วิชากฎหมายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 13-103-450 Computer Technology Laws - PowerPoint PPT Presentation

  ...
Download
1 / 20

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

วิชากฎหมายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 13-103-450 Computer Technology Laws. นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Kacha_9@mail.plc.rmutl.ac.th Kacha_th@yahoo.com. บทที่ 1 ข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจเว็บไซต์. 1. ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

วิชากฎหมายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 13-103-450 Computer Technology Laws

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


13 103 450 computer technology laws

13-103-450

Computer Technology Laws

Kacha_9@mail.plc.rmutl.ac.th

Kacha_th@yahoo.com


13 103 450 computer technology laws

1

1.

2.

3.

4.

5.


13 103 450 computer technology laws

?

Electronic Commerce E-Commerce

 • 3

  • 1

  • 2

  • 3


13 103 450 computer technology laws

1. (Business-to-Business B2B)

2. (Business-to-Government B2G)

3. (Business-to Consumer B2C)

4. (Government-to-Government G2G)

5. (Government-to-Citizen G2C)

6. (Consumer-to-Consumer C2C)


13 103 450 computer technology laws

1. (Online Catalogue)

2. (E-Tailer)

3. (Auction)

4. (Web Board)

5. (E-marketplace)


13 103 450 computer technology laws

1 .. 2537-2540

2 .. 2541-2543

3 .. 2544-


13 103 450 computer technology laws

 • 1.


13 103 450 computer technology laws

 • 2. SSL

  • Browser


13 103 450 computer technology laws

3. ...

.. 2544 .. 2 .. 2544 .. 2545


13 103 450 computer technology laws

...

1. 7

2. 9 (1)


13 103 450 computer technology laws

...

3. 10 (1) (2) (1)


13 103 450 computer technology laws

...

4. 23


13 103 450 computer technology laws

...

5. 25 (e-Government)


13 103 450 computer technology laws

...

6. 27 (1) (2) () () ...


13 103 450 computer technology laws

""

1. 2. 3.


13 103 450 computer technology laws

( )

2

1.

2.


13 103 450 computer technology laws

2

1.

2.


13 103 450 computer technology laws

2

1.

2. 2


13 103 450 computer technology laws

-

1.

2.

3.

4. ()

5.


13 103 450 computer technology laws

?

1.

2. SSL

3. ... .. 2544


 • Login