Ders Kodu: EET264
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Ders Kodu: EET264 PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ders Kodu: EET264. Ders Adı: Bilgisayar Donanımına Giriş. Ders Hocası: Dr.MUSTAFA İLKAN. CHAPTER 6. Bilgi Biriktirme Alanları. 6.1Manyetik Diskler. Bilgisayarda verilerin sürekli şekilde kaydedilmesi için kullanılan manyetik disk sürücüleri kendi içlerinde çeşitlere ayrılırlar.

Download Presentation

Ders Kodu: EET264

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ders Kodu: EET264

Ders Adı: Bilgisayar Donanımına Giriş

Ders Hocası: Dr.MUSTAFA İLKAN


CHAPTER 6

Bilgi Biriktirme Alanları


6.1Manyetik Diskler

Bilgisayarda verilerin sürekli şekilde kaydedilmesi için kullanılan manyetik disk sürücüleri kendi içlerinde çeşitlere ayrılırlar.

Bunlar ileriki şekillerde görülmektedir.


Şekil 1 120 MB’lık Super Disk ve 100/250 MB’lık Zip Disk


Şekil 2 GB seviyelerinde olan Sabit Disk Sürücüleri


Şekil 3 Dünyanın en küçük mikro sabit diski (320 MB kapasitesinde)


Şekil 4 2 GB’lık Jaz sürücü ve disketleri


Şekil 5 Geleneksel 1.44 MB’lık floppy disket


6.1.1Sabit Disk Sürücüleri

Sabit diskler manyetik sürücüler içinde en önemlileridir ve bilgisayarın veri merkezidir.

Kullanılan programlar ve diger tüm veriler bu aygıta kaydedilir. Sabit diskl, CD-ROM, disket gibi veri depolama aygıtlarına kıyasla çok daha önemlidir çünkü genel olarak kapasitesi daha büyük, daha hızlı ve bilgisayarın ayrılmaz bir parçasıdır.

İşletim sistemi (Windows vb.), uygulama programları bu disk üzerine kurulur.


Şekil 6 Sabit Diskin Dıştan görünüşü


Şekil 7 Sabit Diskin içi


Sabit disklerin kapasitesi 4 GB ile 200 GB arasında değişmektedir.

Örneğin, 75 GB’lık bir sabit disk 52000 floppy disketin tutabileceği kadar bilgiyi kaydedebilir.

Sabit disk sürücüleri 1 ile 5.25 inç arsında değişen diklerden oluşmakatdır ve tek bir sabit disk sürücüsündeki bu disklerin sayısı 12’ye kadar çıkabilimektedir.

Bilgi bu disklerin yüzeyinde olan özel bir kaplamanın üstünde kaydedilmektedir. Bu diskler bir motor sayesinde yüksek hızlarda (dakikada 3600 ile 10000 devir arasında) döner.


Bu disk yüzeylerine çok yakın olan okuyucu/yazıcı kafaların yardımı ile bilgiler disklere yazılıp okunabilmektedir.

Okuyucu/yazıcı kafalar ile disk yüzeyleri arasındaki mesafe o kadar küçüktürki en ufak toz parçaları bile okuma yazma işlemine engel olabilir.

Bu yüzden sabit disk sürücülerinde dsklerin bulunduğu kısım havası alınmış bir ortamı sağlayan bir metal kutu içerisindedir.


Şekil 8 Şabit disklerde disk yüzeyi ile okuyucu kafa arasındaki mesafenin insan saç teli, sigara dumanındaki zerrecik gibi şeylerle karşılaştırılması. Bu mesafe 200 mikrometredir (metrenin milyonda biri)


Günümüzde PC`lerde iki tür sabit disk yaygındır.

  • IDE (Intelligent Drive Electronics- Akıllı electronik sürücü)

  • SCSI (Small Computer System Interface- Küçük bilgisayar sistem arabirimi)

IDE ve SCSI birer arabirimdir.

Arabirim: Aygıtlarınbilgisayar ile iletişim kurmak için kullandığı yollar olarak tanımlanabilir.

Örneğin bir yazıcı (printer) kablosu da arabirim olarak kabul edilebilir.


IDE diskler SCSI ye göre daha sık kullanılırlar.

Çünkü IDE diskler daha ucuzdur.

Ancak SCSI lere göre daha yavaştır.

SCSI olan disklerin veri yolları daha geniş olduğundan daha hızlı veri aktarıp yazabilir.


6.1.2 DİSKET SÜRÜCÜ(Floppy sürücü)

Disket denilen manyetik depolama birimlerini okuyup yazmada kullanılırlar.

Disketler 1.44MB ve 2.88MB olmak üzere 2 türdür. 1.44MB olanlar en yaygın türlerdir.

Eski teknoloji olamlarına rağmen ucuz oldukları için hala daha yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

Sabit disk ve CD-ROM’a göre oldukça yavaştır.


Sabit disk gibi yazılıp silinebilirlik en önemli ve kullanışlı özelliğidir.

Şekil 9 Disketin içi


6.1.3Back-Up (Yedekleme) Üniteleri

Önemli dosyaların yedeklerinin olması şirketler ve profosyenel işlerle uğraşanlar içn çok önemlidir.

Bu yüzden geliştirilen back-up üniteleri geliştirilmiştir

Önemli dökümanları yada yazılımları ve benzeri bilgileri içeren dosyaların yedek kopyaları bu aletler sayesinde tutulur.


Back-up ünitelerinin kullanma amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Önemli dosyaların kaybolmaya karşı korunması

  • Arşivleme amaçlı

  • Değişik noktalardaki şirket bilgisayarları arasında bütün dosyaların taşınabilirliği

Yedekleme ünitelerinde video kasede benzeyen kasetler kullanılmaktadır.

Bu kasetler ¼ inçlik kasetler olarak adlandırılar


Şekil 1 Özel bir mekanizma ile birden fazla yedekleme kasedi ile çalışan bir back-up ünitesi


Yedekleme unitelerinde genelde kullanıcıya 3 seçenek sunarlar:

  • Full Back-up (Tam Yedekleme):

Bir sabit disk sürücüsündeki bütün dosyaların yedekleme kasetine kopyalanması

2. Selective Back-up (Seçici Yedekleme)

Kullanıcı tarafından seçilen dosyaların yedeklerin alınması


3. Modified files only Back-up (Geliştirilen Dosyaların Yedeklenmesi)

Son yedeklemenin alınmasından sonra sadece geliştirilen dosyaların tekrar yedeklerinin alınması.

Her günün sonunda yedekleme işleminin yapılması dosyaların korunması bakımından en uygunudur.

Aşağıdaki tablolarda yedkleme üniterinde kullanılan kasetlerin kapasitelerini belirleyen değişik standardlar verilmiştir.


Tablo 1 Yedekleme Ünitelerinde QIC standardları.


Tablo 2 Yedekleme Ünitelerinde TRAVAN standardları


Tablo 3 Yedekleme Ünitelerinde DAT standardları


Tablo 4 Yedekleme Ünitelerinde 8mm standardları


  • Login