Download
1 / 68

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych im. Gerharda Domagka ID grupy:97_47_mf_g1 Opiekun: mgr Anna Kwaśnicka Kompetencja: Matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Elementy geometrii trójkąta Semestr/rok szkolny: V 2011/2012. Opis zadań.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dane INFORMACYJNE' - cale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół Zawodowych im. Gerharda Domagka

 • ID grupy:97_47_mf_g1

 • Opiekun: mgr Anna Kwaśnicka

 • Kompetencja:

 • Matematyczno - fizyczna

 • Temat projektowy:

 • Elementy geometrii trójkąta

 • Semestr/rok szkolny:

 • V 2011/2012


Opis zada
Opis zadań

 • Trójkąt jest jedną z podstawowych figur geometrycznych, znana każdemu uczniowi od najmłodszych lat . Mimo swojej prostoty w formie posiada niezwykle wiele własności . Wśród najbardziej znanych są:

 • twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych

 • nierówność trójkąta

 • twierdzenie Pitagorasa


Opis zada1
Opis zadań

 • Głównym zadaniem tego projektu jest wyszukanie i opracowanie wybranych informacji o własnościach trójkąta i ich zastosowaniach do rozwiązywania zadań z geometrii życia codziennego.


Spis tre ci
Spis treści

 • Powtórzenie wiadomości o podstawowych pojęciach i metodach geometrii

 • Znane własności trójkątów

 • Wybrane proste, punkty i odcinki w trójkącie

 • Twierdzenie Cevy i Menelausa


Tr jk t definicja
Trójkąt - definicja

 • Trójkąt jest to wielokąt o trzech

 • bokach. Jest to najmniejsza (w sensie inkluzji) figura wypukła i domknięta, zawierająca pewne trzy ustalone i niewspółliniowe punkty płaszczyzny (otoczka wypukła wspomnianych trzech punktów).

 • Odcinki tworzące łamaną nazywamy bokami trójkąta, punkty wspólne sąsiednich boków nazywamy wierzchołkami trójkąta. Każdy trójkąt jest jednoznacznie wyznaczony przez swoje wierzchołki.

 • Często dla wygody jeden z boków trójkąta nazywa się podstawą, a pozostałe – ramionami.


Tr jk t definicja1
Trójkąt - definicja

 • a, b , c – długości boków trójkąta

 • A, B, C – wierzchołki trójkąta

 • α, β, γ- kąty wewnętrzne trójkątaWysoko
wysokość PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Wysokośćtrójkąta to prosta zawierająca jego wierzchołek i prostopadła do prostej zawierającej przeciwległy bok. Słowem "wysokość" często też nazywany jest odcinek wysokości, łączący wierzchołek z punktem na prostej zawierającej przeciwległy bok; długość tego odcinka też nazywa się wysokością. Każdy trójkąt ma trzy wysokości, które przecinają się w punkcie zwanym ortocentrumtego trójkąta.


Rodkowa rodek ci ko ci
Środkowa, środek ciężkości PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Środkowatrójkąta to prosta zawierająca wierzchołek trójkąta i środek przeciwległego boku. Każdy trójkąt ma trzy środkowe, które przecinają się w jednym punkcie, będącym środkiem ciężkości (środkiem masy, barycentrum) trójkąta. Punkt ten dzieli każdą ze środkowych na dwie części, przy czym odcinek łączący barycentrum z wierzchołkiem jest dwa razy dłuższy od odcinka łączącego barycentrum ze środkiem boku.


Symetralna
symetralna PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Symetralnaboku trójkąta to prosta prostopadła do tego boku i przechodząca przez jego środek. Każdy trójkąt ma trzy symetralne boków, przecinające się w punkcie będącym środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie.


Punkt nagela
Punkt PUNKTACH TRÓJKĄTAnagela

 • Punkt Nagela jest to punkt w którym przecinają się proste łączące wierzchołki z punktami styczności przeciwległych boków z odpowiednimi okręgami dopisanymi.


Symediana
symediana PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Symedianajest odbiciem środkowej w dwusiecznej wychodzącej z tego samego wierzchołka trójkąta.


Dwusieczna
dwusieczna PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Dwusiecznekątów wewnętrznych trójkąta przecinają się w punkcie, który jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt


Punkt gergonne a
Punkt PUNKTACH TRÓJKĄTAgergonne’a

 • Punkt Gergonne'a jest to punkt przecięcia prostych łączących wierzchołki z punktami styczności przeciwległych boków do okręgu wpisanego w trójkąt.


