Közigazgatási
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 60

Közigazgatási szakvizsga Választható vizsgatárgy PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Közigazgatási szakvizsga Választható vizsgatárgy. ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS. A diasort hatályosította: dr. Csalló Krisztina. TARTALOMJEGYZÉK. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE

Download Presentation

Közigazgatási szakvizsga Választható vizsgatárgy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Közigazgatási szakvizsga

Választható vizsgatárgy

ÖNKORMÁNYZATI

KÖZIGAZGATÁS

A diasort hatályosította: dr. Csalló Krisztina


TARTALOMJEGYZÉK

 • A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

 • A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI

 • AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE

 • A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

 • AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK

 • AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA

 • AZ EU ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK MAGYARORSZÁGON


1. fejezet A helyi önkormányzati rendszer

1.1 Az önkormányzati rendszer története

1.2 Európai önkormányzati rendszerek

1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája

1.4 Alaptörvényi alapok

1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai


1.1 Az önkormányzati rendszer története

 • A magyar polgári önkormányzati rendszer:

  • község, város, főváros

  • polgári vármegyei közigazgatás

  • törvényhatósági jogú városok

 • A tanácsrendszer jellemzői:

  • tanácstörvények

  • képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai


1.2 Európai önkormányzati rendszerek

Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint:

Angolszász rendszer

Kontinentálisrendszer

Francia

Vegyes

Skandináv


1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája

Európa Tanács által összefoglalt minimum-követelmények gyűjteménye

 • Aláíró tagállam köteles:

 • Chartában foglaltakat betartani és

 • magára nézve legalább húsz szakaszt kötelezőnek

 • elismerni, amelyek közül tízet a Charta által meghatározott cikkekből kell kiválasztani


1.4 Alaptörvényi alapok

 • Helyi önállóság (autonómia)

  • Rendeletalkotás

  • Szervezetalakítás

  • Társulási szabadság (de társulás alakítása törvényben kötelezővé tehető)

  • Gazdasági önállóság

 • Petíciós jog

  • Véleménynyilvánítás

  • Felterjesztési jog

 • Önkormányzati jogok védelme

  • Alkotmánybíróság

  • Bírói jogvédelem

 • Nyilvánosság


1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai

Helyi népi kezdeményezés

Helyi népszavazás

Közmeghallgatás

Kezdeményezzük, hogy a szabályozási terv akként módosuljon, hogy ne épülhessen … területén katonai radar.

Akarja-e, hogy *falu területén, xy határában cementgyár épüljön?


A helyi önkormányzati rendszerEllenőrző kérdések

 • Ismertesse a helyi önkormányzatok Európai Chartájának lényegét, soroljon fel legalább három célkitűzését és fejtse ki, hogyan érvényesülnek a magyar jogrendben!

 • Ismertesse a helyi önkormányzatok Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatásköreit!

 • Hasonlítsa össze a helyi önkormányzás gyakorlásának követett és közvetlen formáját!

 • Hasonlítsa össze a helyi népszavazást és nép kezdeményezést!

 • Hasonlítsa össze a közmeghallgatás és a falugyűlés intézményét az önkormányzati rendszerben!


2. fejezet A helyi önkormányzatok rendszere és egymáshoz való viszonyuk

2.1 A helyi önkormányzatok típusai

2.2 Nemzetiségi önkormányzatok

2.3. Társulások Magyarországon

2.4. Együttműködések Európában


2.1 A helyi önkormányzatok típusai

Települési

Területi

város

=

község, nagyközség

megyei

megyei jogú város

főváros és kerületei

Új község alapítása

Várossá nyilvánítás


2.2 Nemzetiségi önkormányzatok

Települési

Területi

Országos

megye

főváros

község

város

főváros kerületei


2.3 Társulások Magyarországon

 • szabad társulás elve (de törvény elrendelheti a helyi önkormányzat

 • kötelező feladatának társulásban történő ellátását.)

 • hatósági igazgatási,

 • intézményi társulás,

 • körjegyzőség,

 • társult képviselő-testület

 • megbízás egyes feladatok ellátására

 • intézmény vagy más szervezet fenntartására

 • közös döntéshozó szervvel rendelkező társulás

 • jogi személyiséggel

 • rendelkező társulás

 • területfejlesztési társulás

 • többcélú kistérségi társulás

Alaptörvény

Ötv.

Ttv.

Tft.

