Ro ne sposoby zapisywania liczb zapis rzymski l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

ROŻNE SPOSOBY ZAPISYWANIA LICZB. ZAPIS RZYMSKI. PowerPoint PPT Presentation


  • 412 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

ROŻNE SPOSOBY ZAPISYWANIA LICZB. ZAPIS RZYMSKI. JAK DAWNIEJ ZAPISYWANO LICZBY. JAK RZYMIANIE ZAPISYWALI LICZBY. KRZYŻÓWKA LICZBOWA. KONIEC. CZŁOWIEK PIERWOTNY.

Related searches for ROŻNE SPOSOBY ZAPISYWANIA LICZB. ZAPIS RZYMSKI.

Download Presentation

ROŻNE SPOSOBY ZAPISYWANIA LICZB. ZAPIS RZYMSKI.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ROŻNE SPOSOBY ZAPISYWANIA LICZB. ZAPIS RZYMSKI.


JAK DAWNIEJ ZAPISYWANO LICZBY

JAK RZYMIANIEZAPISYWALI LICZBY

KRZYŻÓWKA LICZBOWA

KONIEC


CZŁOWIEK PIERWOTNY

Człowiek potrafił liczyć już w epoce pierwotnej. Nie znał jeszcze cyfr. Wyniki swych obliczeń zapisywał na kościach, nacinając na nich kreski.Za najstarszy zapis liczby uważa się 55 nacięć na kości wilka sprzed 30 tysięcy lat. Kość tę znaleziono w Czechach w 1937r. i jest na niej widocznych 55 karbów, zgrupowanych po 5, stąd domyślamy się, że chodzi tu o liczbę.


MEZOPOTAMIA - pismo klinowe

Pierwsze cyfry wymyślili Sumerowie (mieszkańcy Mezopotamii) około 2000 r. p.n.e. Zapisywali je stawiając znaki - kliny na glinianych tabliczkach. Najpierw wymyślili sposób zapisywania liczb, a dopiero potem sposób zapisu słów. Znaków cyfrowych było niewiele. Liczby babilońskie są właściwie kombinacjami trzech znaków: jedynki, dziesiątki i setki.

Np.:


EGIPT - hieroglify

Prawie tak samo stare są cyfry egipskie. Egipcjanie do pisania używali znaków, które nazywamy hieroglifami. Wśród nich istniały specjalne znaki dla cyfr:


GRECJA i RZYM

Grecy i Rzymianie (o nich później) do zapisu liczb użyli liter swoich alfabetów. Grecy stosowali dwa sposoby zapisywania liczb: joński i ateński.

1

Ateńczycy do pisania liczb używali początkowych liter słów - liczebników (rys. obok)

Sposobem jońskim liczby wyrażano literami alfabetu, pisząc nad nimi kreskę np. alfa - 1, beta - 2, ...

5

10

50

100

500

1000

5000

10000

50000


CYFRY ARABSKIE

Cyfry, którymi posługujemy się obecnie, pochodzą od Hindusów. Na teren Europy przenieśli je Arabowie, dlatego nazywamy je cyframi arabskimi.

Pierwszy podał je sławny matematyk włoski Leonardo Fibonacci z Pizy w 1202 r. w „Księdze abaku”.

Pierwsze słowa tej księgi brzmiały:

„Jest dziesięć znaków hinduskich. Oto one: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Za pomocą tych znaków i znaku 0, który po arabsku zwie się „sifr”, można zapisać jaką kto chce liczbę”.


Polska była jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły u siebie cyfry hinduskie. Było to w XIV w. Oczywiście hindusko - arabskie cyfry nie od razu przybrały swą obecną postać. Zapis cyfr różnił się od współczesnego jeszcze w XV w.

CYFRY HINDUSKIE, III w. p.n.e.

CYFRY HINDUSKIE, IX w.

CYFRY HINDUSKIE, XI w.

CYFRY HINDUSKIE, XVI w.

EUROPA, XV w.

EUROPA, XVI w.


PRZYKŁADY CYFR UŻYWANYCH WSPÓŁCZEŚNIE

CYFRY ARABSKIE Europa

CYFRY ARABSKIE Kraje Bliskiego Wschodu

CYFRY CHIŃSKIE

CYFRY W JĘZYKU TAMILSKIM (Płd. Indie, Indochiny)

CYFRY W PIŚMIE BRAILLE’A


SYSTEM RZYMSKI

Rzymski sposób zapisywania liczb powstał ponad 2000 lat temu. Używano go powszechnie jeszcze w XV w. Obecnie cyfry rzymskie stosuje się rzadko. Służą one głównie do zapisu dat, oznaczania numerów pięter, rzędów w kinie, rozdziałów w książkach, itp.


CYFRY RZYMSKIE

W systemie rzymskim używa się następujących cyfr:

Pozostałe liczby uzyskujemy jako układ tych znaków.


PRZYKŁADY


ĆWICZENIA

Zapisz poniższe liczby tak jak Rzymianie.

SPRAWDŹ


CIEKAWOSTKA

Systemu rzymskiego nie stosuje się już w obliczeniach. System ten nie jest systemem pozycyjnym i nie można w nim stosować działań pisemnych. Konserwatywna Europa długo jednak upierała się przy stosowaniu niewygodnych cyfr rzymskich, odrzucając „diabelskie znaki Arabów - dług szatana”. Samego Sylwestra II - papieża, który wcześniej, w X wieku, jako mnich Gerbert, wprowadził do kultury europejskiej cyfry arabskie, oskarżano o zaprzedanie duszy diabłu. Doszło nawet do tego, że w 1648 r. ówczesny papież uznał za konieczne otwarcie grobu Sylwestra II, aby sprawdzić czy nie mieszkają tam diabły.


KRZYŻÓWKA

T R Z Y

I I I

D Z I E W I Ę Ć

I X

D W A T Y S I Ą C E

M M

S I E D E M S E T

D C C

P I Ę Ć

V

D W A D Z I E Ś C I A

X X

O S I E M N A Ś C I E

X V I I I

P I Ę Ć D Z I E S I Ą T

L

D Z I E W I Ę Ć S E T

C M

H A S Ł O:R Z Y M I A N I E


  • Login