλισμού παιδικών χαρών, Τεχνικό προσωπικό το οποίο εγκαθιστά ή/και συντηρεί εξοπλισμό παιδικών χαρών.

Δημήτρης Γουρνάκης Σωτήρης Πάντος

Αθήνα: 09-10 Οκτωβρίου (κωδ. 92193)

€ 280 + Φ.Π.Α. 23%

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:

Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

«ΑΤΕΧ-ΜΕΛΕΤΗ/ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ»

TUV HELLAS Approved

(2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

ΝΕΟ

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες και τους κινδύνους ανάφλεξης που μπορεί να προκύπτουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης θα αποκτήσουν ειδικές γνώσεις για την Διαχείριση των Κινδύνων σε εγκαταστάσεις όπου προκύπτουν κίνδυνοι δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών.

 • Αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες και οι ιδιότητες υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

 • Παρουσιάζεται το Π.Δ. 42/2003 που αφορά στην προστασία των εργαζομένων από τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες και οι σχετικές οδηγίες ΑΤΕΧ για τον εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε επικίνδυνες περιοχές.

 • Στη συνέχεια αναλύονται τα πρότυπα και οι σχετικοί οδηγοί/ κώδικες που ακολουθούνται για την ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών (Area Classification).

 • Παρουσιάζονται βασικές μεθοδολογίες που ακολουθούνται για την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Κινδύνων Έκρηξης (Explosion Risk Assessment).

 • Τέλος παρουσιάζεται η δομή που θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη Μελέτη Προστασίας από τις Εκρήξεις

 • Παρουσιάζονται παραδείγματα για την κατανόηση της θεωρίας. Δίνονται ασκήσεις και συζητιούνται οι λύσεις τους για την απόκτηση ικανοτήτων στις Μελέτες Προστασίας από τις Εκρήξεις. Στο τέλος του σεμιναρίου υπάρχει εξέταση που συνοψίζει το ελάχιστο των γνώσεων που αναμένεται να αποκομιστούν.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι Ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με την Διαχείριση Κινδύνων Εγκαταστάσεων όπου προκύπτουν κίνδυνοι δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών.

Αθήνα: 20-21 Νοεμβρίου (κωδ. 92194)

Γρηγόρης Κόκκωνας

€ 350 + Φ.Π.Α. 23%

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:

Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

«CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών

TUV HELLAS Approved

(2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

ΝΕΟ

 • Τη σημερινή εποχή, περισσότερο από ποτέ, ο Πελάτης δυσκολεύεται στις αγορές του, υπολογίζει τα χρήματα του, αξιολογεί προσεκτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται και συγκρίνει τις επιλογές του, πριν, αλλά και μετά την αγορά τους.

 • Ο Πελάτης αναζητά Προστιθεμένη Αξία (το κάτι παραπάνω) και εξαιρετικό Serviceστην ευρύτερή του έννοια. Επομένως, η πρακτική και εις βάθος γνώση των αρχών των Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.

 • Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

 • Η κατανόηση των απαιτήσεων & των προσδοκιών του σημερινού και του αυριανού Πελάτη

 • Η ανάπτυξη βέλτιστων ικανοτήτων Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης & Ικανοποίησης Πελατών

ΜΕΡΟΣ 1ο : ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Συμπεριφορά και Τάσεις Πελάτη – Καταναλωτή

  • Η διαδικασία της αγοραστικής απόφασης

  • Το «μαύρο κουτί» του Πελάτη – παράγοντες της αγοραστικής συμπεριφοράς

  • Ο Πελάτης σε εποχή οικονομικών δυσκολιών

 • Πρακτικές Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελάτη

  • Διαφοροποίηση Πελάτη και «decision maker»

  • Βασικά βήματα της προσωπικής Πώλησης

  • Διερεύνηση αναγκών ανά πελάτη

  • Ο ρόλος του added value

 • Διαχείριση παραπόνων & αντιρρήσεων

Αγγελική Κοτσολάκη

Αθήνα:

Μέρος 1ο: 20 Νοεμβρίου (κωδ. 92187-Α)