Tkt.


2.4 Együttműködések Európában

 • Franciaország

  • Önkéntes

  • Kötelező

  • Típusai:

   • Községi

   • Városi

   • Kistérségi

 • Hollandia

  • Önkéntes

  • Kötelező

 • Finnország

  • Önkéntes

  • Kötelező

  • Magyarország

  • Önkéntes (szabad társulás elve)

  • Kötelező

  • (Alaptörvény 34. Cikk (2) bek.)


  Ellenőrző kérdések

  A helyi önkormányzatok rendszere és egymáshoz való viszonyuk

  • Ismertesse a feladatátvállalás legfontosabb szabályait a települési önkormányzatok között, továbbá a főváros önkormányzati rendszerén belül!

  • Indokolja meg a főváros és kerületi önkormányzatok különbözőségének okait jogállás, feladat-és hatáskörök tekintetében!

  • Mutassa be a várossá nyilvánítás folyamatát és feltételeit!

  • Vázolja fel a településrészi önkormányzat lényegét és hasonlítsa össze fő vonásait a települési önkormányzat funkciójával!

  • Mutassa be a nemzetiségi önkormányzati rendszer felépítését és feladatait!

  • Ismertesse, hogy milyen társulási formákat ismer Magyarországon!

  • Ismertesse az önkormányzatok közötti együttműködések legfontosabb szabályait legalább két európai országban!


  3. fejezet Az önkormányzatok feladatrendszere

  3.1 Feladat- és hatáskörök csoportosítása

  3.2 Kötelező feladatok

  3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján

  3.4 Kötelező feladatok törvények alapján

  3.5 Önként vállalt feladatok

  3.6 Önkormányzati hatósági ügy

  3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása


  3.1 Feladat- és hatáskörök/Döntéshozók

  Önkormányzati

  feladat- és hatáskörök

  Államigazgatási

  feladat- és hatáskörök

  Képviselő-

  testület

  Helyi

  népszavazás

  Polgármester

  megyei

  közgyűlés

  elnöke

  Jegyző

  főjegyző

  Polgármester

  Főpolgár-

  mester

  megyei

  közgyűlés

  elnöke

  Polgármesteri

  hivatal

  ügyintézője

  bizottság

  Polgármester

  kisebbségi

  önkormányzat

  részönkormányzat

  testülete

  társulás


  3.1 Feladat- és hatáskörök

  Önkormányzati

  feladat- és hatáskörök

  Államigazgatási

  feladat- és hatáskörök

  Kötelező feladat

  Önként vállalt/

  Fakultatív feladat

  Önkormányzati

  hatósági ügy

  Ötv.

  alapján

  Egyéb TÖRVÉNY

  alapján


  3.2 Kötelező feladatok

  Törvény állapítja meg:

  • Önkormányzati törvény;

  • Más (ágazati) törvények

   Az Országgyűlésköteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről.

   Arányosság!!!


  3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján

  Gondoskodás:

  • az egészséges ivóvízellátásról;

  • az óvodai nevelésről;

  • az általános iskolai oktatásról és nevelésről;

  • az egészségügyi és szociális alapellátásról;

  • a közvilágításról;

  • a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról;

   7.parkolás biztosítása

   8.a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.


  4.4 Kötelező feladatok törvények alapján

  Példák:

  • Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése

  • Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása

  • Közoktatási feladatok

  • Szociális gondoskodás

  • Területrendezés

  • Közgyűjtemények fenntartása

  • Szakiskolai képzés


  3.5 Önként vállalt feladatok

  Feltételei :

  • Jogszabály nem utalja más szerv feladat- és hatáskörébe

  • Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat- és hatáskörök ellátását

   Például:

  • kisvárosi kórház, rendelőintézet;

  • művészeti intézmény (zeneiskola) fenntartása;

  • községi, városi múzeum fenntartása.


  3.6 Önkormányzati hatósági ügy

  Önkormányzati hatósági hatáskört telepíthet:

  • Országgyűlés törvényben

  • Képviselő-testület rendeletében

  Címzett: Képviselő-testület

  Bíróság

  Felülvizsgálat

  Ket.

  Képviselő-testület

  Fellebbezés

  Átruházható

  Bizottság

  Polgármester

  Polgármester

  Társulás


  3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása

  • Differenciált telepítés

  • Feladatátvállalás

   • Települések között

   • Fővároson belül (kerületek–főváros)


  3. fejezet Az önkormányzatok feladatrendszere

  Ellenőrző kérdések

  • Határozza meg a helyi közügy fogalmát! Mondjon legalább két példát!

