Servei d’Acolliments Familiars Professionalitzats en Unitats Convivencials d’Acció Educativa - PowerPoint PPT Presentation

Servei d acolliments familiars professionalitzats en unitats convivencials d acci educativa
Download
1 / 12

 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Servei d’Acolliments Familiars Professionalitzats en Unitats Convivencials d’Acció Educativa. L’Acolliment Familiar Professionalitzat. Aquest programa s’adreça a infants i adolescents tutelats per la DGAIA que requereixen d’una intervenció especialitzada dins d’un nucli familiar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Servei d’Acolliments Familiars Professionalitzats en Unitats Convivencials d’Acció Educativa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Servei d acolliments familiars professionalitzats en unitats convivencials d acci educativa

Servei d’Acolliments Familiars Professionalitzats en Unitats Convivencials d’Acció Educativa


L acolliment familiar professionalitzat

L’Acolliment Familiar Professionalitzat

Aquest programa s’adreça a infants i adolescents tutelats per la DGAIA que requereixen d’una intervenció especialitzada dins d’un nucli familiar

 • Perquè ajuda als infants a crear vincles afectius estables i sòlids, que proporcionen seguretat.

 • Perquè ofereix atenció i dedicació personalitzada.

 • Sentir-se estimat és necessari per aconseguir un desenvolupament adequat.


Definici de l acolliment familiar professionalitzat

DEFINICIÓ DE L’ACOLLIMENT FAMILIAR PROFESSIONALITZAT

 • L’acolliment familiar és un gest altruista que té com objectiu proporcionar afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars a un infant que ho necessita durant un temps determinat.

 • L’acolliment familiar professionalitzat implica una relació contractual amb l’administració, per tant, l’acollidor realitza una tasca laboral per la qual és remunerat.


Quins infants s n susceptibles d aquest acolliment

QUINS INFANTS SÓN SUSCEPTIBLES D’AQUEST ACOLLIMENT?

 • Infants amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

 • Malalties cròniques.

 • Trastorns de la conducta o dificultats de relació.

 • Grups de germans.

 • Preadolescents i adolescents.


Servei d acolliments familiars professionalitzats en unitats convivencials d acci educativa

L’acolliment familiar pot ajudar a normalitzar la situació d’aquests infants i adolescents.

Cal tenir en compte que molts d’aquests menors han patit situacions d’abandó, negligència cronificades i que poden presentar dificultats de relació o vinculació.

Els acollidors seran orientats per la Institució Col·laboradora de Integració Familiar (ICIF).


Requisits de l acolliment familiar professionalitzat

REQUISITS DE L’ACOLLIMENT FAMILIAR PROFESSIONALITZAT

 • Disposar de titulació i formació específica vinculada a l’àmbit de la infància i l’adolescència.

 • Acreditar experiència en l’àmbit.

 • Disposar d’una vivenda amb espai suficient, preparada per la incorporació immediata dels infants.

 • Ser valorats positivament per la ICIF corresponent.

 • Dedicar-se exclusivament, a nivell laboral, a la cura dels infants acollits, per aquest motiu es percep una retribució econòmica.


Quin s el proc s a seguir

QUIN ÉS EL PROCÉS A SEGUIR?

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud amb la que hauran d’adjuntar la següent documentació:

 • Certificat d’antecedents penals.

 • Informe mèdic de salut física i psíquica.

 • Certificat d’empadronament.

 • Còpia compulsada de la titulació.

 • Currículum vitae.


Proc s d estudi

PROCÉS D’ESTUDI

 • Entrevistes d’estudi psicosocial

 • Entrevistes personals en relació a la trajectòria formativa, professional i ocupacional.

  Un cop seleccionats, els acollidors familiars professionalitzats hauran de realitzar un període de formació específica en relació als acolliments familiars professionalitzats.


Proposta i pla d acoblament

PROPOSTA I PLA D’ACOBLAMENT

 • Assignació del/s infant/s

  És el moment en el què es fa la proposta d’infants a la família acollidora.

 • Pla d’acoblament

  Procés en el qual la família i els infants es coneixen. Les trobades es realitzen a diari i de manera progressiva, fins al moment en el que l’infant s’incorpora al nucli familiar.


Seguiment

SEGUIMENT

 • Seguiment per part de la ICIF

  Els tècnics de la ICIF ofereixen suport a la família acollidora professionalitzada. Es realitza un seguiment acurat, mitjançant coordinacions amb els diferents professionals implicats i amb visites a domicili.

 • Funcions de l’acollidor professional

  Més enllà de les funcions pròpies de l’acolliment familiar, l’acollidor professionalitzat ha de complir amb les funcions que reconegudes per la seva relació contractual amb la ICIF, són les següents:


Funcions de l acollidor

FUNCIONS DE L’ACOLLIDOR

 • Atendre el desenvolupament integral i el benestar de l’infant.

 • Vetllar per l’infant tot exercint les funcions que suposa tenir la seva guarda.

 • Elaboració juntament amb la ICIF, del Projecte Educatiu individual (PEI).

 • Elaboració juntament amb la ICIF, del Informe de Seguiment.

 • Assistència a les reunions pertinents amb la ICIF i la resta de professionals implicats.


Busquem professionals de l mbit sociosanitari amb inter s per fer un acolliment familiar

BUSQUEM PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT SOCIOSANITARI AMB INTERÈS PER FER UN ACOLLIMENT FAMILIAR

c/Àlaba, 61, 1r pis. Barcelona.

www.iresweb.org

93.320.92.15//93.486.47.50

saine@iresweb.org


 • Login