Tafjord kraftvarme as
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Tafjord Kraftvarme AS PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tafjord Kraftvarme AS. Et selskap i TK - Konsernet. . . . . . . . . . . . . Tafjord Kraftvarme AS. Produserer og distribuerer fjernvarme. Driver sluttbehandling av restavfall fra kommunene på Sunnmøre.

Download Presentation

Tafjord Kraftvarme AS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tafjord Kraftvarme AS

Et selskap i TK - Konsernet


Tafjord Kraftvarme AS

 • Produserer og distribuerer fjernvarme.

 • Driver sluttbehandling av restavfall fra kommunene på Sunnmøre.

 • Selskapet eier og driver et sammenhengende fjernvarmenett fra Spjelkavik til Ålesund sentrum.

 • Omsetning 2009: 72 mill kr.

 • 20 ansatte

Dette er TKV

Forretning og marked

Historie


Tafjord Kraftvarme AS

 • Forbrenningsanlegget bygd i 1987

 • Rensing av røykgass og avløpsvann utbygd i 1990, 2001, 2003 og 2005

 • Varmepumpesentralen i drift 1989

 • Fjernvarmen i Ålesund sentrum/Spjelkavik ble koblet sammen i 2003

 • Ovnslinje to i drift i september 2009

 • Renseanlegg 2 bygges i 2010 og ovn 1 på nytt i drift mot slutten av 2010


Fjernvarmen fra Spjelkavik til Ålesund sentrum.

Bildet er fra Lerstadveien.


Tafjord Kraftvarme AS

 • Behandlingskapasitet en var i 2009- 35000 tonn avfall pr år denne økte til 65 000 tonn avfall p.r. år i 2010 og økes videre til ca 100 000 tonn i 2011

 • Avfallsanleggets energiutnyttelse har økt til ca. 85% gjennom økende levering av fjernvarme.

 • Levert varme til fjernvarmenettet 90 GWh/år.

 • Strømproduksjon ca 30 GWh/år.

 • Ovnskapasiteten ovn 2 er fullt utnyttet. Drift ca. 8200 timer/år.

 • Tilfredsstiller nye utslippskrav med god margin.

Dette er TAFJORD

Forretning og marked

Historie

Selskapsstruktur


Dette har vi gjort de siste årene

 • Montert en ny 22 MW avfallslinje.

 • Montert en 5 MW Mottrykksturbin

 • Montert 20 MW dampkjel i Ålesund sentrum

Selskapsstruktur


Videre - Planer

 • 2010 anlegget utbygges med renseanlegg 2.

 • Gammel ovn med nytt renseanlegg i drift 2010 kapasitet totalt i anlegget 100 000 tonn/år

 • Tilgjengelig energi vil øke til over 200 GWh/år

Dette er TAFJORD

Forretning og marked

Historie

Selskapsstruktur


Litt på siden av fjernvarme.

Vi bygger kjøling til sykehuset

2000 KW 10C isvann


Det er kalt nok i fjorden hele året.


 • Login