  • Határozza meg az önkormányzati hatósági ügy telepítésének szabályait, és ismertesse, hogy ki jogosult döntéshozatalra önkormányzati hatósági ügyben, valamint milyen jogorvoslati eszközök állnak rendelkezésre!

  • Hasonlítsa össze a megyei és a települési önkormányzatok kötelező feladatait, ismertesse a fakultatív feladat-vállalás szabályait!

  • Hasonlítsa össze a főváros és kerületeinek feladatait!

  • Mutassa be az önkormányzati feladat és hatáskör átruházás szabályait, soroljon fel legalább tíz át nem ruházható hatáskört!

  • Fejtse ki, hogy mit jelent az önkormányzati feladat- és hatáskörök differenciált telepítése!


  4. fejezet Szervezeti és működési szabályok

  4.1 Helyi önkormányzati képviselő

  4.2 A képviselőtestület működése

  4.3 Bizottságok, részönkormányzatok

  4.4 Tisztségviselők

  4.5 A polgármester

  4.6 A jegyző


  4.1 Helyi önkormányzati képviselő

  • Jogállása

   • Mandátum keletkezése

   • Mandátum jellege

   • Mandátum megszűnése

   • Szabad mandátumgyakorlás

  • Jogai

   • Felvilágosítás kérése

   • Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb.

  • Kötelességei

   • Részvétel a testület munkájában

   • Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése

    Összeférhetetlenségi szabályok


  4.2 A képviselő-testület működése

  A képviselő-testület ülései

  • Összehívás

  • Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei)

  • Határozatképesség

  • Határozathozatal

  • Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet)

  • Jegyzőkönyv

   Helyi jogalkotás


  4.3 Bizottságok, részönkormányzatok

  Bizottságok

  • Kötelezően létrehozandó bizottságok

  • Szabadon választott bizottságok alakítása

  • Összetétel

  • Jogkörök

  • Kapcsolat a képviselő-testülettel és a hivatallal

   Településrészi önkormányzatok

  • Szerepe, létrejötte

  • Összetétele

  • Hatáskörök


  4.4 Tisztségviselők

  • Választott

   • Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke)

   • Alpolgármester(-ek)

   • Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök, frakcióvezetők stb.)

 • Kinevezett

  • Jegyző, aljegyző

  • Körjegyző


 • 4.5 A polgármester

  • Megválasztás módja

  • Összeférhetetlenség

   • okok csoportosítása

   • eljárás

 • Testület működésével kapcsolatos feladatok

 • A hivatal irányítása

  • önkormányzati hatáskörök

  • államigazgatási hatáskörök


 • 4.6 A jegyző

  • Kinevezése, képesítési követelmények

  • A hivatal vezetése

   • körjegyzőség vezetésének speciális kérdései

  • Feladatai az önkormányzat működése terén

  • Államigazgatási hatáskörök címzettje

  • Különösen körzetközponti igazgatás esetén:

   • Okmányiroda

   • Kiemelt építésügyi hatáskörök

   • Egyes gyámügyi hatáskörök

   • Közlekedésigazgatási feladatok


  4. fejezet Szervezeti és működési szabályok

  Ellenőrző kérdések

  • Mutassa be a helyi önkormányzati képviselő jogait, a tisztség keletkezésének, megszűnésének szabályait és az összeférhetetlenség eseteit!

  • Ismertesse a képviselőtestület ülésére vonatkozó szabályokat!

  • Ismertese az önkormányzati képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmi és alaki kellékeit!

  • Ismertesse röviden a képviselő-testület ülésén a nyílt és a titkos szavazás eseteit!

  • Röviden fejtse ki, mi az általános indoka annak, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános! Ezt követően ismertesse a zárt ülés tartásának szabályait és eseteit!

  • Vesse össze a polgármesteri hivatal és a körjegyzőség szerepét, fejtse ki a körjegyzőség jellemző vonásait!

  • Mutassa be az önkormányzati képviselő-testület határozatképességének, illetőleg döntéshozatalának főbb szabályait!

  • Ismertesse a helyi jogalkotás menetének szabályozását, az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket!

  • Hasonlítsa össze a polgármesteri hivatallal kapcsolatban a jegyző és a polgármester jogosítványait!

