DUTCH BIG PICTURE HAVO 4 (en 5): Examenvoorlichting - PowerPoint PPT Presentation

DUTCH BIG PICTURE
Download
1 / 10

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DUTCH BIG PICTURE HAVO 4 (en 5): Examenvoorlichting. Inhoud Schoolexamen en C.E. Zak- en slagregeling/overgangsnorm PTA Project Examenreglement: Verzuim en ziekte, herkansingen, etc. Dyslexie Waar vind ik wat? Vragen/opmerkingen. S.E. en C.E. S.E.= schoolexamen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DUTCH BIG PICTURE HAVO 4 (en 5): Examenvoorlichting

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dutch big picture havo 4 en 5 examenvoorlichting

DUTCH BIG PICTURE HAVO 4 (en 5):

Examenvoorlichting


Dutch big picture havo 4 en 5 examenvoorlichting

 • Inhoud

 • Schoolexamen en C.E.

 • Zak- en slagregeling/overgangsnorm

 • PTA

 • Project

 • Examenreglement: Verzuim en ziekte, herkansingen, etc.

 • Dyslexie

 • Waar vind ik wat?

 • Vragen/opmerkingen


Dutch big picture havo 4 en 5 examenvoorlichting

S.E. en C.E.

S.E.= schoolexamen

C.E= centraal examen

Lj 4: alleen S.E., MA en CKV worden afgesloten

Lj 5:S.E., wordt eind april afgesloten, daarna C.E.

Rekenen en taal op 3F


Dutch big picture havo 4 en 5 examenvoorlichting

Zak- en slaagregeling/overgang lj.4-5

Een leerling is geslaagd als:

- Het gemiddelde van alle centrale examencijfers 5,5 of hoger is (de som van het centraal examen gedeeld door het aantal vakken waarin een leerling centraal examen doet)

- De vakken CKV en LO voldoende zijn (waar aangeboden)

- Bij het eindcijfer in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde maar ten hoogste één vijf voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger). Dit is de zogenaamde kernvakkenregel.

- Als het eindcijfer aan de volgende eisen voldoet:

1. Eindcijfers zijn 6 of hoger, of:

2. Eén vijf en de andere eindcijfers zijn een 6 of hoger, of:

3. Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6, of:

4. Je hebt twee 5-en of één 5 en één vier en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6.

5. Geen eindcijfer is 3 of lager

Dan nog de volgende opmerkingen over het berekenen van het eindcijfer:

Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE); afgerond op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als het eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is wordt het eindcijfer naar boven afgerond (5,5 wordt een 6). Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook het eindcijfer.

De rekentoets maakt geen deel uit van de zak / slaag regeling. Dus de rekentoets telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent, maar staat wel op je cijferlijst.


Dutch big picture havo 4 en 5 examenvoorlichting

PTA

Programma van toetsing en afsluiting

Voorbeeld: PTA Maatschappijleer

Voorbeeld: PTA Geschiedenis


Dutch big picture havo 4 en 5 examenvoorlichting

Rol project

Lj 4: geen verandering, project is handelingsdeel + onderdeel andere PTA’s (2 projecten)

Lj 5: project is verplicht profielwerkstuk ( 1 project)


Dutch big picture havo 4 en 5 examenvoorlichting

 • Examenreglement

 • Herkansingsregelingen:

 • Max. 2 per periode, bijna alles

 • herkansbaar (maar niet alles)

 • Verzuimregelingen: bij onvoorziene gevallen: altijd telefonisch melden, van tevoren! Bij terugkeer formulier inleveren +afspraak maken.

 • Bij ongeoorloofd verzuim (te laat, vergissen in lokaal, spijbelen, etc.) een 1

 • Geen verlof tijdens toetsen, tenzij….


Dutch big picture havo 4 en 5 examenvoorlichting

 • Dyslexie

 • - De middelen die je tijdens S.E. gebruikt mag je ook tijdens C.E. gebruiken (waar mogelijk)

 • - Faciliteiten moeten worden toegekend door school + faciliteiten moeten mogelijk zijn.

 • http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mviq7lphrgg3h_n11vg41h1h4i9qd/vjczbmvhr6u0/f=/cve_brochure_beperking_def.pdf.


Dutch big picture havo 4 en 5 examenvoorlichting

Waar vind ik wat?

www.lentiz.nl->kastanjecollege-> ouders->examenzaken

www.examenblad.nl

http://dbp-havo-spai.webnode.nl/


Dutch big picture havo 4 en 5 examenvoorlichting

Oh ja…..rapport……!!!

Vragen over examen- en aanverwante zaken? Graag nu (later mag natuurlijk ook)

Vragen betreffende leerling? Afspraak maken/bellen/mailen

Achterlaten: e-mail + telefoonnr.

Meenemen: skibrief


 • Login