Punkty brocarda
Punkty PUNKTACH TRÓJKĄTAbrocarda

 • Punkty Brocarda - w trójkącie ABC o bokach a, b, c znajduje się dokładnie jeden taki punkt P, że proste AP, BP, CP z bokami odpowiednio c, a, b tworzą równe kąty.


Punkt fermata
Punkt fermata PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Punkt Fermata (punkt Torricellego) jest to punkt, którego suma odległości od wierzchołków trójkąta jest najmniejsza z możliwych.

 • Pierwszy raz problem konstrukcji

 • takiego punktu został rozwiązany

 • przez Fermata w prywatnym liście.


Konstrukcja punktu fermata
Konstrukcja punktu fermata PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • W przypadku, gdy wszystkie kąty trójkąta mają miary mniejsze niż 120°, punkt Fermata jest punktem przecięcia odcinków łączących wierzchołki trójkąta z tymi wierzchołkami trójkątów równobocznych zbudowanych na przeciwległych bokach, które nie są wierzchołkami wyjściowego trójkąta.

 • Gdy jeden z kątów ma miarę co najmniej 120°, łatwo zauważyć (z nierówności trójkąta), że wierzchołek przy kącie rozwartym ma mniejszą sumę odległości od wierzchołków, niż punkt otrzymany w powyższej konstrukcji. Wierzchołek ten ma wtedy najmniejszą możliwą z takich sum.


W a ciwo ci
właściwości PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Punkt Fermata jest jednocześnie punktem przecięcia okręgów opisanych na trójkątach równobocznych

 • Z punktu Fermata każdy bok widać pod tym samym kątem 120°.

 • Odcinki zaznaczone na rysunku na czerwono mają równe długości.


Punkt napoleona
Punkt napoleona PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Każdy trójkąt posiada punkt nazywany środkiem ciężkości.

 • Problem Napoleona: "Weźmy dowolny trójkąt, na jego bokach wybudujmy trójkąty równoboczne, wyznaczmy środki ciężkości nowo powstałych trójkątów, połączmy je i zaobserwujmy czym będzie nowo powstała figura."


Punkt napoleona1
Punkt napoleona PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Niech wyjściowy trójkąt będzie równoboczny.    1. Za pomocą cyrkla zbudujmy trójkąt równoboczny.   2. Na jego bokach tym samym sposobem zbudujmy kolejne trzy trójkąty równoboczne (na każdym boku mogą powstać dwa trójkąty, ale zajmijmy się tylko tymi, które są "na zewnątrz" wyjściowego trójkąta).   3. Wyznaczmy środki przynajmniej dwóch boków każdego nowego trójkąta.   4. Połączmy powstałe punkty z przeciwległymi wierzchołkami tworząc środkowe.   5. Oznaczmy przecięcia środkowych jako środki ciężkości i połączmy je.


Twierdzenie napoleona
Twierdzenie napoleona PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Twierdzenie Napoleona jest to twierdzenie geometryczne orzekające, że:

 • ortocentra trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach dowolnego trójkąta są wierzchołkami trójkąta równobocznego.

 • Tradycyjnie przypisuje się je Napoleonowi Bonaparte, choć nie ma żadnych dowodów na jego wkład w sformułowanie bądź udowodnienie twierdzenia.

 • rys. ilustracja tw. Napoleona


Dow d
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Ponieważ trójkąty zbudowane na bokach trójkąta ΔABC są równoboczne, to kąty zaznaczone na rysunku na czerwono mają miarę 60° oraz

 • stąd

 • ponieważ

 • więc i są podobne. Zatem:

 • Analogicznie pokazujemy, że i są podobne, więc:

 • Stąd | LN | = | MN | . Analogicznie pokazujemy, że | LN | = | LM | ,

 • więc jest równoboczny.

Niebieskie odcinki leżą jednocześnie na wysokościach i dwusiecznych trójkątów równobocznych


Okr g dopisany
Okrąg dopisany PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Okrąg dopisany do trójkąta jest to okrąg styczny do jednego z boków trójkąta i przedłużeń dwóch pozostałych boków. Jego środek znajduje się w punkcie przecięcia dwusiecznych odpowiednich kątów zewnętrznych. Okrąg ten ma dokładnie jeden punkt wspólny z trójkątem.


Pole tr jk ta
Pole trójkąta PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Przyjmując ra - promień okręgu dopisanego naprzeciw wierzchołka A oraz a,b,c - boki naprzeciw odpowiednich wierzchołków, otrzymujemy wzór na pole trójkąta:


Dow d1
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Przedłużając boki b i :c oraz prowadząc prostą styczną do okręgu dopisanego przecinającą te przedłużenia uzyskujemy trójkąt AB'C', dla którego jest to okrąg wpisany. Jest on również wpisany w czworokąt BCC'B'. Pole większego trójkąta wyraża się wzorem:

 • a czworokąta:

 • Pole trójkąta jest różnica tych pól.