  • Milyen bizottságokat köteles létrehozni a képviselő-testület?

  • Vesse össze a képviselő-testületet megillető felterjesztési jog, valamint az önkormányzati képviselő kérdezési joga (esetleg interpelláció) lényegét, különbözőségeit!


  5. fejezet Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok

  5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma

  5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai

  5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai

  5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai

  5.5 A minisztériumok feladatai

  5.6 Az önkormányzatok külső ellenőrzése

  5.7 A törvényességi felügyelet

  5.8 A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai


  5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma

  Önkormányzati autonómia:

  • Helyi Önkormányzatok Európai Chartája

  • Alaptörvény

  • Önkormányzati törvény

  • Ágazati törvények


  5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai

  Törvényalkotás

  • Ötv. (sarkalatos)

  • Képviselők és polgármesterek választása, választási eljárás

  • Költségvetési törvények

   Döntéshozatali jogkörök

  • Feloszlatás

  • Területszervezés

  • Költségvetési szabályozás


  5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai

  • Választások kitűzése

  • Területszervezési döntések

  • Köztársasági biztos kinevezése


  5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai

  • önkormányzatok törvényességi felügyelete;

  • feloszlatási javaslat előterjesztése;

  • helyi közszolgálati képesítési előírások;

  • államigazgatási feladatok ellátásának irányítása;

  • dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában.


  5.5 A minisztériumok feladatai

  A miniszterek feladatai:

  • államigazgatási feladatok szakmai szabályozása;

  • önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai;

  • ellenőrzés;

  • tájékoztatás;

  • pénzügyi támogatás nyújtása.

   Az önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzatokat érintő feladatai:

  • jogszabály előkészítés;

  • településfejlesztéssel kapcsolatban.

   Az önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter:

  • területszervezési döntések előkészítése;

  • a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtásának kezdeményezése


  5.6 Az önkormányzatok ellenőrzése

  Állami

  Számvevőszék

  Fővárosi és megyei

  Kormányhivatal

  • Gazdálkodás

  • jogszerű

  • célszerű

  • Működés,

  • döntéshozatal

  • jogszerű

  Jelentés

  Törvényességi

  felhívás

  (+ egyéb felügyeleti eszközök)

  Észrevétel

  Rendes- /

  Alkotmánybíróság


  5.7. Törvényességi ellenőrzés/felügyelet

  Törvényességi felügyelet Magyarországon

  • Tartalma

  • Eljárása

  • Szervezete

   Törvényességi ellenőrzés/felügyelet Európában

  • Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet

  • Angolszász

  • Német

  • Francia

  • Román

  • Skandináv modell


  5.8 A fővárosi/megyei kormányhivatal feladatai

  • Felépítése: törzshivatal + ágazati szakigazgatási szervek

  • Koordinációs és ellenőrzési feladatok a területi államigazgatási szervek tekintetében

  • Államigazgatási hatáskörök

   • Elsőfokú hatósági jogkörök

   • Másodfokú jogorvoslati fórum

  • Speciális feladatok

   • döntés-előkészítés, javaslattétel,

   • - a szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok,

   • hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére,

   • ügyfélszolgálat működtetése (Kormányablak),

   • választásokkal, népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok,

   • - jogszabályban meghatározott egyéb feladatok.

  • Köztisztviselők képzése


  5. fejezet Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok

  Ellenőrző kérdések

  • Fejtse ki részletesen, hogy melyek az Országgyűlés döntéshozatali jogkörei a helyi önkormányzatokat érintő ügyekben!

  • Milyen feladat- és hatáskörrel rendelkezik a köztársasági elnök az önkormányzatok tekintetében ?

  • Ismertesse az önkormányzatokra vonatkozó törvényességi felügyelet eljárási szabályait!

  • Hasonlítsa össze az Állami Számvevőszék és a fővárosi és megyei kormányhivatal által folytatott, a helyi önkormányzatok tevékenységét érintő ellenőrzési, illetve felügyeleti tevékenységet!

  • Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet szabályait legalább három európai országban!


