Eter Kavram ı ve Elektromanyetizma - PowerPoint PPT Presentation

Eter kavram ve elektromanyetizma
Download
1 / 44

 • 413 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eter Kavram ı ve Elektromanyetizma. MSGS Ü Felsefe Bölümü 16 Nisan 201 3 Cemsinan Deliduman. Eter Modelleri ve Işığın Doğası. Eter. Optik Eter.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Eter Kavram ı ve Elektromanyetizma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eter kavram ve elektromanyetizma

Eter Kavramı ve Elektromanyetizma

MSGSÜ Felsefe Bölümü

16 Nisan 2013

CemsinanDeliduman


Eter modelleri ve i n do as

Eter Modellerive Işığın Doğası


Eter kavram ve elektromanyetizma

Eter


Optik eter

Optik Eter

 • Descartes: Etkileşimler sadece somut etkilerle oluşabilir. Eter uzayın her yanını kaplar. Işık parçacıklardan oluşur ve yoğun ortamda boşluktaki hareketine göre daha hızlı hareket eder.

 • Fermat: Minimum eylem ilkesine göre ışık yoğun ortamda daha yavaş hareket eder.

 • Newton: Kütleçekim etkilerinden sorumlu bir eter olmalı. Her yeri dolduran eter aynı zamanda her yerde bulunan Tanrı fikriyle de uyumlu. Işığın ne olduğu konusunda açık fikre sahip değil.

 • Huygens: Işığın dalga kuramı. Işık ses gibi “boyuna” bir dalgadır.


Dalga hareketi

Dalga Hareketi

Boyuna dalga

Enine dalga


Dalga hareketi i in ortam gerekir

Dalga hareketi için ortam gerekir


Dalga terimleri

Dalga terimleri

Yaprak, dalganın frekansına bağlı

olarak aşağı yukarı hareket eder

tepe

çukur

dalgaboyu

dışarı doğru hareket eden dalganın hızı


Su dalgalar n n giri imi

Su Dalgalarının Girişimi


Ki dalga kayna yla giri im deseni

İki Dalga Kaynağıyla Girişim Deseni


Giri im deseninin modern yorumu

Girişim Deseninin Modern Yorumu

1. Dalga

2. Dalga

Yapıcı Girişim

1. Dalga

2. Dalga

Yıkıcı Girişim


I n giri im deseni

Işığın girişim deseni


Newton halkalar

Newton Halkaları

Cam

Hava

Cam


Sabun k p nde giri im deseni

Sabun köpüğünde girişim deseni

Dalga Girişimi

Hava

Su köpüğü kabuğu


Do ada giri im deseni

Doğada Girişim Deseni

Tavus Kuşu Tüyü

Kelebek Kanadı


Alg sal giri im deseni

Algısal Girişim Deseni


I k par ac k m dalga m

Işık parçacık mı, dalga mı?

 • Bradley: Hareket eden dünya nedeniyle

  yıldızdan gelen ışığın sapması.

  Bu nedenle ışık parçacıklardan oluşmuştur.

 • Euler: Işık kaynağının kütlesi zamanla azalmaz.

  Bu nedenle ışık dalgadır.

 • Young: Işık su üzerindeki girişim desenlerine benzer desenler oluşturur. Öyleyse ışık dalgadır.

 • Fresnel: Girişim etkilerini incelenmesiden çıkan sonuç: Işık “enine” dalgalardan oluşmuştur.

 • Foucault ve Fizeau: Işığın sudaki hızının havadaki hızından daha az olduğunu ölçtüler.


Esnek kat eter

Esnek Katı Eter

 • Poisson: Esnek bir katı cisimde hem enine hem boyuna dalgalar olabilir.

 • MacCullagh (1839): Sadece dönmeye karşı dirençli bir esnek madde yanlızca enine dalgaları iletir.

  Böylesine tuhaf bir katı cisim olabilir mi?

 • Riemann (1853): Sıkıştırılmaya ve dönmeye dirençli bir eter: Sıkıştırılmayla ile ilgili özellikleri kütleçekim ve elektrostatik etkilerden, dönmeyle ilgili özellikleri optik ve manyetik olgulardan sorumlu.

 • Boussinesq (1867): Esnek katı eter sadece optik olaylardan sorumlu.