Okr g dziewi ciu punkt w
Okrąg dziewięciu punktów PUNKTACH TRÓJKĄTA

Okrąg dziewięciu punktów znany także jako okrąg Feuerbacha lub okrąg Eulera jest to okrąg, który przechodzi przez środki boków (na rysunku niebieskie) dowolnego trójkąta. Okrąg Feuerbacha przechodzi ponadto przez spodki trzech wysokości (czerwone) oraz przez punkty (zielone) dzielące na połowy trzy odcinki, które łączą wierzchołki tego trójkąta z jego ortocentrum.

Środek okręgu Feuerbacha leży na prostej Eulera i jest środkiem odcinka łączącego ortocentrum ze środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie, zaś jego promień jest równy połowie promienia okręgu opisanego.


Dow d2
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Zauważmy, że odcinek C'SC jest średnicą okręgu opisanego na ΔC'SCHC, bo

 • jest prosty(kąt między bokiem a wysokością na niego opuszczoną), więc jest oparty na średnicy.

 • gdzie H jest jego ortocentrum.


Dow d3
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Zatem SCB'||AHA.

 • więc B'C'||CB.

 • Zatem

 • więc punkty SC,B',C',HC leżą na jednym okręgu.


Dow d4
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Podobnie SCA'||BHB oraz A'C'||CA, więc

 • czyli punkt A' również leży na okręgu opisanym na ΔC'SCHC. Zatem SC,HC leżą na okręgu opisanym na ΔA'B'C'.

 • Analogicznie otrzymujemy, że na tym okręgu leżą SB,HB oraz SA,HA

 • Z czego wynika, że wszystkie dziewięć punktów leży na jednym okręgu.


W asno ci tr jk ta
Własności trójkąta PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • W każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych między bokami wynosi 180°


W asno ci tr jk ta1
Własności trójkąta PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • 2. W każdym trójkącie o bokach, których długości wynoszą a, b i c, zachodzi następująca nierówność, zwana nierównością trójkąta:

 • Trójkąt o bokach, których długości wynoszą a, b i c, istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są te trzy nierówności. Można je zapisać w równoważnej postaci:


Klasyfikacja tr jk t w
Klasyfikacja trójkątów PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Trójkąty można dzielić ze względu na długości ich boków oraz ze względu na miary ich kątów.

 • Przy podziale ze względu na boki wyróżnia się:

 • trójkąt różnoboczny ma każdy bok innej długości;

 • trójkąt równoramienny ma przynajmniej dwa boki tej samej długości;

 • trójkąt równoboczny ma wszystkie trzy boki tej samej długości; w tym przypadku też wszystkie jego kąty są tej samej miary.


Klasyfikacja tr jk t w1
Klasyfikacja trójkątów PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Od lewej przedstawione są trójkąty: różnoboczny, równoramienny i równoboczny.


Klasyfikacja tr jk t w2
Klasyfikacja trójkątów PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Przy podziale ze względu na kąty wyróżnia się:

 • trójkąt ostrokątny, którego wszystkie kąty wewnętrzne są ostre;

 • trójkąt prostokątny to taki, w którym jeden z kątów wewnętrznych jest prosty (a więc pozostałe sumują się do kąta prostego); boki tworzące kąt prosty nazywa się przyprostokątnymi, pozostały bok nosi nazwę przeciwprostokątnej; przeciwprostokątna zawsze jest dłuższa od każdej przyprostokątnej;

 • trójkąt rozwartokątny, którego jeden kąt wewnętrzny jest rozwarty.


Klasyfikacja tr jk t w3
Klasyfikacja trójkątów PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Od lewej przedstawione są trójkąty: ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny


Klasyfikacja tr jk t w4
Klasyfikacja trójkątów PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Trójkąty można dzielić również ze względu na inne relacje równoważności, np. podobieństwo, przystawanie.


Podobie stwo
podobieństwo PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Podobieństwo jest to przekształcenie geometryczne zachowujące stosunek odległości punktów. Także relacja równoważności utożsamiająca figury geometryczne, które nazywane są wtedy podobnymi, o ile istnieje podobieństwo przeprowadzające jedną na drugą.

 • Figurami podobnymi są dowolne dwa odcinki, dwa okręgi, koła, sfery, kule, wielokąty foremne o tej samej liczbie boków, wielościany foremne o tej samej liczbie ścian, parabole.


