Phn xt
Download
1 / 19

Phán xét - PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Phán xét. Thiên Đàng. Luyện ngục. Hỏa ngục. Dụ ngôn Ladarô và người phú hộ cho thấy, sau khi chết, linh hồn mọi người đều phải đến trước tòa Chúa phán xét riêng. (Lc.16,19-26). Chúa sẽ phán xét về. Lời nói. Việc làm. Tư tưởng. Thiếu sót.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Phán xét

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Phn xt

Thin ng

Luyn ngc

Ha ngc


D ngn Ladar v ngi ph h cho thy, sau khi cht, linh hn mi ngi u phi n trc ta Cha phn xt ring. (Lc.16,19-26)


Cha s phn xt v

Li ni

Vic lm

T tng

Thiu st


Sau khi phn xt, nhng ngi cht trong n ngha Cha (khng vng mc ti li) s c hng phc Thin ng.


Hnh phc Thin ng m tm hn c hng l :

vi

Cha Ba Ngi

vi c Maria v cc thnh

Hip thng


Cn nhng ngi c tnh t chi Thin Cha, c tnh phm ti trng m khng n nn, s phi vo Ha Ngc, khng c hip thng vi Cha v Gio Hi.


Vi nhng ngi sng theo li Cha, nhng v yu ui, nn phm nhng ti nh, th cn c thanh ty trong luyn ngc.

Nh th Luyn ngc chnh l mt biu hin ca lng Cha thng xt


Ngai phn xt ring mi ngi, sau khi cht, cn c mt cuc phn xt chung, cng gi l ngy tn th.

Con Ngi s sai cc Thin Thn, tp trung mi k lm gng xu v gian c, ri tng ra khi Nc ca Ngi

(Mt. 13,41)


Cu nguyn

Ly Cha Gisu / Cha cht v Phc sinh cu chng con / Xin Cha dy chng con bit cht i cho ti li / v sng trong n sng / sau ny c hng phc Thin ng vi Cha. Amen


EM NH li chua

Hi:Khi cht, linh hn s ra sao?

Tha:Khi y linh hn s n trc ta Cha Kit chu phn xt ring v qung i sng trn trn gian. Sau linh hn ln Thin ng hoc vo Ha Ngc hay chu thanh ty trong luyn Ngc

Hi:Thin ng l g?

Tha:L tnh trng hnh phc trn y v vnh vin, v c hip thng trn vn vi Thin Cha Ba Ngi v cng an cc thnh.


Hi:Ha ngc l g?

Tha:L tnh trng au kh cng cc, v phi vnh vin xa cch Thin Cha, l ngun s sng v hnh phc.

Hi:Luyn ngc l g?

Tha:L tnh trng thanh ty dnh cho nhng ngi cht tong n ngha Cha , nhng cha t ti s thnh thin cn thit c hng hnh phc Thin ng.

Hi:C phn xt chung na khng?

Tha:S c phn xt chung vo ngy Cha Kit tr li trong vinh quang. Lc y, tt c mi ngi s trnh din trc ta Cha Kit, tr l v cc hnh vi ca mnh.


ad
  • Login