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

«CUSTOMER SERVICE: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών

TUV HELLAS Approved

(2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

ΝΕΟ

ΜΕΡΟΣ 2ο : ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

 • Βασικές Αρχές Επικοινωνίας, η Επικοινωνία ως το στοιχείο-κλειδί για επιτυχία στις Πωλήσεις

  • Η διαδικασία της Επικοινωνίας

  • Εμπόδια στην Επικοινωνία και πως ξεπερνιούνται

  • Αποτελεσματικές Επικοινωνιακές Ικανότητες

  • Γλώσσα σώματος – το 93% της Επικοινωνίας

  • Αποτελεσματική ακρόαση

 • Βασικές αρχές Συναισθηματική Νοημοσύνης

  • Η έννοια της διαφορετικής αντίληψης /οπτικής γωνίας

  • Πως μπαίνουμε στη θέση του Πελάτη

 • Ανάπτυξη Σχέσεων με τους Πελάτες

  • Η σημασία της Πιστότητας (Loyalty)

Στελέχη Πωλήσεων, Πωλητές, Ιατρικούς Επισκέπτες, Ασφαλιστικούς πράκτορες και Υπευθύνους Customer Service που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική και σύγχρονη άποψη της Πώλησης & της Εξυπηρέτησης Πελατών ώστε να μεγιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες.

Αθήνα:

Μέρος 2ο: 21 Νοεμβρίου (κωδ. 92187-Β)

Αγγελική Κοτσολάκη

1ομέρος : 180 € + Φ.Π.Α. 23%

2ο μέρος: 180 € + Φ.Π.Α. 23%

1ο & 2ο μέρος: 270 € + Φ.Π.Α. 23%

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΜΑΡΚΑΣ(LEVEL 1, 2 & 3)

TUV HELLAS Approved

(3ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

ΝΕΟ

 • Καθώς η πρακτική κατανόηση των αρχών του Marketing αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας σε κάθε εμπορική δραστηριότητα, ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση

 • ικανών γνώσεων για την εκπόνηση ενός σωστού και αποτελεσματικού πλάνου marketing

 • Επίσης, καθώς σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η ανάγκη για προϊόντα και μάρκες που ξεχωρίζουν γίνεται επιτακτική, το σεμινάριο επικεντρώνεται:

 • στην ανάλυση των αναγκών του σημερινού καταναλωτή

 • στη διαδικασία ανάπτυξης μαρκών (Brands) με υπεραξία που θα προσελκύσουν και θα κερδίσουν την προτίμησή του.

Level 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING

MARKETING FOR NON MARKETEERS- MH ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ TOY MARKETING

 • Εισαγωγή στο Πελατοκεντρικό εμπόριο

 •  Σχεδιασμός Πλάνου Marketing

 • Έρευνα Αγοράς & Στόχευση Κοινών

 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

 • Συμπεριφορά & Τάσεις Καταναλωτή

  • Η διαδικασία της αγοραστικής απόφασης

  • Τύποι αγοραστικών αποφάσεων

  • Το «μαύρο κουτί» του καταναλωτή – παράγοντες της αγοραστικής απόφασης

  • Ο καταναλωτής σε εποχή οικονομικών δυσκολιών

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΜΑΡΚΑΣ(LEVEL 1, 2 & 3)

TUV HELLAS Approved

(3ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

ΝΕΟ

Level 2:  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ MARKETING

 • Σχεδιασμός & Στρατηγικές Επικοινωνίας Marketing

 • Διαφήμιση & Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

 • Δημοσιές Σχέσεις

 • Προωθήσεις Πωλήσεων

 • Άμεσο (Direct) Marketing

 • Προσωπική Πώληση

 • Merchandising, Συσκευασία

Level 3:  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΜΑΡΚΑΣ (BRANDING)

 • Ανάπτυξη Προϊόντος

 • Ανάπτυξη Μάρκας (Branding)

 • Προσωπικότητα Μάρκας

 • Σχέση Μάρκας και καταναλωτή

 • Διακίνηση Προϊόντων

 • Τιμολόγηση Προϊόντων

 • Στελέχη επιχειρήσεων και μικρομεσαίους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρακτική και σύγχρονη άποψη του Marketing ώστε να βελτιστοποιήσουν τα εμπορικά αποτελέσματα τους