Tr jk ty podobne i cechy podobie stwa
Trójkąty podobne i cechy podobieństwa PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Cechy podobieństwa trójkątów, to warunki konieczne i wystarczające na to, aby dwa trójkąty były podobne.

 • Podobieństwo trójkątów oznaczamy symbolem ~


I cecha podobie stwa tr jk t w
I cecha podobieństwa trójkątów PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Jeżeli boki jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich boków drugiego trójkąta, to trójkąty są

 • podobne ( Cecha bbb ).


Ii cecha podobie stwa tr jk t w
II cecha podobieństwa trójkątów PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Jeżeli miary dwóch kątów jednego trójkąta są równe miarom odpowiednich dwóch kątów drugiego trójkąta, to trójkąty są podobne ( Cecha kkk ) .


Iii cecha podobie stwa tr jk t w
III cecha podobieństwa trójkątów PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Jeżeli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta, a kąty między nimi

 • zawarte są przystające, to trójkąty są podobne

 • ( Cecha bkb ).


Figury jednok adne
Figury jednokładne PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Jednokładność, homotetia o środku r i niezerowej skali k jest to odwzorowanie geometryczne prostej, płaszczyzny lub przestrzeni określone następująco:

 • Z definicji w szczególności wynika, że:

 • Liczba k nazywana jest także stosunkiem jednokładności.


Jednok adno
jednokładność PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Rysunek obok przedstawia obraz trójkąta ABC w jednokładności o środku O i skali 5/3


Jednok adno1
jednokładność PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Dla k=1 jednokładność jest odwzorowaniem tożsamościowym, dla k = -1 jednokładność jest symetrią środkową o środku r.

 • UWAGA!

 • Każda jednokładność jest podobieństwem o skali |k|.


W asno jednok adno ci
Własność jednokładności PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Ważną własnością jednokładności jest to, że dowolne podobieństwo na płaszczyźnie, w przestrzeni itd. jest złożeniem pewnej izometrii i pewnej jednokładności.Twierdzenie pitagorasa
TWIERDZENIE PITAGORASA PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta. Zgodnie z oznaczeniami na rysunku obok zachodzi tożsamość


Twierdzenie pitagorasa geometrycznie
TWIERDZENIE PITAGORASA GEOMETRYCZNIE PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Geometrycznie oznacza to, że jeżeli na bokach trójkąta prostokątnego zbudujemy kwadraty, to suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych tego trójkąta będzie równa polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej.

 • W sytuacji na rysunku obok: suma pól kwadratów "czerwonego" i "niebieskiego" jest równa polu kwadratu "fioletowego".


Twierdzenie talesa
TWIERDZENIE PUNKTACH TRÓJKĄTAtALESA

 • Jeżeli ramiona kąta przecięte są prostymi równoległymi, to odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta, są proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta.


Twierdzenie talesa1
Twierdzenie PUNKTACH TRÓJKĄTAtalesa

 • Dla poniższych rysunków zachodzi:

 • lub po przekształceniu: oraz

 • a także


Uwaga do twierdzenia talesa
Uwaga do twierdzenia PUNKTACH TRÓJKĄTAtalesa

 • Często spotykaną nieścisłością jest takie formułowanie

 • twierdzenia Talesa:

 • ta równość jest oczywiście prawdziwa, ale wynika z

 • podobieństwa trójkątów ADE i ABC a nie z samego

 • twierdzenia Talesa.


Dow d5
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Najstarszy zachowany dowód twierdzenia Talesa zamieszczony jest w VI. księdze Elementów Euklidesa.

 • Dowód oparty jest na dwóch lematach:

 • 1. Jeśli dwa trójkąty mają równe wysokości, to stosunek ich pól jest równy stosunkowi długości ich podstaw.

 • 2. Jeśli dwa trójkąty mają wspólną podstawę i równe wysokości, to ich pola są równe.


Dow d6
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Niech [ABC] oznacza pole powierzchni trójkąta ABC.

 • Trójkąty CED i EAD mają wspólną wysokość h´, więc na

 • mocy lematu 1.:

 • Dodatkowo trójkąty CED i BDE mają wspólną podstawę ED i równe wysokości h, dlatego na mocy lematu 2:

 • , stąd

 • Trójkąty BDE i EAD mają wspólną wysokość, więc zgodnie z lematem 1:

 • Przyrównując do siebie te równości otrzymuje się:

 • czego należało dowieść.