Elektrik ve manyetizma

Elektrik ve Manyetizma


M knat s yak n ndaki demir tozlar

Mıknatıs yakınındaki demir tozları


M knat s yak n nda pusulan n sapmas

Mıknatıs yakınında pusulanın sapması


Manyetik alan izgileri ve manyetik alan

Manyetik Alan Çizgilerive Manyetik Alan


Elektrik kuvveti ve c oulomb yasas

Elektrik Kuvveti ve Coulomb Yasası


Elektrik y kleri ve nd kleme

Elektrik Yükleri ve İndükleme

Yüklü çubuk

Elektroskop

Yapraklar

ayrılır


Michael faraday

Michael Faraday


Elektrik alan izgileri ve elektrik alan

Elektrik Alan Çizgilerive Elektrik Alanı


Elektromanyetizma

Elektromanyetizma


James clerk maxwell

James Clerk Maxwell


Manyetik alan n fiziksel varl

Manyetik alanın fiziksel varlığı


Elektromanyetik eter

Elektromanyetik Eter


Paralel levhalardan ge en ak m

Paralel Levhalardan Geçen Akım

Dielektrik

Boşluk

Elektrometre

Elektrometre


Yerde i tirme ak m

Yerdeğiştirme Akımı

 • Eter moleküllerinin bile dielektrik molekülleri gibi davrandığı düşünülmüştür. Levhalar arasında böyle bir akım olmamasına rağmen bu isim halen kullanılmaktadır.

Yük

Elektrik

Alanı E

Dielektrik

Polarize moleküller


Maxwell in eteri destekleyen savlar

Maxwell’in Eteri Destekleyen Savları


Eter neden gerekli

Eter neden gerekli?

 • Işık bir tür dalga ise, dalganın hareket edeceği ortam gerekli. Boş uzayda dalga hareketi olamaz.

   Eter optik olaylardan sorumludur.

 • Elektrik ve manyetizmanın uzaktan olan etkilerini veya elektrik ve manyetizma çizgilerini taşıyacak mekanik bir ortam olması gerekir.

   Eter elektromanyetik etkileri taşır.

 • Kütleçekim etkilerinin uzaktan taşınması için bu etkileri taşıyacak uzayın her yerini dolduran bir ortam gerekir.

   Eter kütleçekim etkilerini taşır.


Elektromanyetizman n geli imi

Elektromanyetizmanın Gelişimi

 • Önce temel olgular bilimsel olarak gözlemlendi, daha sonra bunları yöneten yasalar kesin olarak ortaya konuldular.

 • Zaman içinde yasalara tüm deneysel gözlemleri bir anlamda özetleyen ve yeni ilişkilerin de kolayca kavranmasına izin veren özlü bir matematiksel biçim verildi.

 • Fiziksel bir model de –ki bu durumda bu eter oldu- yasaları kavramsallaştırmakta yardımcı olmak ve elektromanyetik olayları daha temel, daha az karmaşık olduğuna inanılan bir konu –yani klasik mekanik- aracılığıyla anlama çabasında kullanılmak için oluşturuldu.

 • Yalnızca sürekli bir biçimde art arda gelen yenilgilerden sonra elektromanyetizmanın mekanik modelleri bırakıldı ve elektromanyetik kuram fiziğin temelde ayrı bir dalı oldu.


Elektromanyetik dalga

Elektromanyetik Dalga

Elektrik Alan Salınımı

Dalganın ilerleme yönü

Manyetik Alan Salınımı


Bir elektromanyetik dalga olarak k

Bir elektromanyetik dalga olarak ışık

Elektrik Enerji

Manyetik Enerji


Michelson morley deneyi

Michelson-Morley Deneyi


Deney d zene i

Deney Düzeneği

ayna

yarı geçirgen

ayna

granit masa

ayna

ışık

kaynağı

girişim

deseni

teleskop

Cıva

havuzu


Deneyin stten g r n

Deneyin Üstten Görünüşü

sabit ayna

lazer

sabit

ayna

yarı geçirgen

ayna

perde


Dura an deney

Durağan Deney


Hareketli deney

Hareketli Deney


Eter i inde yap lan deney

Eter içinde yapılan deney

ayna

girişim

girişim

yarı geçirgen ayna

eter

rüzgarı

eter

rüzgarı

lazer

ayna

ayna

yarı geçirgen ayna

1. durum

2. durum

ayna

lazer


Newton halkalar ve deneyin sonucu

Newton Halkaları ve Deneyin Sonucu

 • Deney düzeneği döndürüldükten sonra dahi halkalar hareket etmeden aynı desende kalırlar. Bunun anlamı eter rüzgarının olmadığıdır.

 • Dolayısıyla eter yoktur denilebilir. Bu sonuç özel görelilik kuramının gelişmesine yol açmıştır.


Anahtar kelimeler

Anahtar Kelimeler

 • Optik Eter

 • Enine ve Boyuna Dalga

 • Dalga Boyu ve Frekans

 • Girişim

 • Işığın girişimi

 • Newton halkaları

 • Esnek Katı Eter

 • Manyetik Alan

 • Coulomb Yasası

 • Elektrik Yükleri

 • Elektromanyetik Eter

 • Yerdeğiştirme akımı

 • Elektromanyetizma

 • Elektromanyetik Dalga

 • Eter Rüzgarı

 • Michelson-Morley Deneyi


 • Login