 • Σε εργαζόμενους που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με το marketing αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν μια συνολική γνώση του αντικείμενου ώστε να έχουν παραγωγική συνεργασία με το τμήμα marketing

Αθήνα:

Level 1 10 Οκτωβρίου (κωδ. 92190-Α)

Level 217 Οκτωβρίου (κωδ. 92190-Β)

Level 324 Οκτωβρίου (κωδ. 92190-C)

Αγγελική Κοτσολάκη

Level 1 : 150 € + Φ.Π.Α. 23%

Level 2: 160 € + Φ.Π.Α. 23%

Level 3: 180 € + Φ.Π.Α. 23%

Level 1 & 2& 3: 360 € + Φ.Π.Α. 23%

Level 1 & 2:250 € + Φ.Π.Α. 23%

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ»

TUV HELLAS Approved

(1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 10:00-16:00)

ΝΕΟ

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση του κάθε εργαζόμενου να γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα & τις συμπεριφορές του.

Τα περισσότερα επαγγέλματα συμπεριλαμβάνουν τη συναναστροφή και τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους, τους οποίους συχνά ούτε επιλεγούμε εμείς οι ίδιοι, ούτε έχουμε την δυνατότητα να τους αποφύγουμε, αλλά με τους οποίους πρέπει να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε αποτελεσματικά.

Επομένως οι έννοιες της αυτοκυριαρχίας, του αυτοέλεγχου και της ενσυναίσθησης αποτελούν επιτακτικές ανάγκες, ειδικά στις σημερινές συνθήκες εργασιακής πίεσης & ανασφάλειας, όπου τα ακραία συναισθήματα είναι συνηθισμένο φαινόμενο και συχνή πηγή συγκρούσεων.

 • Τί είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)

 • Οι 5 διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

  • Αυτό-επίγνωση

  • Αυτό-ρύθμιση

  • Αυτό-παρακίνηση

  • Ενσυναίσθηση

  • Κοινωνικές Δεξιότητες

 •  Τα βασικά συναισθήματα & πώς να τα αναγνωρίζουμε

 • Γιατί τα συναισθήματα είναι τόσο σημαντικά στην εργασιακή καθημερινότητα

 • Μέτρηση Συναισθηματικής Νοημοσύνης – EQ Tests

 • Ανάπτυξη της Συναισθηματική Νοημοσύνης και πως επιτυγχάνεται

 • Σε εργαζομένους & στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν

 • να συνεργαστούν αρμονικά με το σύνολο του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος

 • να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις των ιδίων, των συναδέλφων ή των υφισταμένων τους

 • να ελαχιστοποιήσουν τα αρνητικά συναισθήματα στον εργασιακό τους χώρο

 • να χτίσουν ομαδικότητα

Αγγελική Κοτσολάκη

Αθήνα: 7 Νοεμβρίου (κωδ. 92187)

180 € + Φ.Π.Α. 23%

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

Αίτηση Συμμετοχής >>

Παρακαλούμε αποστείλετε την παρούσα αίτηση συμπληρωμένη με fax: 210.65.28.025 ή με e-mail: training@tuvhellas.gr αν αφορά σε σεμινάριο Αθήνας, στο 2310.42.84.98 ή akoukoura@tuv-nord.com αν αφορά σε σεμινάριο Θεσσαλονίκηςή στο 2810-391858 ή heraklion1@tuvhellas.gr αν αφορά σε σεμινάριο Κρήτης και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου.

Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας

http://www.tuvhellas.gr/downloads/AITHSH2009.doc

Επιστροφή στα περιεχόμενα


T v hellas

Στοιχεία Επικοινωνίας…

Tα σεμινάρια διεξάγονται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών και επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται μία εβδομάδα πριν την έναρξή τους. Τα σεμινάρια διεξάγονται στους παρακάτω χώρους:

Αθήνα:- CROWNE PLAZAATHENS CITY CENTRE, Μιχαλακοπούλου 50, 115 28

- ELECTRA PALACE HOTEL,Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 105 57

Θεσσαλονίκη:DOMOTEL LES LAZARISTES , Κολοκοτρώνη 16, 56 430, Σταυρούπολη


 • Login