Indikátory kvality života: současné trendy - PowerPoint PPT Presentation

Indik tory kvality ivota sou asn trendy
Download
1 / 34

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Indikátory kvality života: současné trendy. Tomáš Hák Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze KŽP AV, 30.března 2009. IUR - běžná věc. „Sustainability indicators“ („Indikátory udržitelného rozvoje“) „ Quality of life indicators“ („Indikátory kvality života“)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Indikátory kvality života: současné trendy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Indik tory kvality ivota sou asn trendy

Indikátory kvality života: současné trendy

Tomáš Hák

Centrum pro otázky životního prostředí,

Univerzita Karlova v Praze

KŽP AV, 30.března 2009


Iur b n v c

IUR - běžná věc

„Sustainability indicators“ („Indikátory udržitelného rozvoje“)

„Quality of life indicators“ („Indikátory kvality života“)

 • Google Scholar

  • 11.300 odkazů; 6.300 (engl.)

  • 36 odkazů; 26 (česky)

 • Google

  • 141.000 odkazů; 141.000(engl.)

  • 3.960 odkazů; 874 (česky)


Akt i v voj i aplikace

Aktéři (vývoj i aplikace)

Mezivládní a mezinárodní organizace

 • OSN – UNEP, UNDP, UNDP, UNCSD

 • OECD

 • EU - EEA, Eurostat, DG

 • WB

 • WWF

 • Glogal Footprint Network

 • New Economic Foundation

 • …….


Http www beyond gdp eu

http://www.beyond-gdp.eu/


Measuring the progress of societies

Measuring the Progress of Societies


Http www hraozemi cz hdp nestaci html

http://www.hraozemi.cz/hdp-nestaci.html


Od dat k indik tor m

Od dat k indikátorům ?

An unhealthy obsession with numbers (Morse, 2004)


R st z jmu o agregovan indik tory

Růst zájmu o agregované indikátory

R.Bandura: Measuring Country Performance and State Behaviour. A Survey of Composite Indices


Indik tory pro m en ekonomick otev enosti a konkurenceschopnosti

Indikátory pro měření ekonomické otevřenosti a konkurenceschopnosti

 • 1 BradyNet Ratings Ladder

 • 2 Bribe Payers Index (BPI)

 • 3 Capital Access Index (CAI)

 • 4 Composite Score of Risk (BRS)

 • 5 Corruption Perception Index (CPI)

 • 6 Country Risk Evaluation and Assessment Model (CREAM)

 • 7 Country Risk Rating (WMRC)

 • 8 CSGR Globalisation Index

 • 9 Ease of Doing Business Measures

 • 10 E-Business Readiness Index

 • 11 Economic Freedom of the World (EFW) Index

 • 12 E-Government Index

 • 13 E-Government Readiness Index

 • 14 EIU Business Environment Rankings

 • 15 EIU Country risk rating

 • 16 Emerging Market Bond Indices (EMBI)

 • 17 E-Participation Index

 • 18 E-Readiness Index

 • 19 Ethics Index

 • 20 Governance indicators….

 • …..

 • 64 World Competitiveness Scoreboard


Indik tory pro m en rozvoje a bezpe nosti

Indikátory pro měření rozvoje a bezpečnosti

 • 1 Ageing Vulnerability Index

 • 2 AIDS Program Effort Index (API)

 • 8 Big Mac Index

 • 9 Climate Analysis Indicators Tool (CAIT)

 • 10 Commitment to Development Index (DI)

 • 11 Country Indicators for Foreign Policy (CIFP)

 • 14 Democracy Score - Nations in Transit Ratings

 • 15 Disaster Risk Index (DRI)

 • 16 Early Motherhood Risk Ranking

 • 19 Education for All Development Index (EDI) and Gender related EFA Index (GEI)

 • 20 Ecological Footprint

 • 25 Food Insecurity

 • 31 Global Civil Society Index (GCSI)

 • 32 Global Natural Disasters Risks Hotspots

 • 34 Global Terrorism Index

 • 37 Human Poverty Index (HPI)

 • 38 Human Rights Commitment Index

 • 39 Living Planet Index

 • 50 Overall Health System Performance Index

 • 54 Press Freedom Index

 • 71 World Press Freedom Ranking


P stupy k m en ur kvality ivota

Přístupy k měření UR/kvality života

 • Indikátorové sady; tvorba rámců

 • Úpravy HDP

 • Nové indikátory/indexy udržitelnosti


1 indik torov sady

1. Indikátorové sady

 • OSN (UNCSD)

 • Eurostat


N rodn sady iur

Národní sady IUR


V voj a tvorba r mc

Vývoj a tvorba rámců

 • Sektory (lesy, doprava, zdraví, ….)

 • DPSIR (OECD, EEA)

 • Pilíře/dimenze UR

 • Kapitálový přístup

 • …..


Oecd kapit lov p stup

OECD – kapitálový přístup

2 skupiny indikátorů - aktiva, uspokojování běžných potřeb

Indikátory zdrojů

 • Environmentální aktiva (Kvalita vzduchu: emise sklenikovych plynů a oxidů uhliku a dusiku; Vodni zdroje: intenzita využiti vody; Energeticke zdroje: spotřeba energetickych zdrojů; Biodiverzita: podil chraněneho uzemi)

 • Ekonomicka aktivita (Produkčni aktiva: stavy fixniho kapitalu; Aktiva vyzkumu a vyvoje: tempo růstu multifaktorove produktivity; Finančni aktiva: čista zahranični aktiva, saldo běžneho učtu platebni bilance

 • Lidsky kapitál: Podil sekundarni a terciarni kvalifikace; Investice do lidskeho kapitalu: vydaje na vzdělani; Nevyužity lidsky kapital: mira nezaměstnanosti

  Indikátory životní úrovně

 • Spotřeba: spotřeba domacnosti, intenzita municipalnich odpadů

 • Distribuce přijmů: Gini koeficient

 • Zdravi: průměrna delka života

 • Zaměstnanost: mira zaměstnanosti

 • Vzdělani: mira participace na vzdělani


2 pravy hdp

2. Úpravy HDP

 • ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) – index udržitelného ekonomického blahobytu

 • Čistý národní produkt

 • Genuine Progress Indicator (GPI) (skutečné bohatství národů)

 • Genuine Saving Index (GSI) (reálné úspory)

 • Green Net National Product (GNNP)


Skute n bohatstv n rod gpi

Skutečné bohatství národů (GPI)


Skute n bohatstv n rod gpi1

Skutečné bohatství národů (GPI)


3 nov indik tory ur

3. Nové indikátory UR


Epi 2008

EPI 2008


Epi v sledky po skupin ch zem

EPI – výsledky po skupinách zemí


Hpi teoretick z klad

HPI – teoretický základ


Hpi v sledky 2006

HPI – výsledky 2006


Prezentace a anal zy iur

Prezentace a analýzy IUR


Nikdo nen udr iteln

Nikdo není udržitelný (?)


Gapminder http www gapminder org

Gapminder http://www.gapminder.org/


Show world

Show World


Indik tory kvality ivota sou asn trendy

Děkuji za pozornost !

tomas.hak@czp.cuni.cz


 • Login