Hvernig horfir regluumhverfi vi fyrirt kjum
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Hvernig horfir regluumhverfið við fyrirtækjum? PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hvernig horfir regluumhverfið við fyrirtækjum?. Gestur Guðjónsson Olíudreifing ehf. Rekstur Olíudreifingar. Fyrirtæki á Íslandi og í Færeyjum Rekstur olíubirgðastöðva Rekstur bílaflota Rekstur kaupskipa Rekstur verkstæða Rekstur tæknideildar. Regluumhverfið. Setning reglna

Download Presentation

Hvernig horfir regluumhverfið við fyrirtækjum?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvernig horfir regluumhverfið við fyrirtækjum?

Gestur Guðjónsson

Olíudreifing ehf


Rekstur Olíudreifingar

 • Fyrirtæki á Íslandi og í Færeyjum

 • Rekstur olíubirgðastöðva

 • Rekstur bílaflota

 • Rekstur kaupskipa

 • Rekstur verkstæða

 • Rekstur tæknideildar


Regluumhverfið

 • Setning reglna

 • Eftirlit með framkvæmd


Setning reglna

 • Rammalöggjöf

  • Gefur framkvæmdavaldi tækifæri á að semja við atvinnulífið um nánari útfærslu reglna

 • Samráð við atvinnulífið er oftast gott

 • EES samningurinn afar ráðandi

 • Verklag við setningu reglna mismunandi

  • Samráð við vinnslu reglna

  • Samráð eftir að búið er að vinna drög

  • Viðbrögð eftir að reglur eru settar

  • Nýtum okkur undanþáguákvæði EES samningsins minna en t.d. Norðmenn


Ytra eftirlit

Framkvæmd

Ríki

Sveitarfélög

Framsal til eftirlitsfyrirtækja

Algert eftirlit

Stikkprufueftirlit

Viðbrögð við kærum og kvörtunum

Innra eftirlit

Lögbundið

Sjálfvalið

Tæki til að uppfylla kröfur

Markaðstækifæri

Eftirlitsaðferðir


Eftirlitsumhverfið

 • Hver málaflokkur byggður upp á sinn hátt

  • Eftirlitsaðferðir

  • Stjórnsýslustig

  • Þvingunarúrræði

  • Áfrýjunarferli

  • Gjaldtaka

  • Stærð eftirlitsstofnanna

  • Dreifing starfsstöðva

 • Litlar eftirlitsstofnanir

  • Hærra flækjustig en nauðsyn krefur

  • Innri áfrýjanir, kvartanir, illmögulegar

  • Persónulegar skoðanir ráða miklu


Eftirlitsgeirar

 • Skattskil

  • Fjármálaráðuneyti

   • Ríkisskattstjóri

   • Eftirlitsfyrirtæki (Endurskoðendur)

 • Samkeppniseftirlit

  • Viðskiptaráðuneyti

   • Samkeppnisstofnun

 • Rafmagnseftirlit

  • Viðskiptaráðuneyti

   • Neytendastofa

   • Eftirlitsfyrirtæki

 • Vinnuumhverfi

  • Félagsmálaráðuneyti

   • Vinnueftirlit


Eftirlitsgeirar - frh

 • Byggingareftirlit

  • Umhverfisráðuneyti

   • Skipulagsstofnun

  • Sveitarfélög

   • Byggingarfulltrúar (oft verktakar)

 • Mengunareftirlit

  • Umhverfisráðuneyti

   • Umhverfisstofnun

  • Sveitastjórnir

   • Heilbrigðiseftirlit


Eftirlitsgeirar - frh

 • Siglingar (án fiskveiða)

  • Samgönguráðuneyti

   • Siglingastofnun

   • Eftirlitsfyrirtæki

  • Dómsmálaráðuneyti

   • Landhelgisgæslan

 • Umferðareftirlit

  • Dómsmálaráðuneyti

   • Lögreglan

   • Umferðarstofa

   • Eftirlitsfyrirtæki

  • Samgönguráðuneyti

   • Vegagerðin

  • Félagsmálaráðuneyti

   • Vinnueftirlit (hættulegur farmur)


Eftirlitsgeirar - frh

 • Brunavarnir og almannavarnir

  • Sveitarfélög

   • Slökkviliðsstjóri

  • Umhverfisráðuneyti

   • Brunamálastofnun

  • Dómsmálaráðuneyti

   • Lögregla

 • Stórslysahættur

  • Félagsmálaráðuneyti

   • Vinnueftirlit

  • (Umhverfisráðuneyti, UST, BRS)

  • (Sveitarfélög, slökkvilið)


Stjórnsýslustig

 • Ríkið

  • Oft minni dreifing um landið

  • Oft lægri laun en markaðurinn og sveitarfélög bjóða

  • Faglega sterkari einingar

 • Sveitarfélagsstigið

  • Hagsmunir viðkomandi byggðar getur ráðið miklu um framkvæmd eftirlitsins

  • Umboð sameiginlegra nefnda fleiri sveitarfélaga óskýrt, sbr heilbrigðisnefndir

  • Samræming milli eftirlitssvæða illgerleg

  • Minni eftirlitseiningar koma niður á sérhæfingu og fagmennsku


Eftirlitsfyrirtæki

 • Oft skilvirkari, þjónustumiðaðri

 • Skýrt umboð

 • Samkeppnishæf um starfsfólk

 • Oft með einokunarstöðu á markaði

 • Lítill markaður, fá svið sem eftirlitsfyrirtæki geta unnið á í dag

 • Fyrirtækin háð velvild eftirlitsþola !


Samantekt

 • Aðkoma fyrirtækjanna að reglusetningu er almennt góð

  • Samræmingar milli ráðuneyta þörf

 • Samræma þarf þá nálgun sem hið opinbera hefur við eftirlit og framfylgd laga

  • Þvingunarúrræði

  • Áfrýjun

  • Nálgun eftirlits (innra vs ytra eftirlit, algert, stikkprufu, áreiti)

 • Talsverð skörun milli stofnana

  • Fækka eftirlitsstofnunum og stækka þær – skerpir skil

 • Hafa eftirlit á einu stjórnsýslustigi

  • Færa það frá sveitarfélögum til ríkis og útibúavæða stofnanirnar

 • Hvatar fyrir fyrirtæki til að taka upp innra eftirlit fáir


Lykillinn að einfaldara regluumhverfi

 • Eitt atvinnuvegaráðuneyti

 • Eitt innanríkisráðuneyti

 • Eitt “eftirlitsráðuneyti”


 • Login