Hvernig horfir regluumhverfið við fyrirtækjum? - PowerPoint PPT Presentation

Hvernig horfir regluumhverfi vi fyrirt kjum
Download
1 / 14

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hvernig horfir regluumhverfið við fyrirtækjum?. Gestur Guðjónsson Olíudreifing ehf. Rekstur Olíudreifingar. Fyrirtæki á Íslandi og í Færeyjum Rekstur olíubirgðastöðva Rekstur bílaflota Rekstur kaupskipa Rekstur verkstæða Rekstur tæknideildar. Regluumhverfið. Setning reglna

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hvernig horfir regluumhverfið við fyrirtækjum?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvernig horfir regluumhverfi vi fyrirt kjum

Hvernig horfir regluumhverfið við fyrirtækjum?

Gestur Guðjónsson

Olíudreifing ehf


Rekstur ol udreifingar

Rekstur Olíudreifingar

 • Fyrirtæki á Íslandi og í Færeyjum

 • Rekstur olíubirgðastöðva

 • Rekstur bílaflota

 • Rekstur kaupskipa

 • Rekstur verkstæða

 • Rekstur tæknideildar


Regluumhverfi

Regluumhverfið

 • Setning reglna

 • Eftirlit með framkvæmd


Setning reglna

Setning reglna

 • Rammalöggjöf

  • Gefur framkvæmdavaldi tækifæri á að semja við atvinnulífið um nánari útfærslu reglna

 • Samráð við atvinnulífið er oftast gott

 • EES samningurinn afar ráðandi

 • Verklag við setningu reglna mismunandi

  • Samráð við vinnslu reglna

  • Samráð eftir að búið er að vinna drög

  • Viðbrögð eftir að reglur eru settar

  • Nýtum okkur undanþáguákvæði EES samningsins minna en t.d. Norðmenn


Eftirlitsa fer ir

Ytra eftirlit

Framkvæmd

Ríki

Sveitarfélög

Framsal til eftirlitsfyrirtækja

Algert eftirlit

Stikkprufueftirlit

Viðbrögð við kærum og kvörtunum

Innra eftirlit

Lögbundið

Sjálfvalið

Tæki til að uppfylla kröfur

Markaðstækifæri

Eftirlitsaðferðir


Eftirlitsumhverfi

Eftirlitsumhverfið

 • Hver málaflokkur byggður upp á sinn hátt

  • Eftirlitsaðferðir

  • Stjórnsýslustig

  • Þvingunarúrræði

  • Áfrýjunarferli

  • Gjaldtaka

  • Stærð eftirlitsstofnanna

  • Dreifing starfsstöðva

 • Litlar eftirlitsstofnanir

  • Hærra flækjustig en nauðsyn krefur

  • Innri áfrýjanir, kvartanir, illmögulegar

  • Persónulegar skoðanir ráða miklu


Eftirlitsgeirar

Eftirlitsgeirar

 • Skattskil

  • Fjármálaráðuneyti

   • Ríkisskattstjóri

   • Eftirlitsfyrirtæki (Endurskoðendur)

 • Samkeppniseftirlit

  • Viðskiptaráðuneyti

   • Samkeppnisstofnun

 • Rafmagnseftirlit

  • Viðskiptaráðuneyti

   • Neytendastofa

   • Eftirlitsfyrirtæki

 • Vinnuumhverfi

  • Félagsmálaráðuneyti

   • Vinnueftirlit


Eftirlitsgeirar frh

Eftirlitsgeirar - frh

 • Byggingareftirlit

  • Umhverfisráðuneyti

   • Skipulagsstofnun

  • Sveitarfélög

   • Byggingarfulltrúar (oft verktakar)

 • Mengunareftirlit

  • Umhverfisráðuneyti

   • Umhverfisstofnun

  • Sveitastjórnir

   • Heilbrigðiseftirlit


Eftirlitsgeirar frh1

Eftirlitsgeirar - frh

 • Siglingar (án fiskveiða)

  • Samgönguráðuneyti

   • Siglingastofnun

   • Eftirlitsfyrirtæki

  • Dómsmálaráðuneyti

   • Landhelgisgæslan

 • Umferðareftirlit

  • Dómsmálaráðuneyti

   • Lögreglan

   • Umferðarstofa

   • Eftirlitsfyrirtæki

  • Samgönguráðuneyti

   • Vegagerðin

  • Félagsmálaráðuneyti

   • Vinnueftirlit (hættulegur farmur)


Eftirlitsgeirar frh2

Eftirlitsgeirar - frh

 • Brunavarnir og almannavarnir

  • Sveitarfélög

   • Slökkviliðsstjóri

  • Umhverfisráðuneyti

   • Brunamálastofnun

  • Dómsmálaráðuneyti

   • Lögregla

 • Stórslysahættur

  • Félagsmálaráðuneyti

   • Vinnueftirlit

  • (Umhverfisráðuneyti, UST, BRS)

  • (Sveitarfélög, slökkvilið)


Stj rns slustig

Stjórnsýslustig

 • Ríkið

  • Oft minni dreifing um landið

  • Oft lægri laun en markaðurinn og sveitarfélög bjóða

  • Faglega sterkari einingar

 • Sveitarfélagsstigið

  • Hagsmunir viðkomandi byggðar getur ráðið miklu um framkvæmd eftirlitsins

  • Umboð sameiginlegra nefnda fleiri sveitarfélaga óskýrt, sbr heilbrigðisnefndir

  • Samræming milli eftirlitssvæða illgerleg

  • Minni eftirlitseiningar koma niður á sérhæfingu og fagmennsku


Eftirlitsfyrirt ki

Eftirlitsfyrirtæki

 • Oft skilvirkari, þjónustumiðaðri

 • Skýrt umboð

 • Samkeppnishæf um starfsfólk

 • Oft með einokunarstöðu á markaði

 • Lítill markaður, fá svið sem eftirlitsfyrirtæki geta unnið á í dag

 • Fyrirtækin háð velvild eftirlitsþola !


Samantekt

Samantekt

 • Aðkoma fyrirtækjanna að reglusetningu er almennt góð

  • Samræmingar milli ráðuneyta þörf

 • Samræma þarf þá nálgun sem hið opinbera hefur við eftirlit og framfylgd laga

  • Þvingunarúrræði

  • Áfrýjun

  • Nálgun eftirlits (innra vs ytra eftirlit, algert, stikkprufu, áreiti)

 • Talsverð skörun milli stofnana

  • Fækka eftirlitsstofnunum og stækka þær – skerpir skil

 • Hafa eftirlit á einu stjórnsýslustigi

  • Færa það frá sveitarfélögum til ríkis og útibúavæða stofnanirnar

 • Hvatar fyrir fyrirtæki til að taka upp innra eftirlit fáir


Lykillinn a einfaldara regluumhverfi

Lykillinn að einfaldara regluumhverfi

 • Eitt atvinnuvegaráðuneyti

 • Eitt innanríkisráðuneyti

 • Eitt “eftirlitsráðuneyti”


 • Login