  6. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételi szerkezete

  6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető)

  6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai

  6.3 Az önkormányzat saját bevételei

  6.4 Az átengedett központi adók

  6.5 A normatív hozzájárulások

  6.6 Az állami támogatások

  6.7 Gazdálkodási sajátosságok

  6.8 Az önkormányzat költségvetése

  6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai

  6.10 Az önkormányzat vagyona


  6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető)

  • Központi alrendszer

  • Önkormányzati alrendszer


  6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai

  • Saját bevétel

  • Átengedett központi adók

  • Normatív hozzájárulások

  • Állami támogatások


  6.3 Az önkormányzat saját bevételei

  • Helyi adók

  • Saját tevékenységből, vagyon hozadékából származó bevételek

  • Illetékek

  • Átvett pénzeszközök

  • Egyéb (működési, ár- és díjbevételek)


  6.4 Az átengedett központi adók

  • Magánszemélyek jövedelemadója

  • Gépjárműadó

  • Termőföld bérbeadása

  • Környezetvédelmi és a szabálysértési bírság

  • SZJA - megosztás elvei

  • adóerő-képesség


  6.5 A normatív hozzájárulások

  • Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja.

  • Megállapítás módja:

   • Településre jellemző mutatók alapján

   • Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók

  • Hozzájárulási jogcímek alakulása


  6.6 Az állami támogatások

  • Címzett támogatások

  • Céltámogatások

  • A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

  • A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

  • A jövedelemkülönbségek mérséklése

  • A többcélú kistérségi társulások támogatása


  6.7 Gazdálkodási sajátosságok

  • Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai

  • Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása

  • Hitel, kötvény

  • Adósságrendezési eljárás


  6.8 Az önkormányzatok költségvetése

  • A költségvetés tervezése

   • Előkészítési és koncepció-szakasz

   • Egyeztetési rendszer

  • Rendelet-tervezet összeállítása

  • A költségvetés elfogadása

  • Információs rendszer

  • Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)


  6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai

  Belső

  Felügyeleti

  Külső

  Állami

  Számvevőszék

  Jegyző

  Magyar

  Államkincstár

  Belső ellenőr

  Könyvvizsgáló*

  Pénzügyi

  bizottság


  6.10 Az önkormányzatok vagyona

  • Vagyontárgyak típusai

   • Törzsvagyon

    • Forgalomképtelen

    • Korlátozottan forgalomképes

   • Forgalomképes vagyontárgyak

  • Vagyonhasznosítás

  • Ingatlanvagyon kataszter


  Ellenőrző kérdések

  6. fejezet Az önkormányzatok gazdálkodása

  • Mutassa be az önkormányzatok bevételeinek rendszerét!

  • Fejtse ki a helyi adó megállapításának szabadságát és korlátait az önkormányzati döntéshozatalban!

  • Az önkormányzatokra vonatkozó törvény többféle helyi adót, adónemet ismer (építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,). A helyi önkormányzatnak milyen körülményekre kell figyelemmel lennie, amikor dönt a helyi adók kivetéséről, hogyan rendelkezik a törvény a többféle helyi adó egyidejű megállapításáról azonos ügyfél terhére?

  • Mutassa be a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának folyamatát!

  • Írja le a helyi önkormányzat költségvetési rendelete alkotásának menetét!

  • Mutassa be az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének rendszerét!


  7. fejezet Az EU-csatlakozás önkormányzati vonatkozásai

  7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása

  7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében

  7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei


  7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása

  • A csatlakozás előtt:jogharmonizáció

  • A csatlakozás időpontjában:dereguláció

  • A csatlakozást követően:EU jogforrási rendszeréhez illeszkedő jogalkotás

   A csatlakozással összefüggő feladatok teljesítésének kikényszeríthetősége


  7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében

  • Eljárások egyszerűsítése

  • Egyablakos ügyintézési pontok

  • A letelepedés szabadsága

  • A határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának szabadsága

  • Hatóságok közötti együttműködés


  7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei

  • Hulladékgazdálkodás

  • Vízügy

  • Közszolgáltatások

   Hatályos hazai szabályok e területeken


  7. fejezet Az EU-csatlakozás önkormányzati vonatkozásai

  Ellenőrző kérdések

  • Hogyan alakult a helyi jogalkotási kötelezettség az Európai Unióhoz való csatlakozás után?

  • Mutassa be, hogy milyen kötelezettségeket jelent az önkormányzatok számára a belső piaci irányelv végrehajtása!

  • Milyen uniós alapelveket kell figyelembe venni az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi jogalkotás során?


 • Login