Twierdzenie cosinus w
Twierdzenie cosinusów PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Twierdzenie cosinusów (inaczej wzór cosinusów, twierdzenie Carnota, uogólnione twierdzenie Pitagorasa) to twierdzenie mówiące, że w dowolnym trójkącie na płaszczyźnie, kwadrat długości dowolnego boku jest równy sumie kwadratów długości pozostałych boków, pomniejszonej o podwojony iloczyn długości tych boków i cosinusa kąta zawartego między nimi.

 • Używając oznaczeń z rysunku obok


Twierdzenie cosinus w1
Twierdzenie cosinusów PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • W szczególnym przypadku, gdy trójkąt jest prostokątny i jest kątem prostym, twierdzenie to sprowadza się do twierdzenia Pitagorasa, ponieważ cosinus kąta prostego jest równy zeru, czyli


Dow d7
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Z wierzchołka przy boku c opuśćmy wysokość

 • na bok b. Podzieli ona bok b na części .

 • Korzystając dwukrotnie z twierdzenia Pitagorasa i z zależności dostaniemy

 • Ponieważ:

 • więc mamy tezę.

 • Dowód niewiele się zmieni, jeśli spodek wysokości znajdzie się "na zewnątrz" boku b


Twierdzenie cevy
Twierdzenie PUNKTACH TRÓJKĄTACevy

 • Twierdzenie Cevy jest to twierdzenie geometrii płaskiej sformułowane i udowodnione przez matematyka włoskiego Giovanniego Cevę w 1678 roku. Twierdzenie odwrotne jest prawdziwe i także zostało udowodnione przez Cevę. Jego uogólnieniem jest twierdzenie Ponceleta.


Twierdzenie cevy1
Twierdzenie PUNKTACH TRÓJKĄTAcevy

 • Jeżeli trzy proste AD, BE i CF przechodzące przez wierzchołki trójkąta ABC przecinają się w jednym punkcie to,:


Twierdzenie cevy2
Twierdzenie PUNKTACH TRÓJKĄTAcevy

 • Na poniższym rysunku będącym ilustracją twierdzenia widać, iż punkt przecięcia się prostych może leżeć poza trójkątem.


Dow d8
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Przyjmijmy, że:

wtedy

oraz

Z tego wynika, że


Dow d9
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Zatem:

Po skróceniu otrzymujemy:

ale

więc


Twierdzenie menelausa menelaos a
Twierdzenie PUNKTACH TRÓJKĄTAmenelausa(menelaosa)

 • Twierdzenie Menelaosa (Menelausa) to twierdzenie geometrii płaskiej pochodzące od Menelaosa z Aleksandrii, choć znane było już przed nim. Jest przydatne przy wykazywaniu współliniowości punktów (tzn. że leżą one na wspólnej prostej).


Tre twierdzenia
Treść twierdzenia PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Dowolna poprzeczna wyznacza na dwóch bokach trójkąta ABC i przedłużeniu trzeciego boku (lub na przedłużeniach wszystkich boków) punkty DEF w ten sposób, że iloczyn długości trzech do siebie nieprzyległych odcinków jest równy iloczynowi długości trzech pozostałych, czyli


Twierdzenie menelausa
Twierdzenie PUNKTACH TRÓJKĄTAmenelausa

 • Zapamiętanie twierdzenia ułatwia również sztuczka mnemotechniczna polecająca kolejnym przechodzeniu od wierzchołka trójkąta (poczynając od dowolnie ustalonego) do punktu przecięcia poprzecznej na boku (przedłużeniu) zawierającym ten punkt do kolejnego wierzchołka i wróceniu w ten sposób do punktu wyjścia:

 • skrótowo zapisywane zwykle jako

 • co pomaga w zapamiętaniu, które z odcinków winny znaleźć się w liczniku, a które w mianowniku:

 • Ostatnia równość jest inną postacią twierdzenia.


Dow d10
dowód PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • Niech X będzie przecięciem prostej równoległej do AC przechodzącej przez punkt B z poprzeczną. Trójkąty ΔXBF i ΔEAF są podobne. Z twierdzenia Talesa:

czyli

Trójkąty ΔCED i ΔBXD są podobne. Zatem jest:

czyli

Po pomnożeniu stronami otrzymanych równości prawdziwa jest równość:

co kończy dowód


Bibliografia
bibliografia PUNKTACH TRÓJKĄTA

 • http://pl.wikipedia.org

 • http://www.math.edu.pl/cechy-podobienstwa-trojkatow

 • S.I. Zetel, Geometria trójkąta, PWN, 1963

 • www.matematyka.pl

 • Zasoby internetu


ad